create account

bike | Recent


· @kinkarkumar ·
$0.08
Dekh lo meri bike
<html>
<p>Kal aap ko dikhaya tha maine ki main driving license banaane gaya tha. Darasal long drive me jana chahta hoon main apni bike se iss wajah se maine driving license banaya warna iss ki jarurat nahi thi. Ye bike dekh rahe ho aap ye 2017 model hai. Kaisa lag raha hai aap ko mera ye bike? Hai na ek dum jhakkas bhai log. Mujhe to ek dum jhakkas laga hai.&nbsp;</p>
<p>https://cdn.steemitimages.com/DQmNmbYt3Dr47wntbKedJDJ1gebFSjCodmt7UFeehiVJHQq/1.jpg</p>
<p>Iss bike me long drive me jaane me maja aayega. Iss se main dusri city ghumne ke liye jaaunga. Aap ko pata hai iss bike ki kimat 4+ lakh hai lekin maine iss ko kewal 2 lakh me liya hai. Aur ye bike kewal 3600 KM hi chala hua hai. Iss hisaab se to mujhe sahi rate me mil gaya na bhai log. Ek bande ne sell kiya hai usko dusra bike lena tha iss wajah se usne ye bike sell kar diya. Uske pass bahut paisa hai dusra bike araam se le lega.&nbsp;</p>
<p>https://cdn.steemitimages.com/DQmPocxFfm1vqc8cUpKAAfXMALzHcFi8FKqE1LXCiePVjyF/2.jpg</p>
<p>Abhi hi main 174KM c
πŸ‘  , , , , , ,
· @maksymfalko ·
$0.00
No hands gopro photo. My new logo.
No hands is so cool when you are mounting a bike.
![giΓ±jh.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmfYJBMiwf3RXzcmLZBgV9KHzyXNDkeQW93rCuusAANHCa/gi%C3%B1jh.jpg)
And here my new YOUTUBE logo.
![syxzsazu.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmUtH5nyTtGpMLGK9kusNDpRXYCe2L9oufrrzZp7aM67z6/syxzsazu.jpg)
And here the christmas hat.
![logo 2cristxmas.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmNiTETUaqvh1NUSfAN8jQB6FcePejNTPZDZHzeGaEHfcc/logo%202cristxmas.png)
πŸ‘  
· @adnanrabbani ·
$3.78
Tracker-S - Fully Electric Bicycle With Motorcycle Sensibilities
# Tracker-S
Fully Electric Bicycle With Motorcycle Sensibilities

---
## Screenshots
<center><img alt="1.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-18/f5213fb3-1.jpg"/></center>

| <center><img alt="8.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-18/c9e2620a-8.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-18/c9e2620a-8.jpg">View Image</a></center> | <center><img alt="9.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-18/b8a0dc89-9.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-18/b8a0dc89-9.jpg">View Image</a></center> | <center><img alt="3.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-18/cca1a376-3.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-18/cca1a376-3.jpg">View Image</a></center> |
| - | - | - |
|

---
## Hun
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 21 others
4 replies
· @shitsignals ·
$0.25
πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

![](https://s3.us-east-2.amazonaws.com/partiko.io/img/148dbdcda625ad38aaff57a483856bf420a3b91f.png)

Posted using [Partiko Android](https://steemit.com/@partiko-android)
πŸ‘  , , , , ,
1 reply
· @adnanrabbani · (edited)
$3.82
T-Cruise - All Electric Cruiser bike provide 170 mile continuous riding
# T-Cruise
All Electric Cruiser bike provide 170 mile continuous riding

---
## Screenshots
<center><img alt="3.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/70915bc9-3.jpg"/></center>

| <center><img alt="Capture_2018_12_16_17_47_48_441.png" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/1fcd7ada-Capture_2018_12_16_17_47_48_441.png"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/1fcd7ada-Capture_2018_12_16_17_47_48_441.png">View Image</a></center> | <center><img alt="Capture_2018_12_16_17_47_57_682.png" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/b2e95d3b-Capture_2018_12_16_17_47_57_682.png"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/b2e95d3b-Capture_2018_12_16_17_47_57_682.png">View Image</a></center> |
| - | - |
|

---
## Hunter's comment
This incredible invention will make the fans of cruiser bikes
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 29 others
6 replies
· @adnanrabbani ·
$2.95
White Ghost - Stylish electric bike with good range and insane speed
# White Ghost
Stylish electric bike with good range and insane speed

---
## Screenshots
<center><img alt="5.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/36f103ad-5.jpg"/></center>

| <center><img alt="1.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/83686916-1.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/83686916-1.jpg">View Image</a></center> | <center><img alt="2.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/bbc54d18-2.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/bbc54d18-2.jpg">View Image</a></center> |
| - | - |
|

---
## Hunter's comment
It's an electric road motorcycle that has 60 miles of range and also has most of the features that you expect from a regular budget bike.

It comes with ABS brake, smart LED head lights, a traction control system and two speed dual clutch auto 
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 28 others
5 replies
· @difelice5000 ·
$0.06
Lord Bike - Vintage Electric Bike
# Lord Bike
Vintage Electric Bike

---
## Screenshots
<center><img alt="ae5a757f78a3242ea00d72b8f343a278_original.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/726dac1e-ae5a757f78a3242ea00d72b8f343a278_original.jpg"/></center>

| <center><img alt="c787c87bb5675a40bc1a77af8769afe5_original.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/2d721791-c787c87bb5675a40bc1a77af8769afe5_original.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/2d721791-c787c87bb5675a40bc1a77af8769afe5_original.jpg">View Image</a></center> |
| - |
|

---
## Hunter's comment
>Our Lord Bike, looks like an vintage motorbike, but is fully boosted by a thoroughly modern rear hub electric motor (250-watt to 2500-watt). This E-bike is made with prestigious parts, such as an original B33 Brooks leather saddle and Grips. You will be able to drive it for a 200 km range with only one full charge in 250w 25km/h.
Source: 
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 9 others
3 replies
· @sumansuraj005 ·
$11.09
Colorchallenge indigo
![IMG_0361.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmYfS9bCX9Ev5oBg1Nzz7YvU4UaDJDJymFiZgHWeDTFWyv/IMG_0361.jpg)

Indigo bike and soul:)  Quite interesting design , but i prefer without it.
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 195 others
1 reply
· @mrardilla ·
$0.00
BMX NEW BIKE!
Ponemos a tono y ensamblamos mi nueva Bicicleta Suscribete al canal
Comenta si te gustan los vΓ­deos de este estilo
Dale Like
y Comparte
Nos vemos en el proximo
https://youtu.be/fhQJI0mEpNE
πŸ‘  , , , , ,
· @adnanrabbani · (edited)
$0.17
Emflux One - Stylish Electric Super Bike with a top speed of 125 km/h
# Emflux One
Stylish Electric Super Bike with a top speed of 125 km/h

---
## Screenshots
<center><img alt="7.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/dcc00d09-7.jpg"/></center>

| <center><img alt="7.png" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/6e39f709-7.png"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-16/6e39f709-7.png">View Image</a></center> |
| - |
|

---
## Hunter's comment
It's another cool electric superbike that looks fit to compete with its gasoline rivals. The top speed of bike is around 125 km/h.

The price of the bike is reasonable and it comes with powerful motors and high capacity batteries which enable this bike to cover 125 miles on a single charge.

https://i.postimg.cc/JzZH00Mh/7.png

<center>[Image Source](http://www.emfluxmotors.com)</center>

According to developers the performance of the bike is great both on roads and on highways.

https://www.youtube.
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 23 others
5 replies
· @vcclothing · (edited)
$0.20
YZ 250 on the streets of Beijing China - DTUBE VIDEO
<center><a href='https://d.tube/#!/v/vcclothing/8vx9oc1u'><img src='https://ipfs.io/ipfs/QmXeYtGWJ55wWgb5NcXchauZqksEgKdXhMiKiRWzVQB9xD'></a></center><hr>

Hi Dtube & Steemers.
Click on the image above to watch the video :)

Here is a video of my good mate El Sammo. when we where in Beijing China. El Sammo was doing motor bike stunt shows in China at the time and one day he got his YZ250 out on the streets of beijing.

![snap (77).jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmZGY4Q3T5btKV4CbuLpqhuWCiaGtd1gCLAE7zNGTH1Zqy/snap%20(77).jpg)

As everyone know riding a motocross bike on the streets ....... IS A LOT OF FUN!!! 

![snap (80).jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmXMN2ZFUbxokUNz94xS23sL1NgLxZZf5S4bk7Fi6Rka1A/snap%20(80).jpg)

So kick back and enjoy the video! 

<hr><a href='https://d.tube/#!/v/vcclothing/8vx9oc1u'> ▢️ DTube</a><br /><a href='https://ipfs.io/ipfs/QmZckub3n4HyZK3uwPifpevBvM9LonBNF8BtLDV14gq4wV'> ▢️ IPFS</a>
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 4 others
1 reply
· @mrardilla ·
$0.01
MTB SUSPENCION SUPER SLOW MOTION
Suspensiones de una bicicleta πŸš΅β€β™‚οΈπŸš΅β€β™€οΈ trabajando en cΓ‘mara lenta πŸŽ₯ https://youtu.be/uTgL1LqCv1k 
Suscribete al canal
Comenta si te gustan los videos de este estilo
Dale Like
y Comparte
Nos vemos en el proximo
πŸ‘  , , , , , , ,
· @bavi ·
$0.05
Rouler sur Namur en vΓ©lo couchΓ©.
Un rapide partage.
Vu le contexte actuel, je n'ai pas le cΕ“ur Γ  rΓ©diger des articles.

https://youtu.be/sUEDwKkO3IY
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 2 others
1 reply
· @tomosan · (edited)
$0.12
My Actifit Report Card: 14 December 2018
![](https://usermedia.actifit.io/ed2b00f0-aede-4a62-96e7-ec0b5f0c3a26)

Winter cycling in the forest. I went on my bike durning snowing here in northern Poland. Temperature is around -1'C so it's was great conditions for cycling. I make approximately 20 km with ~300 m elevation. It was a great ride!<br><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmXv9QWiAYiLCSr3sKxVzUJVrgin3ZZWM2CExEo3fd5GUS/sep3.png"><br><table>	<tr>		<img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmRgAoqi4vUVymaro8hXdRraNX6LHkXhMRBZxEo5vVWXDN/ACTIVITYCOUNT.png">	</tr>	<tr>		<div class="text-center"><b>6073</b></div>	</tr></table><table>	<tr>		<img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmZ6ZT8VaEpaDzB16qZzK8omffbWUpEpe4BkJkMXmN3xrF/ACTIVITYTYPE.png">	</tr>	<tr>		<div class="text-center"><pre><b>Cycling</b></div></pre></div>	</tr></table><div class="text-center"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmPscjCVBggXvJT2GaUp66vbtyxzdzyHuhnzc38WDp4Smg/A-3.png"><a href="https://bit.ly/actifit-app"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmQqfpSmcQtfrHAtzfB
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 25 others
2 replies
· @adnanrabbani · (edited)
$3.66
Scooter Roma Sky Blue - Retro Style E-Scooter equipped with 2900 Watt of Motor
# Scooter Roma Sky Blue
Retro Style E-Scooter equipped with 2900 Watt of Motor

---
## Screenshots
<center><img alt="1.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/a1b47fc1-1.jpg"/></center>

| <center><img alt="3.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/e3618862-3.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/e3618862-3.jpg">View Image</a></center> | <center><img alt="4.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/cf0f2f71-4.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/cf0f2f71-4.jpg">View Image</a></center> |
| - | - |
|

---
## Hunter's comment
Due to 2900 watt motor makes it eligible for 50CC category in addition it comes with elongated seat which has enough room for a rider and passenger.

It also has a compartment underneath the seat which has two slots for batteries each
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 25 others
3 replies
· @luegenbaron · (edited)
$0.36
Old guy on old enduro reks modern biker. :D
https://img.youtube.com/vi/oM1S5OGO5Rc/hqdefault.jpg

#####

 <p>This is my first post on dlike and a test.</p><p>I come from @taskmaster4450 's [recent article](https://steemit.com/busy/@taskmaster4450/time-to-end-the-biggest-failed-experiment-on-the-steem-blockchain)</p><p>&nbsp;</p><p>Just found this video and thought I'd share it directly to test dlike! :) Have fun</p>  

#####

 <center><br><a href='https://youtu.be/oM1S5OGO5Rc?t=98'>Source of shared Link</a><hr><br><a href='https://dlike.io/submit.php'><img src='https://dlike.io/special/dlike-logo.jpg'></a></center>
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 7 others
2 replies
· @pouchon ·
$2.50
My Actifit Report Card: December 13 2018
Today finally I ride my bike. 
Weather was great. 
Cooler than usual but acceptable. 
Close to 10k I will next time. 
Glad to see steemians staying fit. 
It is a journey we all thrive to accomplish 
And we will get there. 
Keep on postin. 
<br><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmXv9QWiAYiLCSr3sKxVzUJVrgin3ZZWM2CExEo3fd5GUS/sep3.png"><br><table>	<tr>		<img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmRgAoqi4vUVymaro8hXdRraNX6LHkXhMRBZxEo5vVWXDN/ACTIVITYCOUNT.png">	</tr>	<tr>		<div class="text-center"><b>7269</b></div>	</tr></table><table>	<tr>		<img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmZ6ZT8VaEpaDzB16qZzK8omffbWUpEpe4BkJkMXmN3xrF/ACTIVITYTYPE.png">	</tr>	<tr>		<div class="text-center"><pre><b>Cycling,Walking,Running</b></div></pre></div>	</tr></table><table>	<tr>		<img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmdnh1nApZieHZ3s1fEhCALDjnzytFwo78zbAY5CLUMpoG/TRACKM.png">		<td><div class="text-center"><div class="phishy"><h6>Height</h6></div>			<h6>6 ft</h6></div></td>		<td><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmf
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 132 others
3 replies
· @eyman84 ·
$0.03
저녁 μžμ „κ±° μ‚°μ±… biking with sunset
ν‰νƒν˜Έ μžμ „κ±° μ‚°μ±…λ‘œ


![https://s3.us-east-2.amazonaws.com/partiko.io/img/eyman84-biking-with-sunset-xjhxhwot-1544748174568.png](https://s3.us-east-2.amazonaws.com/partiko.io/img/eyman84-biking-with-sunset-xjhxhwot-1544748174568.png)

Posted using [Partiko iOS](https://steemit.com/@partiko-ios)
πŸ‘  , , , , , ,
2 replies
· @adnanrabbani ·
$3.44
Veeley V5 Silver - The Electric Scooter for Commuters and Tourists
# Veeley V5 Silver
The Electric Scooter for Commuters and Tourists

---
## Screenshots
<center><img alt="ezgif.com-optimize.mp4" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-13/e069a943-ezgif.com-optimize-thumb.jpg"/></center>

| <center><img alt="5.png" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-13/340eb598-5.png"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-13/340eb598-5.png">View Image</a></center> | <center><img alt="2.jpg" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-13/44e70529-2.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-13/44e70529-2.jpg">View Image</a></center> |
| - | - |
|

---
## Hunter's comment
This electric vehicle combines the features & comfort of conventional scooter with mobility and compact size of standard scooter.

It comes with 350 watt of electric motor and 36V of battery which allow thi
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 18 others
5 replies
· @gordonian · (edited)
$0.81
FLARE - The Urban flashlight gift for Christmas
# FLARE
The Urban flashlight gift for Christmas

---
## Screenshots
<center><img alt="01.mp4" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/c56a24c8-01-thumb.jpg"/></center>

| <center><img alt="1.mp4" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/68e6fefc-1-thumb.jpg"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/68e6fefc-1.mp4">View Video</a></center> | <center><img alt="2.JPG" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/460d10c9-2.JPG"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/460d10c9-2.JPG">View Image</a></center> | <center><img alt="12.JPG" src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/0c524c53-12.JPG"/><br><a href="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/huntimages/production/steemhunt/2018-12-14/0c524c53-12.JPG">View Image</a></center> | <center><img alt="001.mp4" 
πŸ‘  , , , , , , , , , , and 22 others
4 replies