create account

ARROUND - giải pháp quảng cáo phi tập trung trên thực tế tăng cường đầu tiên trên thế giới (phần cuối) by tuthienloc

View this thread on steemit.com
· @tuthienloc ·
$0.56
ARROUND - giải pháp quảng cáo phi tập trung trên thực tế tăng cường đầu tiên trên thế giới (phần cuối)
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmQKytNAe5cA13uyJNLaqZPRvRTfUB4XxgyfXp7DK151yH/image.png)
# Chiến lược kinh doanh của ARROUND
Đầu tiên, ARROUND sẽ tăng cường mở rộng và thu hút người dùng cũng như đối tác thương mại ở các thành phố lớn trên thế giới nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng ứng dụng ARROUND cũng như việc sử dụng ARR token. Với ưu điểm là mới lạ và độc đáo, ARROUND mong muốn có được thị trường ở cả hai mặt thương mại thực tế và thực tế tăng cường sau 2 đến 3 năm. ARROUND sẽ ra mắt sản phẩm đầu tiên tại Nga, là trụ sở của ARROUND. Năm 2021, ARROUND sẽ mở rộng quy mô và thu hút thêm các đối tác thương mại ở các quốc gia như châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á cũng như hướng đến mục tiêu 30-50 triệu người dùng. ARROUND sẽ hoàn thiện nền tảng của họ để đưa đến người dùng một sản phẩm chất lượng nhất. Ngoài ra, họ còn dự định sản xuất kính thực tế tăng cường để người dùng có thể trải nghiệm sản phẩm của họ một cách tốt nhất.

# ARROUND token (ARR)
Dựa trên sự minh bạch và khả năng xử lý chính xác của blockchain và hợp đồng thông minh, ARROUND sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dùng của họ có thể tự do xây dựng, chia sẻ và có được lợi nhuận từ việc sử dụng nền tảng ARROUND. Để thực hiện điều này, ARROUND cho phát hành ARR token như một tiền tệ chính cho nền tảng của họ. ARR token được sử dụng để thực hiện thanh toán cho tất cả các dịch vụ trên nền tảng cũng như là phần thưởng cho việc xem quảng cáo hoặc tham gia vào các nút mạng (masternode) của blockchain ARROUND. Cũng như các dự án khác, tổng cung của ARR token sẽ được cố định để duy trì giá trị và tránh lạm phát.
<center>![](https://cdn.steemitimages.com/DQmZSGSY3vYrrmpAzSjG6186VNHDAHHRzVxBYrQgiUHmZPB/image.png)</center>
# Thông tin ICO
Từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018
Tổng cung: 3 000 000 000 ARR
Token để bán: 1 450 000 000 ARR
Giá bán: 0.035 USD / ARR
Giới hạn mềm (soft cap): 5 000 000 USD (Đã đạt được)
Giới hạn cứng (hard cap): 30 000 000 USD
Số lượng token không bán hết sẽ được hủy bỏ.

### Phân phối token
<center> ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmTVYFGw2WddHHdkC5b8jpQPHnFUdX19gFWsS7iD4NLeu2/image.png)</center>
# Thông tin về dự án ARROUND
### Thành viên
<center> ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmbZEmX1P9e2BVyPEpdLPmpM2kqQBKKUDw5C472CsF2chr/image.png)</center>
### Cố vấn
<center> ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmNwQP4YMXgeKGuxhzVePfbWsP8JGzNzATRZnDM7YLSsvh/image.png)</center>
### Đối tác
<center> ![](https://cdn.steemitimages.com/DQmVBP7ofAH2QshUXjYfX2xoLChBM6jCpP3yZfvPnk268kw/image.png)</center>
### Kênh truyền thông của ARROUND
Website: https://arround.io
Whitepaper: https://arround.io/content/file/arround-whitepaper-en.pdf
One page: https://arround.io/content/file/arround-one_pager-en.pdf
Telegram: https://t.me/ArroundSupport
Twitter: https://twitter.com/ArroundPlatform
Facebook: https://www.facebook.com/Arround-2052833448334195/
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3014006

### *Lời kết:*
   Đánh giá về mặt kỹ thuật, đây là dự án mang tính đột phá về kỹ thuật khi kết hợp thực tế tăng cường và blockchain để xây dựng hệ sinh thái ARROUND. Điều này giúp cho dự án có tính tiềm năng phát triển và thu hút người sử dụng bởi sự mới lạ và thú vị của nó.

   Về mặt kinh tế, ARROUND không những giúp cho các doanh nghiệp có cách tiếp cận mới tới khách hàng mà còn tạo đà cho sự phát triển của các loại hình kinh doanh khác được xây trên nền tảng thực tế tăng cường.

   Đây thật sự là một dự án tiềm năng và đáng được quan tâm.

Tác giả: tuthienloc92bk
Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2135870
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 1637 others
properties (37)
authortuthienloc
permlinkarround-giai-phap-quang-cao-phi-tap-trung-tren-thuc-te-tang-cuong-dau-tien-tren-the-gioi-phan-cuoi
categoryico
json_metadata{"tags":["ico","review","blockchain"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmQKytNAe5cA13uyJNLaqZPRvRTfUB4XxgyfXp7DK151yH/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmZSGSY3vYrrmpAzSjG6186VNHDAHHRzVxBYrQgiUHmZPB/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmTVYFGw2WddHHdkC5b8jpQPHnFUdX19gFWsS7iD4NLeu2/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmbZEmX1P9e2BVyPEpdLPmpM2kqQBKKUDw5C472CsF2chr/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmNwQP4YMXgeKGuxhzVePfbWsP8JGzNzATRZnDM7YLSsvh/image.png","https://cdn.steemitimages.com/DQmVBP7ofAH2QshUXjYfX2xoLChBM6jCpP3yZfvPnk268kw/image.png"],"links":["https://arround.io","https://arround.io/content/file/arround-whitepaper-en.pdf","https://arround.io/content/file/arround-one_pager-en.pdf","https://t.me/ArroundSupport","https://twitter.com/ArroundPlatform","https://www.facebook.com/Arround-2052833448334195/","https://bitcointalk.org/index.php?topic=3014006","https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2135870"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
last_update2018-11-09 15:00:24
created2018-11-09 15:00:24
active2018-11-10 17:11:12
last_payout2018-11-16 15:00:24
depth0
children5
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.523 SBD
curator_payout_value0.033 SBD
author_rewards847
net_votes1,701
root_authortuthienloc
root_permlinkarround-giai-phap-quang-cao-phi-tap-trung-tren-thuc-te-tang-cuong-dau-tien-tren-the-gioi-phan-cuoi
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"ARROUND - giải pháp quảng cáo phi tập trung trên thực tế tăng cường đầu tiên trên thế giới (phần cuối)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation241,093,439,655
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (1701)
@steemitboard ·
Congratulations @tuthienloc! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td>https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@tuthienloc/votes.png?201811091826</td><td>You made more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.</td></tr>
</table>

<sub>_[Click here to view your Board of Honor](https://steemitboard.com/@tuthienloc)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>


To support your work, I also upvoted your post!


**Do not miss the last post from @steemitboard:**
<table><tr><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest3-and-steemitboard-meet-the-steemians-contest"><img src="https://steemitimages.com/64x128/https://cdn.steemitimages.com/DQmeLukvNFRsa7RURqsFpiLGEZZD49MiU52JtWmjS5S2wtW/image.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest3-and-steemitboard-meet-the-steemians-contest">SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest</a></td></tr></table>

> Support [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)! **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**!
properties (36)
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-tuthienloc-20181109t212626000z
categoryico
json_metadata{"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]}
last_update2018-11-09 21:26:24
created2018-11-09 21:26:24
active2018-11-09 21:26:24
last_payout2018-11-16 21:26:24
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authortuthienloc
root_permlinkarround-giai-phap-quang-cao-phi-tap-trung-tren-thuc-te-tang-cuong-dau-tien-tren-the-gioi-phan-cuoi
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"ARROUND - giải pháp quảng cáo phi tập trung trên thực tế tăng cường đầu tiên trên thế giới (phần cuối)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation23,831,784,697,682
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@steemitboard ·
Congratulations @tuthienloc! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td>https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@tuthienloc/voted.png?201811092301</td><td>You received more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.</td></tr>
</table>

<sub>_[Click here to view your Board of Honor](https://steemitboard.com/@tuthienloc)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>**Do not miss the last post from @steemitboard:**
<table><tr><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest3-and-steemitboard-meet-the-steemians-contest"><img src="https://steemitimages.com/64x128/https://cdn.steemitimages.com/DQmeLukvNFRsa7RURqsFpiLGEZZD49MiU52JtWmjS5S2wtW/image.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest3-and-steemitboard-meet-the-steemians-contest">SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest</a></td></tr></table>

> Support [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)! **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**!
properties (36)
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-tuthienloc-20181110t011232000z
categoryico
json_metadata{"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]}
last_update2018-11-10 01:12:33
created2018-11-10 01:12:33
active2018-11-10 01:12:33
last_payout2018-11-17 01:12:33
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authortuthienloc
root_permlinkarround-giai-phap-quang-cao-phi-tap-trung-tren-thuc-te-tang-cuong-dau-tien-tren-the-gioi-phan-cuoi
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"ARROUND - giải pháp quảng cáo phi tập trung trên thực tế tăng cường đầu tiên trên thế giới (phần cuối)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation23,831,784,697,682
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@steemitboard ·
Congratulations @tuthienloc! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td>https://steemitimages.com/60x60/http://steemitboard.com/notifications/topvotedday.png</td><td>Your post was the most upvoted on one day</td></tr>
</table>

<sub>_[Click here to view your Board of Honor](https://steemitboard.com/@tuthienloc)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>**Do not miss the last post from @steemitboard:**
<table><tr><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest3-and-steemitboard-meet-the-steemians-contest"><img src="https://steemitimages.com/64x128/https://cdn.steemitimages.com/DQmeLukvNFRsa7RURqsFpiLGEZZD49MiU52JtWmjS5S2wtW/image.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest3-and-steemitboard-meet-the-steemians-contest">SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest</a></td></tr></table>

> Support [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)! **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**!
properties (36)
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-tuthienloc-20181110t041026000z
categoryico
json_metadata{"image":["https://steemitboard.com/img/notify.png"]}
last_update2018-11-10 04:10:27
created2018-11-10 04:10:27
active2018-11-10 04:10:27
last_payout2018-11-17 04:10:27
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authortuthienloc
root_permlinkarround-giai-phap-quang-cao-phi-tap-trung-tren-thuc-te-tang-cuong-dau-tien-tren-the-gioi-phan-cuoi
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"ARROUND - giải pháp quảng cáo phi tập trung trên thực tế tăng cường đầu tiên trên thế giới (phần cuối)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation23,831,784,697,682
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@arcange ·
Congratulations @tuthienloc!
Your post was mentioned in the [Steemit Hit Parade](https://steemit.com/hit-parade/@arcange/daily-hit-parade-20181109) in the following category:

* Upvotes - Ranked 6 with 1698 upvotes
properties (36)
authorarcange
permlinkre-arround-giai-phap-quang-cao-phi-tap-trung-tren-thuc-te-tang-cuong-dau-tien-tren-the-gioi-phan-cuoi-20181109t174801000z
categoryico
json_metadata""
last_update2018-11-10 16:50:30
created2018-11-10 16:50:30
active2018-11-10 16:50:30
last_payout2018-11-17 16:50:30
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authortuthienloc
root_permlinkarround-giai-phap-quang-cao-phi-tap-trung-tren-thuc-te-tang-cuong-dau-tien-tren-the-gioi-phan-cuoi
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"ARROUND - giải pháp quảng cáo phi tập trung trên thực tế tăng cường đầu tiên trên thế giới (phần cuối)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation133,091,091,661,507
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@arcange ·
Congratulations @tuthienloc!
Your post was mentioned in the [Steemit Hit Parade for newcomers](https://steemit.com/hit-parade/@arcange/daily-hit-parade-for-newcomers-20181109) in the following category:

* Upvotes - Ranked 1 with 1698 upvotes

I also upvoted your post to increase its reward
If you like my work to promote newcomers and give them more visibility on Steemit, consider to [vote for my witness](https://steemit.com/~witnesses)!
properties (36)
authorarcange
permlinkre-arround-giai-phap-quang-cao-phi-tap-trung-tren-thuc-te-tang-cuong-dau-tien-tren-the-gioi-phan-cuoi-20181109t180941000z
categoryico
json_metadata""
last_update2018-11-10 17:11:12
created2018-11-10 17:11:12
active2018-11-10 17:11:12
last_payout2018-11-17 17:11:12
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authortuthienloc
root_permlinkarround-giai-phap-quang-cao-phi-tap-trung-tren-thuc-te-tang-cuong-dau-tien-tren-the-gioi-phan-cuoi
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"ARROUND - giải pháp quảng cáo phi tập trung trên thực tế tăng cường đầu tiên trên thế giới (phần cuối)"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation133,091,091,661,507
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]