NBP sponsoruje kolejne artykuły o kryptowalutach by mickson

View this thread on steempeak.com
· @mickson · (edited)
NBP sponsoruje kolejne artykuły o kryptowalutach
Okazuje się, że NBP sponsoruje teraz tematykę kryptowalut na portalu wpolityce.pl.

Po wejściu na stronę główną, na górnym pasku znajduje się zakładka o nazwie "Twoje finanse" (niebieskie zaznaczenia zrobione przeze mnie).
![obraz.png](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmSGwvA4TtVf9XVgZWangBwvQQhW6ppzQNDoDXZv24f8FV)
Gdyby ktoś miał wątpliwości, oto link do zarchiwizowanej wersji: https://archive.fo/IfJm1

Zakładka ma link:
`https://wpolityce.pl/twoje-finanse?utm_source=header&utm_medium=icone&utm_campaign=nbp`
Jak widać przechowywane w nim są najzwyczajniej dane wskazujące na to, że zakładka powstała w związku z kampanią `nbp`. Jest to po prostu kampania na zlecenie samego NBP - Narodowego Banku Polskiego.

A co znajduje się w zakładce? No cóż, na samym starcie wita nas artykuł pod tytułem "Ryzykowny świat kryptowalut":
![obraz.png](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmbbxeEWT4dwc3JrMT3a35KR6T345GajmmXvBYvivojKCd)
Archiwum: https://archive.fo/zmaw6

I oto co znajduje się na końcu treści artykułu:
![obraz.png](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmTfnKkwpWtJqGHUd7VNCfj5drchhwUQqNT4hm3ecSf3ND)

Tutaj znajduje się cały artykuł: https://wpolityce.pl/twoje-finanse/391344-ryzykowny-swiat-kryptowalut
Archiwum: https://archive.fo/ls4QD
👍  , , , , ,
👎  , , ,
properties (23)
post_id55,731,765
authormickson
permlinknbp-sponsoruje-kolejne-artykuly-o-kryptowalutach
categorypolish
json_metadata{"community":"busy","format":"markdown","image":["https:\/\/ipfs.busy.org\/ipfs\/QmSGwvA4TtVf9XVgZWangBwvQQhW6ppzQNDoDXZv24f8FV"],"links":["https:\/\/archive.fo\/IfJm1","https:\/\/archive.fo\/zmaw6","https:\/\/wpolityce.pl\/twoje-finanse\/391344-ryzykowny-swiat-kryptowalut","https:\/\/archive.fo\/ls4QD"],"app":"busy\/2.5.0","tags":["polish","pl-krypto","pl-kryptowaluty"]}
created2018-07-07 12:02:03
last_update2018-07-07 13:21:00
depth0
children5
net_rshares1,314,253,019
last_payout2018-07-14 12:02:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,223
author_reputation2,435,940,447
root_title"NBP sponsoruje kolejne artykuły o kryptowalutach"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (10)
@animek66 ·
Sami obracają się przeciwko sobie hmm
👍  
properties (23)
post_id55,733,900
authoranimek66
permlinkre-mickson-nbp-sponsoruje-kolejne-artykuly-o-kryptowalutach-20180707t122835292z
categorypolish
json_metadata{"community":"busy","app":"busy\/2.5.0","tags":["polish"]}
created2018-07-07 12:28:39
last_update2018-07-07 12:28:39
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-07-14 12:28:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length37
author_reputation460,609,969,159
root_title"NBP sponsoruje kolejne artykuły o kryptowalutach"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@velmafia · (edited)
No OK, ale w czym problem? Czy rynek kryptowalut nie jest ryzykowny? Ostrzeganie ludzi którzy nie mają o kryptowalutach żadnego pojęcia jest problemem według Ciebie?
👍  ,
properties (23)
post_id55,735,552
authorvelmafia
permlinkre-mickson-nbp-sponsoruje-kolejne-artykuly-o-kryptowalutach-20180707t124835201z
categorypolish
json_metadata{"app":"steemit\/0.1","tags":["polish"]}
created2018-07-07 12:48:36
last_update2018-07-07 12:50:27
depth1
children0
net_rshares814,845,104
last_payout2018-07-14 12:48:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length165
author_reputation873,194,740,389
root_title"NBP sponsoruje kolejne artykuły o kryptowalutach"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (2)
@steemitboard ·
Congratulations @mickson! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

[![](https://steemitimages.com/70x80/http://steemitboard.com/notifications/posts.png)](http://steemitboard.com/@mickson) Award for the number of posts published

<sub>_Click on the badge to view your Board of Honor._</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>


To support your work, I also upvoted your post!


**Do not miss the last post from @steemitboard:**
[SteemitBoard World Cup Contest - Quarter Finals - Day 1](https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/steemitboard-world-cup-contest-quarter-finals-day-1)

---
**Participate in the [SteemitBoard World Cup Contest](https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/steemitboard-world-cup-contest-collect-badges-and-win-free-sbd)!**
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: [@good-karma](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=good-karma&approve=1) and [@lukestokes](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=lukestokes.mhth&approve=1)

---

> Do you like [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)? Then **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**!
properties (22)
post_id55,742,992
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-mickson-20180707t141132000z
categorypolish
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2018-07-07 14:11:30
last_update2018-07-07 14:11:30
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-07-14 14:11:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,401
author_reputation38,705,954,145,809
root_title"NBP sponsoruje kolejne artykuły o kryptowalutach"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@steemitboard ·
Congratulations @mickson! You received a personal award!

<table><tr><td>https://steemitimages.com/70x70/http://steemitboard.com/@mickson/birthday1.png</td><td>1 Year on Steemit</td></tr></table>

<sub>_[Click here to view your Board of Honor](https://steemitboard.com/@mickson)_</sub>


> Support [SteemitBoard's project](https://steemit.com/@steemitboard)! **[Vote for its witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1)** and **get one more award**!
properties (22)
post_id67,442,122
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-mickson-20181215t070109000z
categorypolish
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2018-12-15 07:01:09
last_update2018-12-15 07:01:09
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-12-22 07:01:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length499
author_reputation38,705,954,145,809
root_title"NBP sponsoruje kolejne artykuły o kryptowalutach"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@steemitboard ·
Congratulations @mickson! You received a personal award!

<table><tr><td>https://steemitimages.com/70x70/http://steemitboard.com/@mickson/birthday2.png</td><td>Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!</td></tr></table>

<sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@mickson) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=mickson)_</sub>


###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) to get one more award and increased upvotes!
properties (22)
post_id82,564,320
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-mickson-20191215t061345000z
categorypolish
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2019-12-15 06:13:45
last_update2019-12-15 06:13:45
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-12-22 06:13:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length616
author_reputation38,705,954,145,809
root_title"NBP sponsoruje kolejne artykuły o kryptowalutach"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000