Around the Bory prison / Okolo Borské věznice by jjprac

View this thread on steempeak.com
· @jjprac · (edited)
$0.99
Around the Bory prison / Okolo Borské věznice
*Yesterday I took a small unusual walk.  The starting point for me was a bus stop with a convenient name U Darebáka (At the villain) It was named after a nearby pub, popular mainly among students of the nearby University of West Bohemia.  Today it is closed and we will find a law office in the building :-)*

 *I walked past the famous prison.  On one side there is a cycle path and a sidewalk.  One can get an idea of ​​how the area is guarded from the outside.*

Včera jsem absolvoval malou netradiční procházku. Výchozí stanicí pro mě byla zastávka MHD s příhodným názvem U Darebáka. Získala své pojmenování podle nedaleké hospodě, oblíbené hlavně mezi studenty blízké Západočeské univerzity. Dnes je již uzavřena a v budově najdeme advokátní kancelář :-)

Šel jsem dále okolo známé věznice. Z jedné strany kolem ní vede cyklostezka a chodník. Člověk si tak může udělat představu, jak je areál střežen z vnější strany. 

![IMG_20191002_161209.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmSDKuqNEjD57kTQkMQ8qgH5ediNYF8i4wu6688fhdQuMU)

*Another path leads directly around the fence.  The first Czech president V. Havel was also in prison.*

Další cesta vede přímo okolo plotu. Ve vězení zde byl i první český prezident V. Havel.

![IMG_20191002_161351.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmNW3JpFwmzaDPgtQ2KZMNfpSJ7GhGXohcu2FR7tTZDDLJ)

*Razor wire, a scary thing ... A high wall with cameras.
 Sign prohibiting photography.  Uh.  Already happened :)*

Žiletkový drát, děsivá věc... Vysoká zeď obšancovaná kamerami. 
Cedule zákaz fotografování. Ajaj. Už se stalo :)

![IMG_20191002_161517.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/Qma4Ko4fC7jtc9Ekz6cJbN1v9skBCPt3qJ5FmhGaiVcEvv)

*Then I take it through Borský Park, the largest park in Pilsen.
 An interesting device was installed here against animals.*

Dále to vezmu to přes Borský park, největší park v Plzni.
Proti zvěři zde bylo instalováno zajímavé zařízení.

![IMG_20191002_162101_1.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmUHWACWW58bf4vfwCPZFLqFxLnaJtKCYUtTu9MVz9i4Mk)

*Ultrasonic solar repellent.*

*I noticed this interesting piece of art in the park.  Near the prison, such a work is useful.*

Ultrazvukový solární odpuzovač.

V parku jsem si povšiml i tohoto zajímavého uměleckého díla. Nedaleko věznice se takové dílo hodí.

![IMG_20191002_162304.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmPkbJ8mQDoV7293SZxN23TB7A9byymvL3PmY4TC34PKKn)

![IMG_20191003_102000_412.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmVunmdnwN8QGXVyNy7rmsuuuh8YoxT1HMzQ1TRZ7fedyJ)

*My walk ends.  I believe you liked it;)*

Má procházka končí. Věřím, že se vám líbila ;)

*Here you can see the interior of the prison:*

Zde můžete nahlédnout do interiéru věznice:

https://steemit.com/cesky/@jjprac/veznice-plzen-bory-prison-pilsen-bory

![Steemit logo JJ.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmdUxkfL75SrhUmyb2GZuutmbfc8nt2MuiNGebksHaxhWT)👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 244 others
properties (23)
post_id80,550,343
authorjjprac
permlinkaround-the-bory-prison-okolo-borskeveznice
categorycesky
json_metadata{"community":"busy","app":"busy\/2.5.6","format":"markdown","tags":["cesky","palnet","zzan","neoxian","lassecash","marlians","actnearn","upfundme","bilpcoin","mediaofficials","lifestyle","photography"],"users":["jjprac"],"links":["https:\/\/steemit.com\/cesky\/@jjprac\/veznice-plzen-bory-prison-pilsen-bory"],"image":["https:\/\/ipfs.busy.org\/ipfs\/QmSDKuqNEjD57kTQkMQ8qgH5ediNYF8i4wu6688fhdQuMU","https:\/\/ipfs.busy.org\/ipfs\/QmNW3JpFwmzaDPgtQ2KZMNfpSJ7GhGXohcu2FR7tTZDDLJ","https:\/\/ipfs.busy.org\/ipfs\/Qma4Ko4fC7jtc9Ekz6cJbN1v9skBCPt3qJ5FmhGaiVcEvv","https:\/\/ipfs.busy.org\/ipfs\/QmUHWACWW58bf4vfwCPZFLqFxLnaJtKCYUtTu9MVz9i4Mk","https:\/\/ipfs.busy.org\/ipfs\/QmPkbJ8mQDoV7293SZxN23TB7A9byymvL3PmY4TC34PKKn","https:\/\/ipfs.busy.org\/ipfs\/QmVunmdnwN8QGXVyNy7rmsuuuh8YoxT1HMzQ1TRZ7fedyJ","https:\/\/ipfs.busy.org\/ipfs\/QmdUxkfL75SrhUmyb2GZuutmbfc8nt2MuiNGebksHaxhWT"]}
created2019-10-03 08:31:30
last_update2019-10-03 09:26:09
depth0
children7
net_rshares4,045,764,771,681
last_payout2019-10-10 08:31:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.511 SBD
curator_payout_value0.478 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length2,834
author_reputation76,834,373,699,494
root_title"Around the Bory prison / Okolo Borské věznice"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (308)
@petrvl ·
!BEER
!trdo
👍  
properties (23)
post_id80,557,699
authorpetrvl
permlinkre-jjprac-pysz6l
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.17.1"}
created2019-10-03 14:35:09
last_update2019-10-03 14:35:09
depth1
children2
net_rshares2,087,961,318
last_payout2019-10-10 14:35:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length11
author_reputation138,038,426,460,288
root_title"Around the Bory prison / Okolo Borské věznice"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@trendotoken ·
Congratulations @petrvl, you are successfuly trended the post that shared by @jjprac!
@jjprac got <b>0.00066600</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) & @petrvl got <b>0.00044400</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO)! 

<b>"Call [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO), Your Comment Worth Something!"</b>
---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
post_id80,557,705
authortrendotoken
permlinkre-petrvl-re-jjprac-pysz6l-20191003t143527031z
categorycesky
json_metadata{"tags":["comments-scot","trendo-bot"],"app":"comments-scot\/1.1","format":"markdown"}
created2019-10-03 14:35:27
last_update2019-10-03 14:35:27
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-10 14:35:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length563
author_reputation5,725,030,144,912
root_title"Around the Bory prison / Okolo Borské věznice"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@beerlover ·
Command accepted!
properties (22)
post_id80,557,915
authorbeerlover
permlinkre-re-jjprac-pysz6l-20191003t144432z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-10-03 14:44:51
last_update2019-10-03 14:44:51
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-10 14:44:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length17
author_reputation15,848,931,924,611
root_title"Around the Bory prison / Okolo Borské věznice"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@beerlover ·
<div class='pull-right'>https://cdn.steemitimages.com/DQmaHThyECGhEx8tSfHZbiMFRNYjJ35K92cDgiJjkzBUaJo/One%20sip%20of%20BEER%20for%20you.gif<p><sup><a href='https://steem-engine.com/?p=market&t=BEER'>View or trade </a> <code>BEER</code>.</sup></p></div><center><br><br> <p> Hey @jjprac, here is a little bit of  <code>BEER</code> for you. Enjoy it!</p> </center>
properties (22)
post_id80,557,904
authorbeerlover
permlinkre-around-the-bory-prison-okolo-borskeveznice-20191003t144408z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-10-03 14:44:27
last_update2019-10-03 14:44:27
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-10 14:44:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length361
author_reputation15,848,931,924,611
root_title"Around the Bory prison / Okolo Borské věznice"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@xlisto ·
!BEER !trdo
👍  
properties (23)
post_id80,564,365
authorxlisto
permlinkpytbyi
categorycesky
json_metadata{"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-03 19:11:09
last_update2019-10-03 19:11:09
depth1
children1
net_rshares2,079,399,147
last_payout2019-10-10 19:11:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length11
author_reputation8,086,820,023,785
root_title"Around the Bory prison / Okolo Borské věznice"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@trendotoken ·
Congratulations @xlisto, you are successfuly trended the post that shared by @jjprac!
@jjprac got <b>0.04415400</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) & @xlisto got <b>0.02943600</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO)! 

<b>"Call [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO), Your Comment Worth Something!"</b>
---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
post_id80,564,371
authortrendotoken
permlinkre-xlisto-pytbyi-20191003t191127003z
categorycesky
json_metadata{"tags":["comments-scot","trendo-bot"],"app":"comments-scot\/1.1","format":"markdown"}
created2019-10-03 19:11:27
last_update2019-10-03 19:11:27
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-10 19:11:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length563
author_reputation5,725,030,144,912
root_title"Around the Bory prison / Okolo Borské věznice"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@steem-ua ·
#### Hi @jjprac!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your **UA** account score is currently 2.323 which ranks you at **#20753** across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 109 contributions, your post is ranked at **#74**.
##### Evaluation of your UA score:

* Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
* The readers like your work!
* Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!


**Feel free to join our [@steem-ua Discord server](https://discord.gg/KpBNYGz)**
properties (22)
post_id80,574,321
authorsteem-ua
permlinkre-around-the-bory-prison-okolo-borskeveznice-20191004t034858z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.0"}
created2019-10-04 03:49:00
last_update2019-10-04 03:49:00
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-11 03:49:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length727
author_reputation23,203,609,903,979
root_title"Around the Bory prison / Okolo Borské věznice"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000