Fırtına takvimi hangi gün hangi fırtına olur? Her gün sokağa çıkmadan önce bu takvimi mutlaka inceleyin by ozgurcinarli

View this thread on steempeak.com
· @ozgurcinarli ·
$0.02
Fırtına takvimi hangi gün hangi fırtına olur? Her gün sokağa çıkmadan önce bu takvimi mutlaka inceleyin
<center><img src="https://cdn.yenicaggazetesi.com.tr/news/436729.jpg" alt="Shared From DLIKE" /></center><br><p>"Türkiye'de denizcilerin havanın durumunu ve fırtınaları takip etmek için kullandığı birinci kaynak Fırtına Takvimidir. Peki yılların gözlemleriyle ortaya çıkarılan ve bir kaç günlük sapmalar dışında asla şaşmayan fırtına takvimi nedir?" (Yeniçağ, 3.10.2020).</p><p>Geçtiğimiz ay pek çok ilimizde şiddetli fırtınalar yaşadık. Bu fırtınalara aynı zamanda şiddetli yağış da eşlik etti. Bu fırtınalar acaba düzensiz bir şekilde mi meydana geliyor yoksa mevsimsel ve düzenli olarak mı ortaya çıkıyor? Haberin iddiasına göre mevsimsel olarak düzenli fırtınalar var ve skiler her birini biliyormuş, hatta her birine isim bile vermişler. Ayrıntıları görmek için haberin linkine tıklayınız.</p><br><center><br><a href="https://dlike.io/post/@ozgurcinarli/frtna-takvimi-hangi-gn-hangi-frtna-olur-her-gn-sokaa-kmadan-nce-bu-takvimi-mutlaka-inceleyin">Shared On DLIKE</a><hr><br><a href="https://dlike.io/"><img src="https://dlike.io/images/dlike-logo.jpg"></a></center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 7 others
properties (23)
post_id87,804,490
authorozgurcinarli
permlinkfrtna-takvimi-hangi-gn-hangi-frtna-olur-her-gn-sokaa-kmadan-nce-bu-takvimi-mutlaka-inceleyin
categoryhive-116221
json_metadata"{"community":"dlike","app":"dlike\/3","format":"html","image":["https:\/\/cdn.yenicaggazetesi.com.tr\/news\/436729.jpg"],"url":"https:\/\/www.yenicaggazetesi.com.tr\/her-gun-sokaga-cikmadan-once-bu-takvimi-mutlaka-inceleyin-iste-firtina-takvimi-hangi-305487h.htm","body":"<p>\"T\u00fcrkiye'de denizcilerin havan\u0131n durumunu ve f\u0131rt\u0131nalar\u0131 takip etmek i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131 birinci kaynak F\u0131rt\u0131na Takvimidir. Peki y\u0131llar\u0131n g\u00f6zlemleriyle ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lan ve bir ka\u00e7 g\u00fcnl\u00fck sapmalar d\u0131\u015f\u0131nda asla \u015fa\u015fmayan f\u0131rt\u0131na takvimi nedir?\" (Yeni\u00e7a\u011f, 3.10.2020).<\/p><p>Ge\u00e7ti\u011fimiz ay pek \u00e7ok ilimizde \u015fiddetli f\u0131rt\u0131nalar ya\u015fad\u0131k. Bu f\u0131rt\u0131nalara ayn\u0131 zamanda \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f da e\u015flik etti. Bu f\u0131rt\u0131nalar acaba d\u00fczensiz bir \u015fekilde mi meydana geliyor yoksa mevsimsel ve d\u00fczenli olarak m\u0131 ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor? Haberin iddias\u0131na g\u00f6re mevsimsel olarak d\u00fczenli f\u0131rt\u0131nalar var ve skiler her birini biliyormu\u015f, hatta her birine isim bile vermi\u015fler. Ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in haberin linkine t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/p>","type":"share","category":"News","tags":["hive-116221","dlike","tr","marlians","zzan","actnearn","dblog"]}"
created2020-10-03 08:39:12
last_update2020-10-03 08:39:12
depth0
children1
net_rshares123,314,438,918
last_payout2020-10-10 08:39:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.010 SBD
curator_payout_value0.009 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,071
author_reputation2,302,619,733,326
root_title"Fırtına takvimi hangi gün hangi fırtına olur? Her gün sokağa çıkmadan önce bu takvimi mutlaka inceleyin"
beneficiaries
0.
accountdlike
weight750
1.
accountdlike.fund
weight250
max_accepted_payout900.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (71)
@resteemsupport ·
Hello ozgurcinarli!

Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the [Steem Engine Team](https://steemit.com/steemit/@steemengineteam/more-followers-more-votes-steemengine)
properties (22)
post_id87,804,501
authorresteemsupport
permlinkre-frtna-takvimi-hangi-gn-hangi-frtna-olur-her-gn-sokaa-kmadan-nce-bu-takvimi-mutlaka-inceleyin-20201003t084023
categoryhive-116221
json_metadata{}
created2020-10-03 08:40:27
last_update2020-10-03 08:40:27
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-10-10 08:40:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length240
author_reputation-5,342,909,004,931
root_title"Fırtına takvimi hangi gün hangi fırtına olur? Her gün sokağa çıkmadan önce bu takvimi mutlaka inceleyin"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000