create account

Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish) by muratkbesiroglu

View this thread on steemit.com
· @muratkbesiroglu · (edited)
$211.29
Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)
https://cdn.steemitimages.com/DQmSjqMLpZd2YYTYZYy8UrEkkS4FGJUALAdzU59rqHg81Pq/image.png
[source](http://www.istanbul.com/tadini-cikar/islam-mimarisinin-en-ozel-orneklerinden-suleymaniye-camii.html)

Architect Sinan is one of the few historical personalities that people have reached consensus on the genius.

Lived in the most glamorous period of the Ottoman Empire, he had built 84 mosques, 52 little mosques, 57 madrasahs, 7 schools, 22 tombs, 7 aqueducts, 8 bridges, 20 caravanserais, 35 mansions and palaces, 48 hammams, in the period of three different sultans.

It was effective to have lived for 98 years to give so many works. He was born in 1490, died in 1588. Architect Sinan was named genius who spoke with stone and was considered the peak of classical architecture of the Ottoman Empire.

Sinan who was born in the village of Ağırnas in Kayseri Province, became a soldier during the period of Yavuz Sultan Selim, and participated in the Iranian and Egyptian expeditions of Yavuz Sultan Selim. 

One time army architecture could not make the desired bridge on a stream, he asked permission to make it, and he built a structure beyond the bridge. So much so that the commander would even consider leaving a unit behind to protect the bridge.

In 1533, during the Iranian campaign of the magnificent Sultan Suleiman, he gained great reputation by making three galleys in two weeks to go to the opposite shore on Van lake.

When Mihrimah Sultan, the daughter of Suleiman the Magnificent, have been seventeen, two people wanted to marry her. One of those who want to marry the girl was the governor of Diyarbakir Rustam Pasha and the other was Architect Sinan. The Sultan allowed his daughter to marry Rustam Pasha. 

Sinan built the Mosque of Mihrimah Sultan at the request of Sultan Suleyman.

https://cdn.steemitimages.com/DQmRzrL7K4vuZw3Ua4qrWxccKMVYZyAgeoC7Tezr33ZuPpS/image.png
[source](https://sametbulu.wordpress.com/tag/manzara/)

It is rumored that Sinan was inspired by Mihrimah Sultan, whose name means moon and sun, in the interior design of mosque.

https://cdn.steemitimages.com/DQmV3fxkpjmEFof5cxcW89AJyiX6BcLCkkRZenYkGEHgKnA/image.png

Years later, at the request of Mihrimah Sultan, Architect Sinan built a second mosque for her in Edirnekapi. Thanks to its numerous windows, it is said that the inner of the mosque reflects the light spirit of Mihrimah Sultan, who was a philanthropist person.

https://cdn.steemitimages.com/DQmRQRJVgSRko1un7rvJUuvsyuQt7i4QnCoyHk1Uq9SpqyF/image.png
[source](https://sanatkaravani.com/istanbulun-altinci-tepesi-ve-mihrimah-sultan-camii/)

One of the most important features of Sinan architecture is the fact that the main dome was built by supporting semi-domes in mosques. This feature is clearly seen in the Istanbul Şehzade complex, which he called apprenticeship of my work and built between 1543 and 1548.

https://cdn.steemitimages.com/DQmS5YSedSkUeWEPVBfLXRSSHrRy5PxDaqCWYG541YtcKwW/image.png
[source](http://www.islamveihsan.com/sehzade-camisi-ve-kulliyesi.html)

Sinan was a very good engineer. Before building the mosque of Suleymaniye, he made the foundation excavation and put heavy rocks on the ground for the soil to settle and waited for 5 years.

Mimar Sinan built arches in the underground to keep the air pleasant in the Süleymaniye Mosque. On these arches and channels located in the middle of the base of the mosque, wooden doors were placed and continuous air sand was provided from below. Thus, the air of the mosque is intended to be clean and cool in summer and warm in winter.

One of the important features of his architecture is the use of symbols in every work he does. For example, the number of domes used was based on the sequence of Ottoman sultans.

It is rumored that he drank narghile in the mosque while he was building the Süleymaniye Mosque and he used the sound of the narghile to adjust the acoustics of the mosque.

https://cdn.steemitimages.com/DQmY8pEQFHsd3hwhSwJPwZ9aFPBUP4gZNJ6xgxSYaXc7A7s/image.png
[Source](http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,165664/suleymaniye-camii.html)

Besides the mosques, he has built mansions, bridges, and waterways. One of the works shown below is Topkapı Revan Pavilion.

https://cdn.steemitimages.com/DQmUghPgaq9FUQ1zHpQ4dLtBuAsMmaVdBT1fpaSVjxZv18j/image.png
[source] http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr/content/revan-k%C3%B6%C5%9Fk%C3%BC)

Mimar Sinan was in his 90s when he completed the Selimiye mosque, which he called his mastership work. It is said that he built the mosque in Edirne instead of Istanbul because of his respect for the Hagia Sophia and its architecture, which was built 1000 years ago. The dome width of Hagia Sophia and Selimiye is almost the same, the dome height of Hagia Sophia is 55.60 meters and Selimiye's is 42.25 meters.

The minaret in Selimiye Mosque has been reached with three different stairs starting from the same height and turning over each other.

https://cdn.steemitimages.com/DQmcTUiu5WkdqjGxATxwsHJFFWG7K3PF89G7kQDERimQ1t4/image.png
[source](https://kulturveyasam.com/9-madde-ile-dunya-mimarlik-tarihine-gecen-edirne-selimiye-camii-kulliyesi/)

Architect Sinan placed 32 large windows on the dome and hundreds of small windows on the walls to illuminate this huge structure. The mosque is perfectly illuminated thanks to its masterfully planned positions and the interior decorations of wood, mother-of-pearl and, tile, which are as fascinating as the architectural techniques of the mosque.

https://cdn.steemitimages.com/DQmZirfaRFpcR3wpQnbu9gChGzbKfebwtkkDJ74WB5UwHxN/image.png
[source](https://kulturveyasam.com/9-madde-ile-dunya-mimarlik-tarihine-gecen-edirne-selimiye-camii-kulliyesi/)

Selimiye mosque was included in the UNESCO World Cultural Heritage List in 2011. 

Sinan worked with many students throughout his long life. The student of Sinan, Sedefkar Mehmet Ağa built the Sultanahmet Mosque and Isa Muhammed Efendi built Tac Mahal.

The contribution of Architect Sinan, who has also repaired the Hagia Sophia, in the creation of the identity of Istanbul, is great. 

https://cdn.steemitimages.com/DQmX9AxwtwsD2zLwbo4vfA7nBMMiVntNKCebMZfhejK7JDN/image.png
[source](http://ayasofyamuzesi.gov.tr/)

Thanks for reading.

![page break.PNG](https://cdn.steemitimages.com/DQmbHnZqJ7HjdmpyGko8nHrG8ndimFum5RoeUNfjme5s1HT/page%20break.PNG)


Mimar Sinan dehası ve büyüklüğü konusunda görüş birliğine varılan az sayıdaki tarihsel kişilikten biridir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en şaşalı döneminde yaşamış, üç ayrı padişah döneminde 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul ve darülkurra, 22 türbe, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 48 hamam olmak üzere 350'yi aşkın yapı gerçekleştirmiştir.

Bunca fazla eser verebilmesinde 98 yıl yaşamış olması etkili olmuştur. 1490 yılında doğmuş, 1588 yılında ölmüştür. Mimar Sinan taşla konuşan deha olarak isimlendirilmiş, Osmanlı İmparatorluğu klasik mimarisinin zirvesi olarak kabul edilmiştir.

Kayseri ilinin Ağırnas köyünde doğan Mimar Sinan Yavuz Sultan Selim döneminde yeniçeri olmuş ve Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır seferlerine katılmıştır. 

Bir sefer sirasinda ordu mimarinin bir akarsu üzerinde istenen köprüyü yapamaması üzerine, yapmak için izin istemis, ortaya köprüden öte bir yapı çıkarmıştır. Öyle ki sefer komutani, köprüyü koruması için arkada bir birlik bırakmayi bile düşünmüştür.

1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan on yedisine bastığında, iki kişi onunla evlenmek ister. Kızla evlenmek isteyenlerin biri Diyarbakır valisi Rüstem Paşa diğeriyse Mimar Sinan’dır. Padişah kızını Rüstem Paşa’ya verir. 

Sinan Üsküdar’da, Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle Mihrimah Sultan Camii’ni yapar. Camiyi yaparken, eserine sanki “etekleri yerleri süpüren bir kadının” dış çizgilerini verir. 

Sinan'ın caminin iç tasarımında da ismi ay ve güneş anlamına gelen Mihrimah Sultan'dan esinlendiği rivayet edilir.

Mimar Sinan yıllar sonra bu kez Mihrimah Sultan'ın isteğiyle Edirnekapı’da onun için ikinci bir cami yapar. Çok sayıda penceresi sayesinde caminin içinin hayırsever bir insan olan Mihrimah Sultan'ın aydınlık ruhunu yansıttığı söylenir.

Sinan'ın en önemli özelliklerinden biri camilerde ana kubbeyi yarim kubbelerle destekleyerek inşa ettirmiş olmasidir. Çıraklık eserim olarak nitelediği ve 1543-1548 yılları arasında inşa ettirdiği İstanbul Şehzade Külliyesi'nde bu özellik açıkça görülmektedir.

Mimarlığının yanı sıra çok iyi bir mühendistir. Süleymaniye Camisini inşa etmeden önce temel kazısını yapıp toprağın oturması için zemine ağır kayalar yığarak 5 sene bekletmiştir.

Mimar Sinan, Süleymaniye Camisinin içinde devamlı olarak hoş ve güzel hava bulundurmak için yeraltında yollar kazdırmış ve kemerler yaptırmıştır. Caminin tabanının orta kısmında yer alan bu yollar üzerine tahtadan kapaklar konularak aşağıdan sürekli hava kımı gelmesi sağlanmıştır. Böylece caminin havasının temiz ve aynı zamanda yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak olması amaçlanmıştır.

Mimarlığının önemli özelliklerinden biri de yaptığı her eserde simgeler kullanmaktır. Örneğin kullandığı kubbe sayılarında padişahın kaçıncı Osmanlı padişahı olduğunu baz alırdı.

Süleymaniye camiini yaparken camide nargile içdiği, nargilenin fokurtularından yararlanarak caminin akustiğini ayarladığı rivayet edilir.

Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim'in padişahlıkları döneminde yaşamış, 50 yıla yakın bir süre baş mimar olarak görev yapmıştır. Camilerin yanı sıra köşkler, köprüler, su yolları yaptırmıştır. Aşağıda eserlerinden biri olan Topkapı Revan Köşkü yer alıyor.

Mimar Sinan ustalık eserim olarak isimlendirdiği Selimiye camiini tamamladığında 90'lı yaşlarındaydı. Kendisinden 1000 yıl önce yapılmış olan Ayasofya'ya ve mimarlarına saygısından dolayı camiyi İstanbul yerine Edirne'de yaptırdığı söylenir. Ayasofya ile Selimiye'nin kubbe genişliği hemen hemen aynıdır, Ayasofya'nın kubbe yüksekliği 55.60 metre, Selimiye'ninkiyse 42.25 metredir.

Selimiye Camii'nde yaptığı minarenin üç şerefesine aynı yükseklikten başlayıp birbirinin üzerinden dönerek çıkan üç ayrı merdivenle ulaşılmasını günümüz mimarları bile zihinlerinde güç canlanlandırmaktadırlar.

Mimar Sinan bu dev yapıyı aydınlatmak için kubbeye 32 adet büyük pencere ve duvarlara yüzlerce küçük pencere yerleştirmiştir. Pencerelerin ustalıkla planlanmış konumları sayesinde cami mükemmel şekilde aydınlatılır ve caminin en az mimari teknikleri kadar büyüleyici olan ahşap, sedef, mermer ve çini iç süslemeleri de keyifle seyredilir.

Selimiye Camisi 2011 yılında Unesco Dünya Kültür Mirası listesine dahil olmuştur. 

Sinan uzun yaşamı boyunca çok sayıda öğrenci yetirtirmiştir. Sultanahmet Camii'ni inşa eden Sedefkar Mehmet Ağa ve Tac Mahal'i inşa eden İsa muhammed Efendi Mimar Sinan'ın öğrencileridir.

İstanbul'un bugünkü kimliğini kazanmasında Ayasofya müzesini de onarmış olan Mimar Sinan'ın katkısı büyüktür. 

Işıklar içinde uyusun.
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 1109 others
👎  
properties (37)
authormuratkbesiroglu
permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography","life","travel","blog","photography"],"app":"steemit/0.1","image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmSjqMLpZd2YYTYZYy8UrEkkS4FGJUALAdzU59rqHg81Pq/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmRzrL7K4vuZw3Ua4qrWxccKMVYZyAgeoC7Tezr33ZuPpS/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmV3fxkpjmEFof5cxcW89AJyiX6BcLCkkRZenYkGEHgKnA/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmRQRJVgSRko1un7rvJUuvsyuQt7i4QnCoyHk1Uq9SpqyF/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmS5YSedSkUeWEPVBfLXRSSHrRy5PxDaqCWYG541YtcKwW/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmY8pEQFHsd3hwhSwJPwZ9aFPBUP4gZNJ6xgxSYaXc7A7s/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmUghPgaq9FUQ1zHpQ4dLtBuAsMmaVdBT1fpaSVjxZv18j/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmcTUiu5WkdqjGxATxwsHJFFWG7K3PF89G7kQDERimQ1t4/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmZirfaRFpcR3wpQnbu9gChGzbKfebwtkkDJ74WB5UwHxN/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmX9AxwtwsD2zLwbo4vfA7nBMMiVntNKCebMZfhejK7JDN/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmbHnZqJ7HjdmpyGko8nHrG8ndimFum5RoeUNfjme5s1HT/page%20break.PNG"],"links":["http://www.istanbul.com/tadini-cikar/islam-mimarisinin-en-ozel-orneklerinden-suleymaniye-camii.html","https://sametbulu.wordpress.com/tag/manzara/","https://sanatkaravani.com/istanbulun-altinci-tepesi-ve-mihrimah-sultan-camii/","http://www.islamveihsan.com/sehzade-camisi-ve-kulliyesi.html","http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,165664/suleymaniye-camii.html","http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr/content/revan-k%C3%B6%C5%9Fk%C3%BC","https://kulturveyasam.com/9-madde-ile-dunya-mimarlik-tarihine-gecen-edirne-selimiye-camii-kulliyesi/","http://ayasofyamuzesi.gov.tr/"],"format":"markdown"}
last_update2018-09-08 11:19:27
created2018-09-08 10:35:24
active2018-09-14 07:27:36
last_payout2018-09-15 10:35:24
depth0
children98
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value166.709 SBD
curator_payout_value44.582 SBD
author_rewards233,486
net_votes1,170
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout100,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1174)
@photocontests4 ·
<b>World of Photography</b><br><a href="http://worldofphotography.org">>Visit the website<</a><br><br>You have earned <b>6.50 XP</b> for sharing your photo! <br><table><tr><td><b>Daily Stats</b><br>Daily photos: 1/2 <br> Daily comments: 0/5<br>Multiplier: 1.30<br><sub>Block time: 2018-09-08T10:35:27</sub></td><td><b>Account Level: 0</b><br>Total XP: 13.00/100.00<br>Total Photos: 2<br>Total comments: 0<br> Total contest wins: 0</td></tr></table>When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes<br><br> <b>Follow:</b> @photocontests<br><b>Join the Discord channel:</b> <a href="https://discord.gg/2pmd5Dr">click!</a><br><b>Play and win SBD: </b>@fairlotto<br><b>Daily Steem Statistics: </b>@dailysteemreport<br><b>Learn how to program Steem-Python applications: </b>@steempytutorials<br><b>Developed and sponsored by:</b> @juliank
👍  ,
properties (37)
authorphotocontests4
permlinkre-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t103625
categoryarchitecturalphotography
json_metadata""
last_update2018-09-08 10:36:30
created2018-09-08 10:36:30
active2018-09-08 10:36:30
last_payout2018-09-15 10:36:30
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation356,571,406,257
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@raksha ·
properties (37)
authorraksha
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t104342164z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 10:43:42
created2018-09-08 10:43:42
active2018-09-11 01:43:42
last_payout2018-09-15 10:43:42
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes6
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation5,739,557,549,693
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (6)
@jdrenterprise ·
indeed
properties (36)
authorjdrenterprise
permlinkre-raksha-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t014340177z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-11 01:43:42
created2018-09-11 01:43:42
active2018-09-11 01:43:42
last_payout2018-09-18 01:43:45
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation721,930,832
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@jpastore ·
Wow... Beautiful
👍  ,
properties (37)
authorjpastore
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t105847321z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 10:59:12
created2018-09-08 10:59:12
active2018-09-08 10:59:12
last_payout2018-09-15 10:59:12
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation23,319,689,887
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@minnowpond ·
You have recieved a free upvote from minnowpond, Send 0.1 -> 10 SBD with your post url as the memo to recieve an upvote from up to 100 accounts!
properties (36)
authorminnowpond
permlinkre-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t110539
categoryarchitecturalphotography
json_metadata""
last_update2018-09-08 11:05:39
created2018-09-08 11:05:39
active2018-09-08 11:05:39
last_payout2018-09-15 11:05:39
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation12,657,433,739,888
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@postpromoter ·
re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t111225422z
You got a 21.88% upvote from @postpromoter courtesy of @muratkbesiroglu!

Want to promote your posts too? Check out the [Steem Bot Tracker website](https://steembottracker.com) for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please [vote for @yabapmatt for witness!](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=yabapmatt&approve=1)
👍  
properties (37)
authorpostpromoter
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t111225422z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"app":"postpromoter/2.1.0"}
last_update2018-09-08 11:12:24
created2018-09-08 11:12:24
active2018-09-08 11:12:24
last_payout2018-09-15 11:12:24
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation12,722,616,650,811
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@nasarakbar ·
$0.02
Hi,
Thanks for those beautiful and mesmerizing pictures. What an Architect he is. 
And thanks for posting us these beautiful picture and letting us know about these attractive ancient constructions.
Continue posting such more beautiful articles.
Thanks
👍  , , , ,
properties (37)
authornasarakbar
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t114000709z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 11:40:06
created2018-09-08 11:40:06
active2018-09-08 11:40:06
last_payout2018-09-15 11:40:06
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.019 SBD
curator_payout_value0.001 SBD
author_rewards27
net_votes5
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation759,130,982,344
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (5)
@allthereviews ·
$0.02
Sinan could be one of the most famous architect ever if Turkey deciedes to properly introduce him to the world. People come all over the world to see cathedrals like Florence Cathedral, Notre-dame de Paris and there is no reason it cant be the same with Mimar Sinan's work.
👍  , , , ,
properties (37)
authorallthereviews
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t114025732z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 11:40:30
created2018-09-08 11:40:30
active2018-09-08 16:17:27
last_payout2018-09-15 11:40:30
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.019 SBD
curator_payout_value0.001 SBD
author_rewards27
net_votes5
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation720,633,988,016
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (5)
@muratkbesiroglu ·
I agree with you. People also visit İstanbul to see architect Sinan's work , but it is not sufficient.
👍  
properties (37)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-allthereviews-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t161726414z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 16:17:27
created2018-09-08 16:17:27
active2018-09-08 16:17:27
last_payout2018-09-15 16:17:27
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@nissam ·
Congratulation muratkbesiroglu for veey nice Aechitec of Ages:Architect sinan(English/Turkis![flower-3140492__480.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmXuKW7k1UMQdo6GLT346Kt5B6imJ1eceUqRPMpMo6auXH/flower-3140492__480.jpg)
👍  ,
👎  
properties (37)
authornissam
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t120156407z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmXuKW7k1UMQdo6GLT346Kt5B6imJ1eceUqRPMpMo6auXH/flower-3140492__480.jpg"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 12:02:09
created2018-09-08 12:02:09
active2018-09-08 12:02:09
last_payout2018-09-15 12:02:09
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation14,582,683,530
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (3)
@blockstrides ·
$0.11
Great! Truly Magnificent. What an amazing architect!!!
👍  , , , ,
properties (37)
authorblockstrides
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t121230638z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 12:12:27
created2018-09-08 12:12:27
active2018-09-10 03:46:12
last_payout2018-09-15 12:12:27
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.087 SBD
curator_payout_value0.027 SBD
author_rewards122
net_votes5
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation428,245,280,597
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (5)
@sumon07 ·
Vary nice photography.
properties (36)
authorsumon07
permlinkre-blockstrides-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t034608280z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 03:46:12
created2018-09-10 03:46:12
active2018-09-10 03:46:12
last_payout2018-09-17 03:46:12
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,401,837,800,881
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@rigmelendez3 ·
Interesting and amazing photographs. good job friend.
👍  , ,
properties (37)
authorrigmelendez3
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t122706800z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 12:21:30
created2018-09-08 12:21:30
active2018-09-08 12:21:30
last_payout2018-09-15 12:21:30
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes3
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation25,779,025,754
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (3)
@gaurang ·
Sinan was really genius.He has given beautifil mosque,madarsa .has he worked in other muslim countries also or given structure like this.
👍  ,
properties (37)
authorgaurang
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t123643722z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 12:36:45
created2018-09-08 12:36:45
active2018-09-08 12:36:45
last_payout2018-09-15 12:36:45
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation363,652,733,027
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@jacey.boldart ·
Such beautiful architecture. I had to go back after I read this blog and look at each photo again. Amazing ! Thank you for sharing this.
👍  , , ,
properties (37)
authorjacey.boldart
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t125314567z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 12:53:12
created2018-09-08 12:53:12
active2018-09-08 12:53:12
last_payout2018-09-15 12:53:12
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes4
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation539,378,976,469
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (4)
@franciscana23 ·
Que arquitectura tan impresionante poseen en Turquia. Gracias @muratkbesiroglu
👍  , ,
properties (37)
authorfranciscana23
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t130511013z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"users":["muratkbesiroglu"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 13:04:33
created2018-09-08 13:04:33
active2018-09-08 13:04:33
last_payout2018-09-15 13:04:33
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes3
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,020,844,916,531
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (3)
@aydogdy ·
$0.05
After reading your article, I understand that there is no doubt that the architect Sinan left an indelible mark in the Ottoman Turkey of the 16th century. Prior to it, the Turkic architecture was already distinguished by its significant works of architecture, i.e. strong and solid buildings, various knowledge, but this master of his work went even further, i.e. perfected and developed what was before him. In his creations, he used not only the accumulated experience, but also improved the previously existing system of statics, the strength is the mosque Şehzade Bayezid, where he in the middle installed a dome consisting of 4 semi-cupolas, before this variant he experienced in the mosque Mihrimah Sultan in Üsküdar , located near the bridge, the dome of which consisted of three half-cupolas.
The cathedral mosque Şehzade from the point of view of mobilization of external facades is considered one of the most important creations of the architecture of the master of Sinan, in particular it concerns minarets with its relief convexities and therefore in the Ottoman architecture this mosque is considered the very first, and maybe the last beautiful mosque - a sample of architectural art.
👍  , , , ,
properties (37)
authoraydogdy
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t131348928z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 13:13:48
created2018-09-08 13:13:48
active2018-09-09 06:53:15
last_payout2018-09-15 13:13:48
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.049 SBD
curator_payout_value0.001 SBD
author_rewards70
net_votes5
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation3,283,792,587,125
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (5)
@zerokun ·
seems assassin creed have the new building for jump ! 
![giphy (20).gif](https://cdn.steemitimages.com/DQmZvuNz9HDXfcZPZuQiHEnj3HmEC6frC1k531PeCoTYWHB/giphy%20(20).gif)
👍  ,
properties (37)
authorzerokun
permlinkre-aydogdy-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t065315104z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmZvuNz9HDXfcZPZuQiHEnj3HmEC6frC1k531PeCoTYWHB/giphy%20(20).gif"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 06:53:15
created2018-09-09 06:53:15
active2018-09-09 06:53:15
last_payout2018-09-16 06:53:15
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,222,700,451,260
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@wilczur ·
properties (37)
authorwilczur
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t132611220z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 13:26:06
created2018-09-08 13:26:06
active2018-09-08 13:26:06
last_payout2018-09-15 13:26:06
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes4
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation-7,518,435,061
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (4)
@unclefz ·
I imagined i was living in the time of Sinan, to be watching the building of all these incredible structures from scratch.
Thanks for this beautiful photos. Its good to be good in what you do
👍  
properties (37)
authorunclefz
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t133439121z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 13:34:51
created2018-09-08 13:34:51
active2018-09-08 16:13:36
last_payout2018-09-15 13:34:51
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation101,363,235,652
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@muratkbesiroglu ·
Absolutely. Architect Sinan has quotes about it.
properties (36)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-unclefz-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t161332421z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 16:13:36
created2018-09-08 16:13:36
active2018-09-08 16:13:36
last_payout2018-09-15 16:13:36
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@cwow2 ·
So beautiful architectuel buildings he build.
👍  ,
properties (37)
authorcwow2
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t135004017z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 13:50:06
created2018-09-08 13:50:06
active2018-09-08 13:50:06
last_payout2018-09-15 13:50:06
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation684,391,860,558
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@luciannagy · (edited)
Thanks for sharing such a great content @muratkbesiroglu 

Hope you'll enjoy this glimpse of contemporary music played by me on turkish ney 

https://steemit.com/steempress-io/@luciannagy/innerspectrum-afibonaccitale-liveimprovisationfrommilleniumchurchintemesvar-cjhbkzxswa

Regards
👍  
properties (37)
authorluciannagy
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t135026588z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"users":["muratkbesiroglu"],"links":["https://steemit.com/steempress-io/@luciannagy/innerspectrum-afibonaccitale-liveimprovisationfrommilleniumchurchintemesvar-cjhbkzxswa"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 13:50:51
created2018-09-08 13:50:24
active2018-09-08 20:30:45
last_payout2018-09-15 13:50:24
depth1
children2
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation13,174,578,601,384
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@muratkbesiroglu ·
I listened and liked :)
👍  
properties (37)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-luciannagy-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t161138208z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 16:11:42
created2018-09-08 16:11:42
active2018-09-08 20:30:45
last_payout2018-09-15 16:11:42
depth2
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@luciannagy ·
Now i saw that you've created the musicoin account! @muratkbesiroglu 

Now you need to compose music as well! You can do it. You have the good sense of Art.

Regards and keep in touch

https://luciannagy.com/?p=2089
properties (36)
authorluciannagy
permlinkre-muratkbesiroglu-re-luciannagy-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t203046068z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"users":["muratkbesiroglu"],"links":["https://luciannagy.com/?p=2089"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 20:30:45
created2018-09-08 20:30:45
active2018-09-08 20:30:45
last_payout2018-09-15 20:30:45
depth3
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation13,174,578,601,384
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@jeehun ·
That's a nice picture.
👍  ,
properties (37)
authorjeehun
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t140307370z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 14:03:09
created2018-09-08 14:03:09
active2018-09-08 14:03:09
last_payout2018-09-15 14:03:09
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation12,627,755,696,554
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@avina ·
Türk mimari tarihinin en büyük ustası müthiş bir dahi ve eserlerinde matematiği en iyi şekilde kullanmış bir ilim insanı. Tarihimiz nice büyük insanlarla dolu fakat millet olarak sahiplenmek yüceltmek gibi bir kültürümüz olmadığı için yorumlardan da görüldüğü gibi dünya bizim değerlerimize bizden fazla sahip çıkıyor. Bu yüzdendir ki bir zamanlar dünyaya yön veren bir medeniyetin mirasını şimdi biz dünyadan öğreniyoruz. 
Paylaşımınız çok değerli teşekkür ederim...
👍  
properties (37)
authoravina
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t144840692z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 14:48:42
created2018-09-08 14:48:42
active2018-09-08 16:21:24
last_payout2018-09-15 14:48:42
depth1
children2
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation4,081,154,223,973
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@muratkbesiroglu ·
Haklısınız, bu gibi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyanın en iyi mimarları listelerinde Sinan'ın ismi yok. Sebebi ise layıkıyla tanıtılmaması.
properties (36)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-avina-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t160205514z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 16:02:06
created2018-09-08 16:02:06
active2018-09-08 16:21:24
last_payout2018-09-15 16:02:06
depth2
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@avina ·
Kesinlikle, tanıtım konusunda oldukça yetersiz bir durumdayız maalesef.
properties (36)
authoravina
permlinkre-muratkbesiroglu-re-avina-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t162122114z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 16:21:24
created2018-09-08 16:21:24
active2018-09-08 16:21:24
last_payout2018-09-15 16:21:24
depth3
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation4,081,154,223,973
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@cabello ·
Muy buen material histórico la verdad fascinante,sabia que sus arquitecturas son espléndidas y hermosas solo no me imagina tan basta y rica en historias hermoso material arquitectonico e historico
properties (36)
authorcabello
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t150929962z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 15:09:33
created2018-09-08 15:09:33
active2018-09-08 15:09:33
last_payout2018-09-15 15:09:33
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation299,937,614
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@crytiblock · (edited)
$0.04
Thanks for this beautiful piece of information. I understand how the Mughal architecture stands and how the design was made-The Mughals that invade India in the 18th century there architectural style is a remarkable mixture of Islamic, Turkish and Persian styles.Mughal architecture is characterized by its symmetry, geometrical shapes, and detailed ornamentation. Typical elements include the use of pointed arches, the bulbous domes, magnificent minarets with cupolas at the four corners, large halls, and enormous gateways.
![wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Agra_Fort#/media/File:Diwan-i-Aam_Hallways.jpg)https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Diwan-i-Aam_Hallways.jpg/800px-Diwan-i-Aam_Hallways.jpg
http://www.wallswithstories.com/wp-content/uploads/2017/05/humayun-tomb-640x427.jpg
👍  , , , , ,
properties (37)
authorcrytiblock
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t161123463z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"community":"busy","app":"busy/2.5.6","format":"markdown","tags":["architecturalphotography"],"users":[],"links":[],"image":["https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Diwan-i-Aam_Hallways.jpg/800px-Diwan-i-Aam_Hallways.jpg","http://www.wallswithstories.com/wp-content/uploads/2017/05/humayun-tomb-640x427.jpg"]}
last_update2018-09-08 16:15:54
created2018-09-08 16:11:06
active2018-09-08 16:15:54
last_payout2018-09-15 16:11:06
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.029 SBD
curator_payout_value0.007 SBD
author_rewards41
net_votes6
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation219,517,712,663
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (6)
@princeuk12 ·
I wish to visit there nice historical place who made this such a great architectural
properties (36)
authorprinceuk12
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t162401332z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 16:24:03
created2018-09-08 16:24:03
active2018-09-08 16:24:03
last_payout2018-09-15 16:24:03
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation36,930,506,016
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@thatsrimi ·
@muratkbesiroglu
you are an awesome guide and also a story teller!
please keep writing
properties (36)
authorthatsrimi
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t194630391z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"users":["muratkbesiroglu"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 19:46:30
created2018-09-08 19:46:30
active2018-09-08 19:46:30
last_payout2018-09-15 19:46:30
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation9,400,560,850
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@techchain ·
Harika bir yetenek :) Elinize sağlık, thank you.
properties (36)
authortechchain
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t194727409z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 19:47:30
created2018-09-08 19:47:30
active2018-09-08 19:47:30
last_payout2018-09-15 19:47:30
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation128,617,726,137
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@offgridlife ·
Amazing church. Praise be to Jesus. 

Posted using [Partiko iOS](https://steemit.com/@partiko-ios)
properties (36)
authoroffgridlife
permlinkoffgridlife-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t200927404z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"app":"partiko"}
last_update2018-09-08 20:09:27
created2018-09-08 20:09:27
active2018-09-08 20:09:27
last_payout2018-09-15 20:09:27
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation28,238,392,731,499
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@beccstaychris777 ·
Very beautiful architecture love the history!
properties (36)
authorbeccstaychris777
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t210300662z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 21:03:06
created2018-09-08 21:03:06
active2018-09-08 21:03:06
last_payout2018-09-15 21:03:06
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation12,389,368,132
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@stephenugoesq ·
Am speechless, the quality of the pictures exposing the architect works. 
An uproar fi
properties (36)
authorstephenugoesq
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t214149098z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 21:41:57
created2018-09-08 21:41:57
active2018-09-08 21:41:57
last_payout2018-09-15 21:41:57
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,835,492,012
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@insomniacsk ·
nice photo capture i like it resteemed your post @insomniacsk
properties (36)
authorinsomniacsk
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t215044167z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"users":["insomniacsk"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 21:50:45
created2018-09-08 21:50:45
active2018-09-08 21:50:45
last_payout2018-09-15 21:50:45
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,901,653,221
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@injiskitchen ·
teşekkürler kardeşim, i really love the great works of Sinan, God bless his soul. Thanks for your wonderful post. Regards.
properties (36)
authorinjiskitchen
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t215530084z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 21:55:30
created2018-09-08 21:55:30
active2018-09-08 21:55:30
last_payout2018-09-15 21:55:30
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation28,093,986,572,640
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@steemitboard ·
Congratulations @muratkbesiroglu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

[![](https://steemitimages.com/70x80/http://steemitboard.com/notifications/votes.png)](http://steemitboard.com/@muratkbesiroglu) Award for the number of upvotes

<sub>_Click on the badge to view your Board of Honor._</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>**Do not miss the last post from @steemitboard:**
<table><tr><td><a href="https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/steemitboard-witness-update-2018-09-07"><img src="https://steemitimages.com/64x128/http://i.cubeupload.com/7CiQEO.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/steemitboard-witness-update-2018-09-07">SteemitBoard - Witness Update</a></td></tr><tr><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest-steemitboard-support-the-travel-reimbursement-fund"><img src="https://steemitimages.com/64x128/https://cdn.steemitimages.com/DQmawPYDAwfrQM8YU6ejD1f87g64cvsmEFn8RQKHJMs4zxg/image.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest-steemitboard-support-the-travel-reimbursement-fund">SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.</a></td></tr></table>

> Support [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)! **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**!
properties (36)
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-muratkbesiroglu-20180908t220156000z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]}
last_update2018-09-08 22:01:54
created2018-09-08 22:01:54
active2018-09-08 22:01:54
last_payout2018-09-15 22:01:54
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation23,831,819,398,491
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@gamefiat89 ·
This is an in depth look at some one who is kinda obscure in western history. It is very well written and is one of the reasons Im loving steem more and more these days!
👍  
properties (37)
authorgamefiat89
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t225328768z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 22:53:42
created2018-09-08 22:53:42
active2018-09-10 10:42:24
last_payout2018-09-15 22:53:42
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation896,079,354
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@muratkbesiroglu ·
Thank you :)
properties (36)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-gamefiat89-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t104224108z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 10:42:24
created2018-09-10 10:42:24
active2018-09-10 10:42:24
last_payout2018-09-17 10:42:24
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@afawad512 ·
$0.10
i wanna visit now
👍  , ,
properties (37)
authorafawad512
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t230217361z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-08 23:02:18
created2018-09-08 23:02:18
active2018-09-08 23:02:18
last_payout2018-09-15 23:02:18
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.073 SBD
curator_payout_value0.022 SBD
author_rewards102
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation485,151,522,982
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (3)
@anayesli ·
What beautiful constructions, what beautiful places it hurts that today they do not make those beautiful architectures
👍  ,
properties (37)
authoranayesli
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t030929662z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 03:09:30
created2018-09-09 03:09:30
active2018-09-10 10:41:18
last_payout2018-09-16 03:09:30
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation9,962,950,548
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@muratkbesiroglu ·
It hurts me too
properties (36)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-anayesli-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t104116990z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 10:41:18
created2018-09-10 10:41:18
active2018-09-10 10:41:18
last_payout2018-09-17 10:41:18
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@mitul214 ·
Nice click beautiful... awasome..
properties (36)
authormitul214
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t031841384z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 03:18:45
created2018-09-09 03:18:45
active2018-09-09 03:18:45
last_payout2018-09-16 03:18:45
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation9,742,328,295
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@emanuelxrl8 ·
truly amazing
👍  
properties (37)
authoremanuelxrl8
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t035649937z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 03:57:00
created2018-09-09 03:57:00
active2018-09-09 03:57:00
last_payout2018-09-16 03:57:00
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation899,899,336
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@olesia ·
Architect amazing!!!
👍  
properties (37)
authorolesia
permlinkre-muratkbesiroglu-201899t72835589z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography","life","travel","blog","photography"],"app":"esteem/1.1.12-surfer","format":"markdown+html","community":"esteem.app","encrypted":0}
last_update2018-09-09 04:28:36
created2018-09-09 04:28:36
active2018-09-09 04:28:36
last_payout2018-09-16 04:28:36
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation2,294,841,510,909
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@harrysaini ·
very nice post and clicks

also pls visit on my post "Wall painting- the Octopussy, hope you like the same
properties (36)
authorharrysaini
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t051232633z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 05:12:39
created2018-09-09 05:12:39
active2018-09-09 05:12:39
last_payout2018-09-16 05:12:39
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation15,876,241,915
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@fahimmuktadir ·
Seeing Suleimani Mosque in evening beside the sea is one of the reasons I want to visit Turkey
👍  
properties (37)
authorfahimmuktadir
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t053722580z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 05:37:21
created2018-09-09 05:37:21
active2018-09-09 05:37:21
last_payout2018-09-16 05:37:21
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation426,732,237
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@printskill ·
$0.02
@muratkbesiroglu
Thanks for your wonderful photographs. It reminds us ancient history of Sinan. I think it's unique photographs ever found any other place rather than on steemit.
@printskill
👍  , , , ,
properties (37)
authorprintskill
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t053939024z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"users":["muratkbesiroglu","printskill"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 05:39:39
created2018-09-09 05:39:39
active2018-09-09 05:39:39
last_payout2018-09-16 05:39:39
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.020 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards29
net_votes5
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation12,744,944,975
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (5)
@batangcrypto ·
Im not familiar on architecture but this post is easy to understand and well explained, also those mosque are on top of architectural qualities and a must visit for all races
👍  , , , ,
properties (37)
authorbatangcrypto
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t060237125z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 06:02:36
created2018-09-09 06:02:36
active2018-09-11 02:44:06
last_payout2018-09-16 06:02:36
depth1
children2
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes4
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation5,712,163,077
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (5)
@jdrenterprise ·
They are incredible Batangcrypto
👍  
properties (37)
authorjdrenterprise
permlinkre-batangcrypto-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t014306181z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-11 01:43:09
created2018-09-11 01:43:09
active2018-09-11 01:43:09
last_payout2018-09-18 01:43:09
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation721,930,832
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@batangcrypto ·
Indeed
properties (36)
authorbatangcrypto
permlinkre-batangcrypto-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t024407111z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-11 02:44:06
created2018-09-11 02:44:06
active2018-09-11 02:44:06
last_payout2018-09-18 02:44:06
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation5,712,163,077
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@acha1217 ·
very beautiful photo ... you are the greatest

I like this artike
👍  
properties (37)
authoracha1217
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t063251906z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 06:34:24
created2018-09-09 06:34:24
active2018-09-09 06:34:24
last_payout2018-09-16 06:34:24
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,790,821,214
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@thekittygirl ·
$0.04
The photos in your article are very striking and beautiful! I enjoyed reading about the architect Sinan and the legacy he left for others to enjoy! Thanks for an interesting article!
👍  , ,
properties (37)
authorthekittygirl
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t083919513z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 08:39:21
created2018-09-09 08:39:21
active2018-09-10 10:34:15
last_payout2018-09-16 08:39:21
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.031 SBD
curator_payout_value0.009 SBD
author_rewards44
net_votes3
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation7,656,668,979,609
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (3)
@muratkbesiroglu ·
Thank you :)
properties (36)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-thekittygirl-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t103413727z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 10:34:15
created2018-09-10 10:34:15
active2018-09-10 10:34:15
last_payout2018-09-17 10:34:15
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@mdemon952800 ·
nice
👍  
properties (37)
authormdemon952800
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t091015908z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 09:10:24
created2018-09-09 09:10:24
active2018-09-09 09:10:24
last_payout2018-09-16 09:10:24
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation424,051,136
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@vilitocrypto ·
OMG this is wonderfull!!!
👍  
properties (37)
authorvilitocrypto
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t095532378z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 09:55:33
created2018-09-09 09:55:33
active2018-09-09 09:55:33
last_payout2018-09-16 09:55:33
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation6,258,888,405
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@positivesteem ·
Really loved the first photograph. The sky with the birds in the air is the perfect backdrop for the building.
👍  
properties (37)
authorpositivesteem
permlinkre-muratkbesiroglu-201899t18044504z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography","life","travel","blog","photography"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
last_update2018-09-09 10:00:48
created2018-09-09 10:00:48
active2018-09-10 10:33:18
last_payout2018-09-16 10:00:48
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation44,403,867,390,132
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@muratkbesiroglu ·
Thank you :)
properties (36)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-positivesteem-re-muratkbesiroglu-201899t18044504z-20180910t103318889z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 10:33:18
created2018-09-10 10:33:18
active2018-09-10 10:33:18
last_payout2018-09-17 10:33:18
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@jmz33 ·
Linda vista
properties (36)
authorjmz33
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t105251240z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 10:24:36
created2018-09-09 10:24:36
active2018-09-09 10:24:36
last_payout2018-09-16 10:24:36
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation665,182,930
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@programmingvalue ·
Beautiful, love mosque architecture
👍  
properties (37)
authorprogrammingvalue
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t112549997z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 11:25:51
created2018-09-09 11:25:51
active2018-09-09 11:25:51
last_payout2018-09-16 11:25:51
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation2,087,259,996,059
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@programmingvalue ·
The Hagia Sophia looks so beautiful. Lots of history and now, a very beautiful and exotic building.
👍  , , , ,
properties (37)
authorprogrammingvalue
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t112714700z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 11:27:15
created2018-09-09 11:27:15
active2018-09-09 11:27:15
last_payout2018-09-16 11:27:15
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes5
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation2,087,259,996,059
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (5)
@danielhime ·
$0.12
wonderful photos and story - I had no idea of such beauty which was created by one genius architect.
👍  , , ,
properties (37)
authordanielhime
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t122646117z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 12:26:48
created2018-09-09 12:26:48
active2018-09-09 12:26:48
last_payout2018-09-16 12:26:48
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.093 SBD
curator_payout_value0.029 SBD
author_rewards130
net_votes4
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation4,675,933,354,019
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (4)
@pradeeprakshe ·
Wow What a beautiful pictures and hats off to the architect Sinan for building such a beautiful places.
One of the greatest architect.
👍  
properties (37)
authorpradeeprakshe
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t144406164z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 14:44:09
created2018-09-09 14:44:09
active2018-09-09 14:44:09
last_payout2018-09-16 14:44:09
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation15,357,701,550
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@madhupandey ·
I really love your article, it's not only architectural country, it's a gateway to Europe too.
👍  ,
properties (37)
authormadhupandey
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t154113092z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-09 15:41:18
created2018-09-09 15:41:18
active2018-09-09 15:41:18
last_payout2018-09-16 15:41:18
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation20,789,877,358
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@arcange ·
Congratulations @muratkbesiroglu!
Your post was mentioned in the [Steemit Hit Parade](https://steemit.com/hit-parade/@arcange/daily-hit-parade-20180908) in the following category:

* Pending payout - Ranked 5 with $ 243,72
properties (36)
authorarcange
permlinkre-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180908t180028000z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata""
last_update2018-09-09 16:05:30
created2018-09-09 16:05:30
active2018-09-09 16:05:30
last_payout2018-09-16 16:05:30
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation133,093,681,793,522
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@roger5120 ·
That’s commendable accomplishments he made; a great architect to have designed such magnificent and incredible architectural buildings in his lifetime during the Ottoman time. Wonderful! Thanks for sharing his story and accomplishments.

Posted using [Partiko iOS](https://steemit.com/@partiko-ios)
👍  ,
properties (37)
authorroger5120
permlinkroger5120-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180909t233659494z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"app":"partiko"}
last_update2018-09-09 23:37:00
created2018-09-09 23:37:00
active2018-09-12 23:42:00
last_payout2018-09-16 23:37:00
depth1
children2
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,836,315,818,748
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@muratkbesiroglu ·
Thank you :)
properties (36)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-roger5120-roger5120-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t103126041z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 10:31:27
created2018-09-10 10:31:27
active2018-09-12 23:42:00
last_payout2018-09-17 10:31:27
depth2
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@roger5120 ·
You’re quite welcome but most of all thanks for your upvote; you’re appreciated. 🙂

Posted using [Partiko iOS](https://steemit.com/@partiko-ios)
properties (36)
authorroger5120
permlinkroger5120-re-muratkbesiroglu-re-roger5120-roger5120-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180912t234159406z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"app":"partiko"}
last_update2018-09-12 23:42:00
created2018-09-12 23:42:00
active2018-09-12 23:42:00
last_payout2018-09-19 23:42:00
depth3
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,836,315,818,748
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@emilyjohns786 · (edited)
Beautiful architect. Just wow!! I don't have words to desribe your work. It was really amazing.

![Screenshot_1.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmT3xPvRkxXXC9VNReQ8XaHnYPY3BKH5j6ViKUnMDSxUjG/Screenshot_1.jpg)
👍  , ,
properties (37)
authoremilyjohns786
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t000506979z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmT3xPvRkxXXC9VNReQ8XaHnYPY3BKH5j6ViKUnMDSxUjG/Screenshot_1.jpg"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 00:05:36
created2018-09-10 00:05:09
active2018-09-11 01:44:21
last_payout2018-09-17 00:05:09
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes3
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation945,704,629
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (3)
@jdrenterprise ·
incredible
properties (36)
authorjdrenterprise
permlinkre-emilyjohns786-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t014418384z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-11 01:44:21
created2018-09-11 01:44:21
active2018-09-11 01:44:21
last_payout2018-09-18 01:44:21
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation721,930,832
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@magnicfiq ·
I've always liked people who talk to Nature...they must be people who respect Nature. People of antiquity are so intelligent and good they're able to create magnificent works.
👍  , ,
properties (37)
authormagnicfiq
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t013313367z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 01:33:18
created2018-09-10 01:33:18
active2018-09-10 01:33:18
last_payout2018-09-17 01:33:18
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes3
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation455,282,437
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (3)
@carlosp2910 ·
Espectacular
👍  
properties (37)
authorcarlosp2910
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t080336424z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 08:03:45
created2018-09-10 08:03:45
active2018-09-10 08:03:45
last_payout2018-09-17 08:03:45
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation3,023,197,252
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@naboni ·
very well writen and the images are beautiful. i even loved this image too, take a look. 

https://steemit.com/dhakauniversity/@naboni/university-of-dhaka-bangladesh
👍  ,
properties (37)
authornaboni
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t084905703z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"links":["https://steemit.com/dhakauniversity/@naboni/university-of-dhaka-bangladesh"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 08:48:27
created2018-09-10 08:48:27
active2018-09-10 10:29:27
last_payout2018-09-17 08:48:27
depth1
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation12,884,335,586
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@muratkbesiroglu ·
The clouds are nice in your photo
properties (36)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-naboni-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t102927576z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 10:29:27
created2018-09-10 10:29:27
active2018-09-10 10:29:27
last_payout2018-09-17 10:29:27
depth2
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@tekendra ·
great post . let me see what is your next. #photography
👍  
properties (37)
authortekendra
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t092341160z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"community":"busy","app":"busy/2.5.6","format":"markdown","tags":["architecturalphotography"],"users":[],"links":["/trending/photography"],"image":[]}
last_update2018-09-10 09:25:39
created2018-09-10 09:25:39
active2018-09-10 09:25:39
last_payout2018-09-17 09:25:39
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation7,077,816,439
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@shilu ·
awesome architect.. thanks for posting it
👍  
properties (37)
authorshilu
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t093357146z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 09:34:06
created2018-09-10 09:34:06
active2018-09-10 09:34:06
last_payout2018-09-17 09:34:06
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation714,765,670
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@alexbogo ·
That's wonderful architecture. And very interesting article. I'd learn more interesting information for me.
👍  ,
properties (37)
authoralexbogo
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t141419623z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 14:14:27
created2018-09-10 14:14:27
active2018-09-10 14:14:27
last_payout2018-09-17 19:56:51
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation2,392,700,026
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@marianlagamma ·
Architecture is definetly an Art! Amazing pictures and places. thanks for sharing
👍  ,
properties (37)
authormarianlagamma
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t152234972z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 15:22:36
created2018-09-10 15:22:36
active2018-09-10 15:22:36
last_payout2018-09-17 19:56:51
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation3,573,358,938
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@aryaan ·
very good location and information share with us.@aryaan
properties (36)
authoraryaan
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t191656089z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"users":["aryaan"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 19:16:48
created2018-09-10 19:16:48
active2018-09-10 19:16:48
last_payout2018-09-17 19:56:51
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation27,583,037,356
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@nanyiveliz ·
Es hermoso!
properties (36)
authornanyiveliz
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t200804256z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 20:08:03
created2018-09-10 20:08:03
active2018-09-10 20:08:03
last_payout2018-09-17 20:08:24
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation13,269,224,571
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@sozib.karmokar ·
nice photography !
properties (36)
authorsozib.karmokar
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t212557187z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 21:25:57
created2018-09-10 21:25:57
active2018-09-10 21:25:57
last_payout2018-09-17 21:26:00
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation-4,102,497,552
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@agromeror ·
$0.05
Thanks for sharing this great post without doubt minar sinar it's one of the most important architects in the world.
👍  ,
properties (37)
authoragromeror
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180910t224533860z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-10 22:45:36
created2018-09-10 22:45:36
active2018-09-10 22:45:36
last_payout2018-09-17 22:45:45
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.038 SBD
curator_payout_value0.011 SBD
author_rewards53
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation5,295,212,896,630
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@jdrenterprise ·
After reading your post and looking at those amazingly incredible pictures of Sinan mastership work there is absolutely no doubt why the general consensus is that Sinan is an absolute genius. To have accomplish such symmetry and perfection in the 1500's without the use of modern tools is mind boggling.
👍  ,
properties (37)
authorjdrenterprise
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t005846871z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-11 00:58:51
created2018-09-11 00:58:51
active2018-09-11 00:58:51
last_payout2018-09-18 00:58:51
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation721,930,832
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@brett9980 ·
Beautiful 

Posted using [Partiko Android](https://steemit.com/@partiko-android)
properties (36)
authorbrett9980
permlinkbrett9980-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t034051324z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"app":"partiko"}
last_update2018-09-11 03:40:51
created2018-09-11 03:40:51
active2018-09-11 03:40:51
last_payout2018-09-18 03:40:51
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation29,973,967,696
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@erh.germany ·
$0.07
I feel two Poles have been addressed. One is the beauty of architecture, the artistic and structural execution and shaping of an architect's visions. Just as a feeling of reverence and sublimity arises in Christian churches and buildings, so it certainly does in Sinan's Mosques. 
The spaces are well suited for contemplation and purification of the spirit, although one could also say that the art is so distracting and one would have to close one's eyes. What kind of spirit rules in the walls? Can the good and bad qualities of the architect and those who set stone upon stone still be felt? 

It gives us modern people time and space to marvel and admire. It radiates beauty and aesthetics and genius. 

The other pole, which is also clearly visible, is that of power and the presentation of power. One inevitably wonders whether it is necessary to spend so much energy to make God's spark jump? Even a very large ego has immortalized itself in stone and marble and has been very aware that the buildings will survive its own life. How much blood, tears and sweat flowed during the construction of the monuments and how many fates had a less favourable effect. 
Architecture was and still is an instrument of power. It always becomes difficult when the worldly interests take precedence over those of the spiritual. The seduction found in luxury is clear provocation. Also for those who find that here too much of the splendour has been dedicated to the good and one has to ask oneself whether the connection to the spiritual is not just as effective on a river, a mountain or the tides. Indeed, many of these gigantic buildings resemble mountains in the landscape.
👍  
properties (37)
authorerh.germany
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t065155690z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-11 06:51:54
created2018-09-11 06:51:54
active2018-09-14 07:27:36
last_payout2018-09-18 06:51:54
depth1
children2
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.056 SBD
curator_payout_value0.018 SBD
author_rewards78
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation13,104,573,066,426
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@muratkbesiroglu ·
$0.02
Thank you for this comprehensive comment. You made the right determinations. Big investments are also being made in today's buildings. However, the spirit and the taste of the ancient works are unique. I consider the modern mosques and apartments built in Turkey nowadays as negative examples.
👍  
properties (37)
authormuratkbesiroglu
permlinkre-erhgermany-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180913t045707256z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-13 04:57:09
created2018-09-13 04:57:09
active2018-09-14 07:27:36
last_payout2018-09-20 04:57:09
depth2
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.018 SBD
curator_payout_value0.005 SBD
author_rewards24
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation423,235,223,879,158
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@erh.germany ·
You are interested in a further conversation? If yes, I would ask you why you think that modern buildings in Turkey are negative examples and how that differs from the former architectural sites?
properties (36)
authorerh.germany
permlinkre-muratkbesiroglu-re-erhgermany-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180914t072736290z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-14 07:27:36
created2018-09-14 07:27:36
active2018-09-14 07:27:36
last_payout2018-09-21 07:27:36
depth3
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation13,104,573,066,426
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@n00ne ·
Wauu, amazing photo😶 good job
👍  
properties (37)
authorn00ne
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t065415495z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-11 06:54:21
created2018-09-11 06:54:21
active2018-09-11 06:54:21
last_payout2018-09-18 06:54:21
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation882,872,554,741
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@wil7even ·
beautiful ..
properties (36)
authorwil7even
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t142831298z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-11 14:28:33
created2018-09-11 14:28:33
active2018-09-11 14:28:33
last_payout2018-09-18 14:28:33
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation-27,360,925,386
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@nituanuj786 ·
Beautiful place Architect Sinan

Posted using [Partiko Android](https://steemit.com/@partiko-android)
👍  
properties (37)
authornituanuj786
permlinknituanuj786-re-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180911t154312669z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"app":"partiko"}
last_update2018-09-11 15:43:12
created2018-09-11 15:43:12
active2018-09-11 15:43:12
last_payout2018-09-18 15:43:12
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,396,754,914,368
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@pixavenue ·
dear, after reading your interesting story about historical Turk buildings, I'm now craving for spicy kebab... hope you visit my photo blog too 💖
👍  
properties (37)
authorpixavenue
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180912t133014289z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-12 13:30:18
created2018-09-12 13:30:18
active2018-09-12 13:30:18
last_payout2018-09-19 13:30:18
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation18,919,602,086
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@razielhsk ·
Great composition. I hope more people will understand A. Sinan's perspective.
👍  
properties (37)
authorrazielhsk
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180912t134941299z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-12 13:49:45
created2018-09-12 13:49:45
active2018-09-12 13:49:45
last_payout2018-09-19 13:49:45
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation220,382,730
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@madhupandey ·
Amazing photos I have ever seen. Hope you will like Himalaya too.
![E45CEB9D-BAEC-49B4-908B-15D9C658984F.jpeg](https://cdn.steemitimages.com/DQmZpFd5WwhNYaUJ5MqWMQxwQz973ZxtkEEJw4RGB3nr3R3/E45CEB9D-BAEC-49B4-908B-15D9C658984F.jpeg)

Mount Amadablam 6814 meters
👍  ,
properties (37)
authormadhupandey
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180912t163520178z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmZpFd5WwhNYaUJ5MqWMQxwQz973ZxtkEEJw4RGB3nr3R3/E45CEB9D-BAEC-49B4-908B-15D9C658984F.jpeg"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-12 16:35:21
created2018-09-12 16:35:21
active2018-09-12 16:35:21
last_payout2018-09-19 16:35:21
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation20,789,877,358
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)
@madhupandey ·
Everest Base Camp Trek
Everest Base Camp Trek is one of the popular trek in the world. It lead us to the view point which is famous for panoramic view of himalaya including Mount Everest, Mount Nuptse Amadablam and many other peaks called Kalapatthar. The Trekker can explore 4 tallest peaks of the world. Namchebazaar itself is the introduction of Sherpa society and the monasteries in this reason shows the culture of Buddhist devotees. Tengboche monastery is the biggest monastery in Everest region and monastery in upper pangboche is the oldest one. The trekking trail in this reason is in Unseco world heritage site which called Sagarmatha national park. It shows us different floras and faunas such as, rhododendron, pine trees, herbs, pheasant, mountain tahr etc.

If you are physical fit in good health and want to do more than Everest Base Camp Trek You can do either Everest Cho-La pass trek or Everest Three Pass Trek.

Outline Itinerary

Day 01: Arrval to Kathmandu, transfer to hotel
Day 02: Half day sightseeing in Kathmandu, hotel
Day 03: Fly to Lukla, Trek to Phakding, guest house
Day 04: Trek to Namchebazaar, guest house
Day 05: Acclimatization day, guest house
Day 06: Trek to Tengboche, guest house
Day 07: Trek to Dingboche, guest house
Day 08: Acclimatization day, guest house
Day 09: Trek to Labuche, guest house
Day 10: Trek to Gorakshep, hike up to Everest base camp and back to Gorakshep, guest house
Day 11: Early morning hike up to Kalapatthar for panoramic view of himalaya including Everest and back to Gorakshep and Trek to Pheriche, guest house
Day 12: Trek to Tengboche, guest house
Day 13: Trek to Monjo, guest house
Day 14: Trek to Lukla, guest house
Day 15: Fly back to Kathmandu, hotel
Day 16: Leisure day in Kathmandu, hotel
Day 17: Departure
(https://cdn.steemitimages.com/DQmUeat5FBsvTGDC41ADVV7N5mceHFyBkDSdexZCx8AYQPf/7F906EBA-3445-4AA2-AA4D-65A657D48C48.jpeg)
Mount Everest and Mount Nuptse view from Kalapatthar
![77CB36F2-2AFD-4142-9D17-71C7C8453404.jpeg](https://cdn.steemitimages.com/DQmdKJ4fE1uWYMdgN1aNKavmSJqJTNUFLxotkQQSAURrEkk/77CB36F2-2AFD-4142-9D17-71C7C8453404.jpeg)
Mount Pumori
👍  
properties (37)
authormadhupandey
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180912t164420978z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmUeat5FBsvTGDC41ADVV7N5mceHFyBkDSdexZCx8AYQPf/7F906EBA-3445-4AA2-AA4D-65A657D48C48.jpeg","https://cdn.steemitimages.com/DQmdKJ4fE1uWYMdgN1aNKavmSJqJTNUFLxotkQQSAURrEkk/77CB36F2-2AFD-4142-9D17-71C7C8453404.jpeg"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-12 16:44:21
created2018-09-12 16:44:21
active2018-09-12 16:44:21
last_payout2018-09-19 16:44:21
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes1
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation20,789,877,358
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1)
@zipp03 ·
AMAZING photos thank you for sharing, please can you follow me to help me grow. Thank you so much @zipp03
properties (36)
authorzipp03
permlinkre-muratkbesiroglu-architect-of-ages-architect-sinan-englishturkish-20180912t200935916z
categoryarchitecturalphotography
json_metadata{"tags":["architecturalphotography"],"users":["zipp03"],"app":"steemit/0.1"}
last_update2018-09-12 20:09:36
created2018-09-12 20:09:36
active2018-09-12 20:09:36
last_payout2018-09-19 20:09:36
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authormuratkbesiroglu
root_permlinkarchitect-of-ages-architect-sinan-englishturkish
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation8,768,221,746
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]