create account

Mosquitoes kill more people every day than sharks ยุงสามารถฆ่าคนในวันเดียวมากกว่าปลาฉลาม by andyjim

View this thread on steemit.com
· @andyjim ·
$0.46
Mosquitoes kill more people every day than sharks ยุงสามารถฆ่าคนในวันเดียวมากกว่าปลาฉลาม
<div class=text-justify>ถ้าตั้งคำถามว่า สัตว์อะไรที่น่ากลัวที่สุด หลายคนอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะตอบว่า งู เสือ ปลาฉลาม หรือสัตว์อื่นๆ แต่จะจะบอกว่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอย่าง ยุง นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากที่สุด</div><br></br>
<div><center> https://cdn.steemitimages.com/DQma7C7fz3tn9cB5EbbkYgbcAStH23mMseyvfL6kELSVTm1/Mos%2001.jpg</center></div><p></p> 
<center><em> One the world's deadliest animals.:</em> <a href=" https://www.weforum.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> REUTERS/James Gathany/CDC/Handout via Reuters</a></center><br></br>

<div class=text-justify>เราต่างทราบกันดีว่า ยุงลายเป็นพาหะที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง อย่างเช่นมาลาเรีย หรือไข้เลือดออก ในแต่ละปีเราต่างจะได้ยินข่าวของการเสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เกิดจากการถูกยุงกัดและติดเชื้อโรคกันทุกปี พอตายกันเยอะๆ ก็จะมีการออกมาประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ สำหรับตัวเองแล้วกลัวยุงมากๆ เพราะเป็นคนที่แพ้ยุงเป็นที่สุด โดนกัดนิดก็จะบวมจนต้องมียาทาหรือสเปรย์กันยุงติดตัว</div><br></br>
<div><center> https://cdn.steemitimages.com/DQmWqveJ83YbYT8Cs2JmBkVobAyhy1fvdHm76D3mrnZhisC/Mos%2002.jpg</center></div><p></p> 
<center><em> Source:</em> <a href=" https://www.weforum.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gates Notes via World Economic Forum</a></center><br></br>

<div class=text-justify>สำหรับยุงแล้ว ในระดับนานาชาติได้ให้ความสำคัญและตะหนักถึงอันตรายที่เกิดจากยุงประเภทต่าง และได้มีการกำหนดให้วันที่ 20 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันยุงโลก หรือ World Mosquito Day และเป็นวันที่ Sir Ronald Ross ได้ทำการค้นพบว่ายุงเพศเมียเป็นพาหะที่นำเชื้อมาลาเรียมาสู่คน และการค้นพบดังกล่าวทำให้ Sir Ronald Ross ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัล Nobel เมื่อปี 1902 </div><br></br>
<center><a target="_blank" href="https://shareasale.com/r.cfm?b=1236887&u=838365&m=82286&urllink=&afftrack="><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmSZkcYuNGmD6qW39GEscMi5SPLArHdHiYzDunkk1p5f6Y/HighSeason_550x640_en.jpg" border="0" alt="Nok Air - Book your next vacation" /></a></center></div>
<center> <a href =" https://shareasale.com/r.cfm?b=732794&u=838365&m=26748&urllink=&afftrack=" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br></br>
High Season is Coming<br></br>
Promotion Period:  2 October 2019 at 09.00 am – 16 October 2019 at 08.59<br></br>
Travel Period:  9 October 2019 – 28 March 2020</a></center><br></br>

<div class=text-justify>ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ยากสำหรับยุงที่เป็นพาหะโรคร้าย แต่เราก็สามารถที่จะกำจัดวงจรต่างๆที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้อย่างเช่น อย่าทำให้บริเวณบ้านทึบและชื้น ถมหลุมหรือบ่อที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำของยุง วิธีเหล่านี้เป็นวิธีง่ายๆ เบื้องต้นในการป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุง เพราะจะบอกว่ายุงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและสามารถนำความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าปลาฉลามเสียอีก เพราะตามข้อมูลปลาฉลามได้ฆ่าชีวิตมนุษย์จากปี 1996 – 2016 เพียงแค่ 1035 ราย แต่สำหรับยุงแล้วในปี 2016 สามารถฆ่าคนทำให้เสียชีวิตในเพียงวันเดียวกว่า 1470 ราย</div><br></br>
<center ><a href="https://click.accesstrade.in.th/adv.php?rk=001pa60007nh" target="_blank"><img src="https://imp.accesstrade.in.th/img.php?rk=001pa60007nh" border="0"/></a></center><br></br>

<div class=text-justify>วันนี้คุณอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไหลตัวและปล่อยปะละเลย แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่ตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวถูกยุงกัดและติดเชื้อไข้เลือดออก ความสูญเสียอาจจะมีมากกว่า การสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อดูแลสุขลักษณะในบริเวณที่อยู่อาศัยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</div><br></br> 
<center><strong>Steem:</strong> <a href="http://www.steemit.com/@andyjim" rel="nofollow">www.steemit.com/@andyjim</a></center>
<br></br>
<center><strong>Twitter:</strong> <a href="http://www.twitter.com/bestdealhotdeal" rel="nofollow">www.twitter.com/bestdealhotdeal</a></center><br></br>
<center><a target="_blank" href="https://shareasale.com/r.cfm?b=789429&amp;u=838365&amp;m=59453&amp;urllink=&amp;afftrack="><img src="https://static.shareasale.com/image/59453/C1D5C33F-B5A3-6232-936BCC1151D69B41.jpg" border="0" /></a></center>
<hr />
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 59 others
👎  ,
properties (23)
post_id80,899,174
authorandyjim
permlinkmosquitoes-kill-more-people-every-day-than-sharks
categorynews
json_metadata"{"tags":["news","thai","health","life","animal"],"image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQma7C7fz3tn9cB5EbbkYgbcAStH23mMseyvfL6kELSVTm1\/Mos%2001.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmWqveJ83YbYT8Cs2JmBkVobAyhy1fvdHm76D3mrnZhisC\/Mos%2002.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmSZkcYuNGmD6qW39GEscMi5SPLArHdHiYzDunkk1p5f6Y\/HighSeason_550x640_en.jpg","https:\/\/imp.accesstrade.in.th\/img.php?rk=001pa60007nh","https:\/\/static.shareasale.com\/image\/59453\/C1D5C33F-B5A3-6232-936BCC1151D69B41.jpg"],"links":[" https:\/\/www.weforum.org","https:\/\/shareasale.com\/r.cfm?b=1236887&u=838365&m=82286&urllink=&afftrack="," https:\/\/shareasale.com\/r.cfm?b=732794&u=838365&m=26748&urllink=&afftrack=","https:\/\/click.accesstrade.in.th\/adv.php?rk=001pa60007nh","http:\/\/www.steemit.com\/@andyjim","http:\/\/www.twitter.com\/bestdealhotdeal","https:\/\/shareasale.com\/r.cfm?b=789429&u=838365&m=59453&urllink=&afftrack="],"app":"steemit\/0.1","format":"markdown"}"
created2019-10-15 09:14:45
last_update2019-10-15 09:14:45
depth0
children1
net_rshares2,215,807,203,170
last_payout2019-10-22 09:14:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.235 SBD
curator_payout_value0.226 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length3,937
author_reputation9,549,925,860,214
root_title"Mosquitoes kill more people every day than sharks ยุงสามารถฆ่าคนในวันเดียวมากกว่าปลาฉลาม"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (125)
@andyjim ·
Mosquito-borne diseases, such as malaria, dengue, and Zika, make them one of the deadliest animals in the world, responsible for millions of deaths.

Indeed, mosquitoes kill more people every day than sharks have in an entire century.
<center><a target="_blank" href="https://shareasale.com/r.cfm?b=748491&amp;u=838365&amp;m=59453&amp;urllink=&amp;afftrack="><img src="https://static.shareasale.com/image/59453/CL_Logo_400x75.jpg" border="0" /></a></center>
properties (22)
post_id80,899,196
authorandyjim
permlinkpzesfo
categorynews
json_metadata{"image":["https:\/\/static.shareasale.com\/image\/59453\/CL_Logo_400x75.jpg"],"links":["https:\/\/shareasale.com\/r.cfm?b=748491&u=838365&m=59453&urllink=&afftrack="],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-15 09:16:42
last_update2019-10-15 09:16:42
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-22 09:16:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length457
author_reputation9,549,925,860,214
root_title"Mosquitoes kill more people every day than sharks ยุงสามารถฆ่าคนในวันเดียวมากกว่าปลาฉลาม"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000