Ceteris Paribus Mikroekonomi - Talep Kanunu by iktisat

View this thread on steempeak.com
· @iktisat · (edited)
$1.04
Ceteris Paribus Mikroekonomi - Talep Kanunu
<center><img src='https://img.youtube.com/vi/HO0pjsYWLrM/maxresdefault.jpg' alt='Shared From Dlike' /></center>  

#####

 <p>İktisatçıların sıkça değindiği, iktisat deyince ilk akla gelen <strong>Ceteris Paribus</strong> teriminden ve talep kanunundan sizlere bahsetmek istiyorum. Tabi bahsederken bir site önerisinde de bulunmak istiyorum.&nbsp;</p><p><br><strong>KhanAcademy,</strong> en sevdiğim faydalı sitelerden biridir. Sizlerin de takip etmesini isterim. Ücretsiz ve birçok eğitimin bulunduğu siteden birçok yeni bilgi edinebilirsiniz. Dlike ve steemit, iktisat ile tanışsın ve kaynaşsın diye burdayım. İzlediğim, okuduğum, yaptığım ve öğretmek istediklerimi paylaşmaya devam edeceğim.&nbsp;</p><p><br><strong>Ceteris paribus</strong> dediğimiz kavram diğer her şey veri alınacak demektir. Peki diğer her şeyi veri almak ne demektir? İncelenecek değişken dışında her şeyi sabit kabul ediyoruz demektir. <a href="https://www.iktisat.online/ceteris-paribus">Ceteris paribus,</a> iktisatçıların olmazsa olmazıdır. Eğer dilerseniz iktisat sözlüğümüz üzerinde daha detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Piyasada fiyatlar nasıl oluşuyor diye merak ediyorsanız talep kanununu videosunu da izleyebilirsiniz.&nbsp;</p><p>&nbsp;Yazar: <a href="https://www.iktisat.online/ceteris-paribus">https://www.iktisat.online/</a></p><p><a href="https://youtu.be/HO0pjsYWLrM">Video Kaynağı:&nbsp;</a></p>  

#####

 <center><br><a href='https://www.youtube.com/watch?v=HO0pjsYWLrM'>Source of shared Link</a><hr><br><a href='https://dlike.io/'><img src='https://dlike.io/images/dlike-logo.jpg'></a></center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 582 others
properties (23)
post_id80,571,040
authoriktisat
permlinkceteris-paribus-mikroekonomi--talep-kanunu
categorydlike
json_metadata"{"community":"dlike","app":"steemit\/0.1","format":"markdown","image":["https:\/\/img.youtube.com\/vi\/HO0pjsYWLrM\/maxresdefault.jpg","https:\/\/dlike.io\/images\/dlike-logo.jpg"],"url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HO0pjsYWLrM","body":"\u0130ktisat\u00e7\u0131lar\u0131n s\u0131k\u00e7a de\u011findi\u011fi, iktisat deyince ilk akla gelen Ceteris Paribus terimini ve talep kanunundan sizlere bahsetmek istiyorum. Tabi bahsederken bir site \u00f6nerisinde de bulunmak istiyorum.&amp;nbsp;KhanAcademy, en sevdi\u011fim faydal\u0131 sitelerden biridir. Sizlerin de takip etmesini isterim. \u00dccretsiz ve bir\u00e7ok e\u011fitimin bulundu\u011fu siteden bir\u00e7ok yeni bilgi edinebilirsiniz. Dlike ve steemit, iktisat ile tan\u0131\u015fs\u0131n ve kayna\u015fs\u0131n diye burday\u0131m. \u0130zledi\u011fim, okudu\u011fum, yapt\u0131\u011f\u0131m ve \u00f6\u011fretmek istediklerimi payla\u015fmaya devam edece\u011fim.&amp;nbsp;Ceteris paribus dedi\u011fimiz kavram di\u011fer her \u015fey veri al\u0131nacak demektir. Peki di\u011fer her \u015feyi veri almak ne demektir? \u0130ncelenecek de\u011fi\u015fken d\u0131\u015f\u0131nda her \u015feyi sabit kabul ediyoruz demektir. Ceteris paribus, iktisat\u00e7\u0131lar\u0131n olmazsa olmaz\u0131d\u0131r. E\u011fer dilerseniz iktisat s\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz \u00fczerinde daha detayl\u0131 bilgileri bulabilirsiniz. Piyasada fiyatlar nas\u0131l olu\u015fuyor diye merak ediyorsan\u0131z talep kanununu videosunu da izleyebilirsiniz.&amp;nbsp;&amp;nbsp;Yazar: https:\/\/www.iktisat.online\/Video Kayna\u011f\u0131:&amp;nbsp;","category":"Videos","tags":["mikroekonomi","iktisat","tr","khanacademy"],"links":["https:\/\/www.iktisat.online\/ceteris-paribus","https:\/\/youtu.be\/HO0pjsYWLrM","https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HO0pjsYWLrM","https:\/\/dlike.io\/"]}"
created2019-10-04 00:45:42
last_update2019-10-04 17:32:27
depth0
children1
net_rshares4,583,740,383,311
last_payout2019-10-11 00:45:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.523 SBD
curator_payout_value0.520 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,590
author_reputation543,945,709,563
root_title"Ceteris Paribus Mikroekonomi - Talep Kanunu"
beneficiaries
0.
accountdlike
weight900
1.
accountdlike.fund
weight100
max_accepted_payout900.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (646)
@steemitboard ·
Congratulations @iktisat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x60/http://steemitboard.com/img/notifications/firstpayout.png"></td><td>You got your First payout</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@iktisat/voted.png?201910040104"></td><td>You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@iktisat/payout.png?201910040104"></td><td>You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50</td></tr>
</table>

<sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@iktisat) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=iktisat)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>


To support your work, I also upvoted your post!


###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) to get one more award and increased upvotes!
properties (22)
post_id80,571,635
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-iktisat-20191004t011356000z
categorydlike
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2019-10-04 01:13:57
last_update2019-10-04 01:13:57
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-11 01:13:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,273
author_reputation38,705,954,145,809
root_title"Ceteris Paribus Mikroekonomi - Talep Kanunu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000