create account

Morissette Amon - Nobody’s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius! by surpassinggoogle

View this thread on steemit.com
· @surpassinggoogle ·
$11.28
Morissette Amon - Nobody’s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius!
<center><a href='https://d.tube/#!/v/surpassinggoogle/nzrfa3f2p2s'><img src='https://i.ytimg.com/vi/fMkODOTL0q4/maxresdefault.jpg'></a></center><hr>

https://www.youtube.com/watch?v=fMkODOTL0q4

Morissette Amon - Nobody’s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius! There is no peak to Morissette Amon’s musical capabilities and it showed once again in her cover of Nobody’s Perfect by Jessie J and she played the guitar on this one. Nobody’s Perfect is a hard song to sing. Jessie J has a unique style of singing, showing Morissette Amon to be a student of music once again.

Altogether this makes for a powerful musical experience and breakthrough watch party, one in which I made a revelation too. Kindly watch the entire video to gain insight into my revelation, perhaps it will inspire you and enhance your journey towards breakthrough. I start out with a blank page and through applying of my spirit and being to the beautiful Morissette music, I was able to fill this blank page with a valuable, proclamation.

#morissetteamon #nobodysperfect #jessiej


Find ulogs about Morissette Amon on https://www.marlians.com/created/mori...

Find me on https://www.marlians.com/@surpassingg... or via 'comsilbronze4@gmail.com'.

Read a 70-minutes long publication about me:
https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb...

Kindly subscribe to my YouTube channel: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...

In Filipino:

Morissette Amon - Walang reaksyon ng Nobody (Jessie J). Morissette Ay Genius! Walang tugatog sa mga kakayahan ng musikal ng Morissette Amon at nagpakita ito muli sa kanyang takip ng Walang sinumang perpekto ni Jessie J at ginampanan niya ang gitara sa isang ito. Walang sinuman ang Perpekto na mahirap kantahin. Si Jessie J ay may natatanging istilo ng pagkanta, na ipinapakita ang Morissette Amon na maging isang mag-aaral ng musika muli. Ganap na ito ay para sa isang malakas na karanasan sa musika at pambihirang tagumpay sa panonood, isa kung saan gumawa ako ng isang paghahayag din. Mabait na panoorin ang buong video upang makakuha ng pananaw sa aking paghahayag, marahil ay bibigyan ka ng inspirasyon sa iyo at mapahusay ang iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Nagsisimula ako gamit ang isang blangko na pahina at sa pamamagitan ng paglalapat ng aking diwa at pagiging sa magandang musika ng Morissette, nagawa kong punan ang blangkong pahina na ito ng isang mahalagang, pagpapahayag. Maghanap ng mga ulog tungkol sa Morissette Amon sa https://www.marlians.com/created/mori... Hanapin ako sa https://www.marlians.com/@surpassingg... o sa pamamagitan ng 'comsilbronze4@gmail.com'. Basahin ang isang 70-minuto na mahabang publikasyon tungkol sa akin: https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb... Magiliw na mag-subscribe sa aking channel sa YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...

<hr><a href='https://d.tube/#!/v/surpassinggoogle/nzrfa3f2p2s'> ▶️ DTube</a><br /><a href='https://www.youtube.com/watch?v=fMkODOTL0q4'> ▶️ YouTube</a>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 756 others
👎  
properties (23)
post_id84,283,143
authorsurpassinggoogle
permlinknzrfa3f2p2s
categorydtube
json_metadata"{"video":{"videoId":"fMkODOTL0q4","url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fMkODOTL0q4","title":"Morissette Amon - Nobody\u2019s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius!","description":"Morissette Amon - Nobody\u2019s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius! There is no peak to Morissette Amon\u2019s musical capabilities and it showed once again in her cover of Nobody\u2019s Perfect by Jessie J and she played the guitar on this one. Nobody\u2019s Perfect is a hard song to sing. Jessie J has a unique style of singing, showing Morissette Amon to be a student of music once again.\n\nAltogether this makes for a powerful musical experience and breakthrough watch party, one in which I made a revelation too. Kindly watch the entire video to gain insight into my revelation, perhaps it will inspire you and enhance your journey towards breakthrough. I start out with a blank page and through applying of my spirit and being to the beautiful Morissette music, I was able to fill this blank page with a valuable, proclamation.\n\n#morissetteamon #nobodysperfect #jessiej\n\n\nFind ulogs about Morissette Amon on https:\/\/www.marlians.com\/created\/mori...\n\nFind me on https:\/\/www.marlians.com\/@surpassingg... or via 'comsilbronze4@gmail.com'.\n\nRead a 70-minutes long publication about me:\nhttps:\/\/www.gofundme.com\/i-am-in-rubb...\n\nKindly subscribe to my YouTube channel: http:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCAcai...\n\nIn Filipino:\n\nMorissette Amon - Walang reaksyon ng Nobody (Jessie J). Morissette Ay Genius! Walang tugatog sa mga kakayahan ng musikal ng Morissette Amon at nagpakita ito muli sa kanyang takip ng Walang sinumang perpekto ni Jessie J at ginampanan niya ang gitara sa isang ito. Walang sinuman ang Perpekto na mahirap kantahin. Si Jessie J ay may natatanging istilo ng pagkanta, na ipinapakita ang Morissette Amon na maging isang mag-aaral ng musika muli. Ganap na ito ay para sa isang malakas na karanasan sa musika at pambihirang tagumpay sa panonood, isa kung saan gumawa ako ng isang paghahayag din. Mabait na panoorin ang buong video upang makakuha ng pananaw sa aking paghahayag, marahil ay bibigyan ka ng inspirasyon sa iyo at mapahusay ang iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Nagsisimula ako gamit ang isang blangko na pahina at sa pamamagitan ng paglalapat ng aking diwa at pagiging sa magandang musika ng Morissette, nagawa kong punan ang blangkong pahina na ito ng isang mahalagang, pagpapahayag. Maghanap ng mga ulog tungkol sa Morissette Amon sa https:\/\/www.marlians.com\/created\/mori... Hanapin ako sa https:\/\/www.marlians.com\/@surpassingg... o sa pamamagitan ng 'comsilbronze4@gmail.com'. Basahin ang isang 70-minuto na mahabang publikasyon tungkol sa akin: https:\/\/www.gofundme.com\/i-am-in-rubb... Magiliw na mag-subscribe sa aking channel sa YouTube: http:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCAcai...","owner":"Terry Ajayi","channelId":"UCAcaiNmH-izfjbcaC6br53w","thumbnailUrl":"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/fMkODOTL0q4\/maxresdefault.jpg","datePublished":"2020-02-06","genre":"Music","isFamilyFriendly":true,"duration":1080,"channelThumbnailUrl":"https:\/\/yt3.ggpht.com\/a\/AGF-l78kKU9xAZcmSNwWbZUDN3X2SU2DNZ9YE6MBLQ=s48-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo","providerName":"YouTube","app":"dtube\/0.9","refs":["dtc\/surpassinggoogle\/fMkODOTL0q4"]},"tags":["dtube","marlians"],"app":"dtube\/0.9"}"
created2020-02-11 12:27:06
last_update2020-02-11 12:27:06
depth0
children2
net_rshares36,961,428,658,497
last_payout2020-02-18 12:27:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value5.724 SBD
curator_payout_value5.553 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length2,963
author_reputation403,232,525,211,134
root_title"Morissette Amon - Nobody’s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius!"
beneficiaries
0.
accountdtube
weight1,000
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (821)
@tomlee ·
Of a surety, no one is perfect. We all have our unique flaws
properties (22)
post_id84,287,138
authortomlee
permlinkq5jkr2
categorydtube
json_metadata{"app":"steemit\/0.1"}
created2020-02-11 14:40:18
last_update2020-02-11 14:40:18
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-02-18 14:40:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length60
author_reputation13,663,298,473,304
root_title"Morissette Amon - Nobody’s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius!"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@arcange ·
Congratulations @surpassinggoogle!
Your post was mentioned in the [Steem Hit Parade](/hit-parade/@arcange/daily-hit-parade-20200211) in the following category:

* Upvotes - Ranked 8 with 805 upvotes
properties (22)
post_id84,324,378
authorarcange
permlinkre-nzrfa3f2p2s-20200211t165407000z
categorydtube
json_metadata{}
created2020-02-12 15:56:21
last_update2020-02-12 15:56:21
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-02-19 15:56:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length199
author_reputation212,705,038,647,813
root_title"Morissette Amon - Nobody’s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius!"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000