create account

ဘဝဆိုတာ ဂလိုလား by minsoenaing

View this thread on steemit.com
· @minsoenaing ·
$0.06
ဘဝဆိုတာ ဂလိုလား
လက္ရွိအလုပ္မွ အလုပ္မလုပ္ရဘဲႏွင့္ လစာ သံုးသိန္းေက်ာ္ရေနသည္။ ဤလိုမ်ိဳးရေန သည့္ အခြင့္အေရးကို လူတိုင္းရႏိုင္သည္မဟုတ္ပါ။သို႔ေသာ္ မိမိေက်နပ္ဝမ္းသာျခင္းမ ျဖစ္မိ။ ရွက္စရာ လို႔သာျမင္ေနမိသည္။ ဆိုေတာ့ သည့္ထက္လည္းဝင္ေငြမ်ားခ်င္သည္။ သည့္ထက္လည္းအလုပ္ေတြ လုပ္ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအလုပ္မ်ားလို မိမိကိုယ္ တိုင္၏ အၾကံညာဏ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား မပါရွိပဲ သြားေနျခင္းမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါ။

ဆိုေတာ့ မိမိ၏အၾကံညာဏ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တစ္လဝင္ေငြ ၁၀ သိန္းေလာက္ ရရွိႏိုင္မည့္အလုပ္အကိုင္သည္ အဘယ္မွာနည္း။ မိမိအိမ္ေဆာက္ၿပီး အိမ္တြင္ဆန္ ေလွာင္ျခင္းက ရႏိုင္ပါမည္လား။ ဆန္ေစ်းသည္ အတက္အက်မမွန္ပါ။ ေလွာင္ေသာ္ လည္းရံႈးတတ္ေသးသည္။ မရႈံးပါဘူး ျမတ္မည္ဟုယူဆသည့္တိုင္တစ္လ ၁၀ သိန္းရရွိ ရန္ မေသခ်ာပါ။

ေနာက္တစ္ခု ေျမစာထုတ္ကိစၥ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိေသာ္လည္းအခက္အခဲမ်ားစြာအတြက္ ေၾကာက္လန္႔ ေနမိေသးသည္။ အဓိကျပႆနာမွာ ေနရာႏွင့္ေျမေကာင္းရရွိႏိုင္ေရးျဖစ္ သည္။ေျမယာရႈခင္းအဖြဲ႕ မ်ားကို အားကိုးရန္ပစ္မွတ္ထားထားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ မဆက္သြယ္၊ မစံုစမ္း၊ မေမးျမန္း ရေသးပါ။

ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုမွာ မိမိအတြက္ျခံ၊ ေျမေနရာ၊ ကားစသည္တို႔ ဝယ္ယူၿပီးသည့္အခါ မိမိတြင္ က်န္ရစ္ႏိုင္မည့္ေငြပမာဏျဖစ္သည္။လံုေလာက္ပါမည္လား။ၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ငန္း ႏွင့္တြဲဘက္လုပ္ ေဆာင္သင့္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းကေရာဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲ။ စဥ္းစားစရာ ေတြမ်ားပါေသးသည္။

အျပင္ေလာကသည္လည္း လြယ္ေတာ့မလြယ္လွပါ။ မိမိလက္ရွိမိန္းမအလုပ္ကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ ရန္ၾကံစည္အားထုတ္သည္ကမွ အဆင္ေျပပါလိမ့္ဦးမည္ထင္မိပါသည္။ တကယ္ေတာ့အလုပ္ သမားျပႆနာ ေစ်းကြက္ျပႆနာ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈျပႆနာ၊ စသည္တို႔ေၾကာင့္လုပ္ငန္း အခက္ အခဲမ်ားကို မိန္းမက ရင္ဆိုင္ေနရရွာသည္။ မိမိက ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသာပါဝင္ လႈပ္ရွားေပး ေနမိသည္။ တကယ္ေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ မိမိလုပ္ေပး သင့္ေနပါၿပီ။

ကုန္စည္မ်ားကိုစနစ္တက် စာရင္းျပဳစုေပးျခင္း၊ အျခားသူမ်ားတြင္မရရွိႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားရွာေဖြ ေပးျခင္း၊စသည္တို႔ကို မိန္းမမတတ္ႏိုင္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုေနသည္။ အကယ္၍ Hijet ဝယ္ျဖစ္လွ်င္ အသံုးက်ရန္အသံုးခ်တတ္ဖို႔လိုပါမည္။ ပ်ဥ္းမနားေစ်းဝယ္သြားျခင္းအစရွိသည္တို႔မွအား သာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားတြက္ခ်က္၍ မိမိလုပ္ငန္း တိုးတက္ေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id74,558,182
authorminsoenaing
permlinkbawsaota-glola-afa5cc6a06acc
categorymyanmar
json_metadata{"tags":["myanmar","esteem-myanmar","esteem"],"app":"esteem\/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
created2019-05-11 10:09:57
last_update2019-05-11 10:09:57
depth0
children1
net_rshares147,939,276,104
last_payout2019-05-18 10:09:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.052 SBD
curator_payout_value0.010 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,871
author_reputation16,553,464,008,506
root_title"ဘဝဆိုတာ ဂလိုလား"
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (52)
@steem-plus ·
SteemPlus upvote
Hi, @minsoenaing!

You just got a **0.13%** upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in [here](https://steemit.com/@steem-plus) to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.
properties (22)
post_id74,605,521
authorsteem-plus
permlinkbawsaota-glola-afa5cc6a06acc---vote-steemplus
categorymyanmar
json_metadata{}
created2019-05-12 08:28:33
last_update2019-05-12 08:28:33
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-05-19 08:28:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length438
author_reputation221,026,549,797,064
root_title"ဘဝဆိုတာ ဂလိုလား"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000