create account


advanced mode

kapampangan | Recent


View on official site
· @allyson19 ·
Bathe in the rain
Hello steemians. Good day to all..
Mga cabalen mga bapa at dara mayap a abak kekayu ngan..
panahon ng tag ulan kaya masarap maligo at magtampisaw sa ulan..sarap maging bata ulit.


![IMG_20180608_102128_118.JPG](https://cdn.steemitimages.com/DQmQVC2cEnGJNhcCoZiR9T4fALLjtHDzAxA51KJ1qj9dW5U/IMG_20180608_102128_118.JPG)
πŸ‘  , , , , , , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","steemitpampanga"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmQVC2cEnGJNhcCoZiR9T4fALLjtHDzAxA51KJ1qj9dW5U/IMG_20180608_102128_118.JPG"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
created2018-06-08 02:37:33
active2018-06-08 02:37:33
last_payout2018-06-15 02:37:33
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes8
root_authorallyson19
root_permlinkbathe-in-the-rain
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Bathe in the rain"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length321
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (8)

vote your-acct "allyson19" "bathe-in-the-rain" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-bathe-in-the-rain-20180822t040821329z" "allyson19" "bathe-in-the-rain" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 ·
Back to gym
Starting back a the gym againπŸ’ͺπŸ’ͺπŸ’ͺ
I'm so excited this is gonna hurt..
But I'm not quitting cause i deserve this


![IMG_20180607_200605_724.JPG](https://cdn.steemitimages.com/DQmUpT7e7Yto4nkanE7yE5mmvgWwaBo1rrfPxHZjaTKsJeg/IMG_20180607_200605_724.JPG)
πŸ‘  , , , , , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","steempampanga"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmUpT7e7Yto4nkanE7yE5mmvgWwaBo1rrfPxHZjaTKsJeg/IMG_20180607_200605_724.JPG"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
created2018-06-08 01:57:48
active2018-06-08 01:57:48
last_payout2018-06-15 01:57:48
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes7
root_authorallyson19
root_permlinkback-to-gym
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Back to gym"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length260
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (7)

vote your-acct "allyson19" "back-to-gym" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-back-to-gym-20180822t040821336z" "allyson19" "back-to-gym" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 ·
Hit again!
I'm so excited to go back to muscles up by platinum so i can start going to the gym.. feel like I'm getting fat ..its time to kill some fats..i'm gonna hit againπŸ’ͺπŸ’ͺ


![IMG_20171103_183133_229.JPG](https://cdn.steemitimages.com/DQmWGMXU1pqJQbeF5CuPBhWLxEVVoeJBw4w13juuyj3KFdp/IMG_20171103_183133_229.JPG)
πŸ‘  , , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","steempampanga"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmWGMXU1pqJQbeF5CuPBhWLxEVVoeJBw4w13juuyj3KFdp/IMG_20171103_183133_229.JPG"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
created2018-06-08 01:51:45
active2018-06-08 01:51:45
last_payout2018-06-15 01:51:45
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes4
root_authorallyson19
root_permlinkhit-again
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Hit again!"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length310
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (4)

vote your-acct "allyson19" "hit-again" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-hit-again-20180822t040821341z" "allyson19" "hit-again" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 · (edited)
Garden
Our beautiful plants infront of the house sari saring halaman na magagandang kulay ng dahon. Mga bapa at dara mga cabalen familiar ba kayo sa mga ito?


![IMG_20180530_074053_002.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmSGokkEGR9hCdKdU4gDpKXYG4Cy4tELRSpKuC9hKzwMQJ/IMG_20180530_074053_002.jpg)
πŸ‘  , , ,
json_metadata{"links":[],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmSGokkEGR9hCdKdU4gDpKXYG4Cy4tELRSpKuC9hKzwMQJ/IMG_20180530_074053_002.jpg"],"tags":["kapampangan","steempampanga","garden","flowers"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
last_update2018-06-07 08:04:36
created2018-06-07 04:06:15
active2018-06-07 08:04:36
last_payout2018-06-14 04:06:15
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes4
root_authorallyson19
root_permlinkgarden
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_titleGarden
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length290
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (4)

vote your-acct "allyson19" "garden" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-garden-20180822t040821344z" "allyson19" "garden" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 · (edited)
Bake shop
Hi there steemit friends ..here's my daughter she wants to buy some bread but she doesn't know what to choose. Most of them on display look so yummy..We decided to go and pick some before going home. 


![IMG_20180528_183938.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmfVqz7heQVHPUitipNyHbCTnWv7WxzqGuRWTeqmYmsqfM/IMG_20180528_183938.jpg)
πŸ‘  , , ,
json_metadata{"links":[],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmfVqz7heQVHPUitipNyHbCTnWv7WxzqGuRWTeqmYmsqfM/IMG_20180528_183938.jpg"],"tags":["kapampangan","steempampanga","bakeshop","pastry","food"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
last_update2018-06-07 08:03:48
created2018-06-07 03:43:18
active2018-06-07 08:03:48
last_payout2018-06-14 03:43:18
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes4
root_authorallyson19
root_permlinkbake-shop
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Bake shop"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length333
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (4)

vote your-acct "allyson19" "bake-shop" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-bake-shop-20180822t040821348z" "allyson19" "bake-shop" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @london65 ·
Pindang / Tocino
![image](https://img.esteem.ws/uwjqpl6epj.jpg)
This is Tocino or pindang in Kapampangan. Sweet cured pork meat.
πŸ‘  ,
json_metadata{"links":[],"image":["https://img.esteem.ws/uwjqpl6epj.jpg"],"tags":["doodle","kapampangan","untalented","busy","food"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
created2018-06-06 16:05:36
active2018-06-06 16:05:36
last_payout2018-06-13 16:05:36
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes2
root_authorlondon65
root_permlinkpindang-tocino-9f3997d39ec59
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"Pindang / Tocino"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation279,748,278,985
promoted0.000 SBD
body_length111
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (2)

vote your-acct "london65" "pindang-tocino-9f3997d39ec59" 100 true
post_comment your-acct "re-london65-pindang-tocino-9f3997d39ec59-20180822t040821352z" "london65" "pindang-tocino-9f3997d39ec59" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 ·
Bath soap
Bathroom soap..isang gamitang sabon madalas ginagamit sa hotel


![IMG_20180423_085758.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmd1u4AuMWx7M8Syuq9yNWzvhYy2iaJHbjQwbcfwgj7Uaw/IMG_20180423_085758.jpg)
πŸ‘  , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","steempampanga"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmd1u4AuMWx7M8Syuq9yNWzvhYy2iaJHbjQwbcfwgj7Uaw/IMG_20180423_085758.jpg"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
created2018-06-06 12:28:30
active2018-06-07 00:58:27
last_payout2018-06-13 12:28:30
depth0
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes3
root_authorallyson19
root_permlinkbath-soap
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Bath soap"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length194
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (3)

vote your-acct "allyson19" "bath-soap" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-bath-soap-20180822t040821355z" "allyson19" "bath-soap" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @wilson4life ·
$0.67
#ulog 5: Swimming
![image](https://img.esteem.ws/99ty3xolo6.jpg)

This picture was taken yesterday in Alfredos Resort here in Philippines. It was my wife's birthday that's why we decided to celebrate it in Alfredos. Our families and friends are also there yesterday. 

It was very fun. There's a lot of foods. We also did some games and programs. After that, we went in the swimming pool. The kids enjoyed it because it was very hot that day.

Me and my wife saw this giant mushroom. We're so amazed when we saw it that's why we take some pictures

 ![image](https://img.esteem.ws/btnacvfewz.jpg)

The water here is like a color of agae but it's just the color of the tiles of the floor. It reflects in the water that's why.

That day was so memorable for me. I hope this will happen again
πŸ‘  , , , , , , , , , , ,
json_metadata{"links":[],"image":["https://img.esteem.ws/99ty3xolo6.jpg","https://img.esteem.ws/btnacvfewz.jpg"],"tags":["ulog","alfredos","kapampangan","philippines"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
created2018-06-06 10:45:06
active2018-06-06 10:45:06
last_payout2018-06-13 10:45:06
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.501 SBD
curator_payout_value0.166 SBD
author_rewards272
net_votes12
root_authorwilson4life
root_permlinkulog-5-swimming-e7f6130e8a164
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"#ulog 5: Swimming"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation52,268,516,347
promoted0.000 SBD
body_length772
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (12)

vote your-acct "wilson4life" "ulog-5-swimming-e7f6130e8a164" 100 true
post_comment your-acct "re-wilson4life-ulog-5-swimming-e7f6130e8a164-20180822t040821357z" "wilson4life" "ulog-5-swimming-e7f6130e8a164" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 ·
$0.03
Coffee time
Hi there steemit friends its coffee break i have different kinds of biscuits 
.which one of this you like? Choose one.


![IMG_20180525_121341_277.JPG](https://cdn.steemitimages.com/DQmQfqfRFmLfyXCMXd1qVnS5YrCee8BEzgdUFZWxwp2ZJvG/IMG_20180525_121341_277.JPG)
πŸ‘  , , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","steempampanga"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmQfqfRFmLfyXCMXd1qVnS5YrCee8BEzgdUFZWxwp2ZJvG/IMG_20180525_121341_277.JPG"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
created2018-06-05 12:12:33
active2018-06-05 12:12:33
last_payout2018-06-12 12:12:33
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.030 SBD
curator_payout_value0.004 SBD
author_rewards15
net_votes4
root_authorallyson19
root_permlinkcoffee-time
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Coffee time"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length261
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (4)

vote your-acct "allyson19" "coffee-time" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-coffee-time-20180822t040821360z" "allyson19" "coffee-time" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 ·
$0.03
Evening snacks
Hi there steemit friends wanna join me ? Im having my evening snacks brownies and puto pao.with my favorite 3 in 1 coffee..


![IMG_20180525_122550_139.JPG](https://cdn.steemitimages.com/DQmbX66H8XQ4akgTSxbuev2P7RtMJPudHPYRTHqNtJb7FkF/IMG_20180525_122550_139.JPG)
πŸ‘  , , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","steempampanga"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmbX66H8XQ4akgTSxbuev2P7RtMJPudHPYRTHqNtJb7FkF/IMG_20180525_122550_139.JPG"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
created2018-06-05 11:52:54
active2018-06-05 11:53:18
last_payout2018-06-12 11:52:54
depth0
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.030 SBD
curator_payout_value0.004 SBD
author_rewards15
net_votes4
root_authorallyson19
root_permlinkevening-snacks
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Evening snacks"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length263
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (4)

vote your-acct "allyson19" "evening-snacks" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-evening-snacks-20180822t040821362z" "allyson19" "evening-snacks" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 · (edited)
Ale ube
Mga bapa at dara mga cabalen
 uso na naman kanyan ing kakanin/ kalame /pastry/.. Laluna palapit na naman ing pasko paborito da ngan den kapampangan ing kalame.. Kya mga steemitians try this yummy home made pastry..so delicious


![IMG_20180603_164724.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmSqTcLnEB27UtL455sREnvosqdGyz5GrQXWQwKsE9m4Bh/IMG_20180603_164724.jpg)
πŸ‘  , , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","steempampanga"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmSqTcLnEB27UtL455sREnvosqdGyz5GrQXWQwKsE9m4Bh/IMG_20180603_164724.jpg"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
last_update2018-06-05 11:18:45
created2018-06-05 11:17:27
active2018-06-05 11:18:45
last_payout2018-06-12 11:17:27
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes4
root_authorallyson19
root_permlinkala-ube
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Ale ube"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length360
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (4)

vote your-acct "allyson19" "ala-ube" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-ala-ube-20180822t040821364z" "allyson19" "ala-ube" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @quatro · (edited)
$0.04
Masustansiyang Ulam
Misan keng bakuran tamu manakit nakang masustansiyang pwede munang a ulam. Na enaka kailangan pang gumastos dakal. Kaya dapat mananam tamung gule na makasawup keng kabyayan tamu. Kalupa na ning Malunggay (Agud) keng kapampangan. Dakal ya bitaminang bibye keng katawan na ning tao.

![IMG20180529175417.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmWGYJVZD396mdu7nNms2qvBZHRgiN3TM39N1SqZD4WnPv/IMG20180529175417.jpg)

Awus da keng kapampangan kareni AGUD. Inagtal kula reni ken mung bakuran mi. Asne kadakal a bunga, misan titinda kula keng harap bale nala kadakal deng sasali na siping bale uling mura nala masustansiya lapa. 

![IMG20180529204955.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmf8ZteeJMx2Wz456sX4QagTicD6QPStQ5JUjLWZ8Ar6yG/IMG20180529204955.jpg)

Areni deng Agud na mebalat na, medyu masakit lang balatan maka pangasyas gamat uling malambat ing mamalat. Pero naman potang malutu nala asno naman king kanyaman. Makagana lang mangan at siguradu magbalik kang sanduk nasi. 

![IMG20180604141315.jpg](https://cdn.steemitimages.
πŸ‘  , , , , , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","manyaman","ulam","masustansiya"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmWGYJVZD396mdu7nNms2qvBZHRgiN3TM39N1SqZD4WnPv/IMG20180529175417.jpg","https://cdn.steemitimages.com/DQmf8ZteeJMx2Wz456sX4QagTicD6QPStQ5JUjLWZ8Ar6yG/IMG20180529204955.jpg","https://cdn.steemitimages.com/DQmWf4HL6Pgy1yDGfz74SgVZbyFYztXDhdUs6pNDKDd1654/IMG20180604141315.jpg"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
last_update2018-06-05 11:12:18
created2018-06-05 10:56:12
active2018-06-05 11:12:18
last_payout2018-06-12 10:56:12
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.038 SBD
curator_payout_value0.004 SBD
author_rewards19
net_votes7
root_authorquatro
root_permlinkmasustansiyang-ulam
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Masustansiyang Ulam"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation355,912,428,405
promoted0.000 SBD
body_length1,315
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (7)

vote your-acct "quatro" "masustansiyang-ulam" 100 true
post_comment your-acct "re-quatro-masustansiyang-ulam-20180822t040821366z" "quatro" "masustansiyang-ulam" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 ·
Wrist support
Wrist band use for weight lifting sports it is also use for fitness training..safety hand bands for the prevention of sprained wrist and prevent injury for all kinds of sports especially in weight lifting


![IMG_20180604_165856_354.JPG](https://cdn.steemitimages.com/DQmUNgbVA2qn2nAqdBgvBWn2dVwDVky4WDYDADgaQW9PmZC/IMG_20180604_165856_354.JPG)
πŸ‘  , , , , , , , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","steempampanga"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmUNgbVA2qn2nAqdBgvBWn2dVwDVky4WDYDADgaQW9PmZC/IMG_20180604_165856_354.JPG"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
created2018-06-04 12:30:54
active2018-06-04 12:30:54
last_payout2018-06-11 12:30:54
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes9
root_authorallyson19
root_permlinkwrist-support
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Wrist support"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length344
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (9)

vote your-acct "allyson19" "wrist-support" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-wrist-support-20180822t040821369z" "allyson19" "wrist-support" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 ·
Ankle support
Use ankle support the best and safest way to play the sport you love especially basketball.. It protect and support your ankle while playing your sports you love.. Any moment your ankle will be damage due to jumping and twisting and it will cause injury


![IMG_20180604_165920_700.JPG](https://cdn.steemitimages.com/DQmcfbzWr6uiry31pSrULeZZ4h8dqhWe7okzcHeFDqQf8bW/IMG_20180604_165920_700.JPG)
πŸ‘  , , , , , ,
json_metadata{"tags":["kapampangan","steempampanga"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQmcfbzWr6uiry31pSrULeZZ4h8dqhWe7okzcHeFDqQf8bW/IMG_20180604_165920_700.JPG"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
created2018-06-04 10:29:03
active2018-06-04 10:29:03
last_payout2018-06-11 10:29:03
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes7
root_authorallyson19
root_permlinkankle-support
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Ankle support"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length393
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (7)

vote your-acct "allyson19" "ankle-support" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-ankle-support-20180822t040821371z" "allyson19" "ankle-support" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @wilson4life ·
$0.93
#ulog 2: Making Bed Sheets and Pillow Case
![image](https://img.esteem.ws/p3ut0duswp.jpg)

Hello steemians and Uloggers! Here's my ulog.

These past weeks, I'm making these bed sheets and pillow cases for my wife. My family are sewers and we also owns a jersery shop. These was my job before when I was in my hometown. But when I move here in Pampanga, I changed my job. 

So I have some experience in sewing. And now we're planning to make our own business like Tailor Shop. We will sell Jersey Shirts and Shorts, Uniforms, and etc.

Sewing is my hobby. This helps me to lessen my boredom. Here in Philippines, this is also the hobby of olders here.
πŸ‘  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
json_metadata{"links":[],"image":["https://img.esteem.ws/p3ut0duswp.jpg"],"tags":["ulog","kapampangan","untalented","philippines"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
created2018-05-22 09:11:48
active2018-05-22 09:11:48
last_payout2018-05-29 09:11:48
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.706 SBD
curator_payout_value0.228 SBD
author_rewards281
net_votes22
root_authorwilson4life
root_permlinkulog-2-making-bed-sheets-and-pillow-case-3edbc8205ce3d
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"#ulog 2: Making Bed Sheets and Pillow Case"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation52,268,516,347
promoted0.000 SBD
body_length609
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (22)

vote your-acct "wilson4life" "ulog-2-making-bed-sheets-and-pillow-case-3edbc8205ce3d" 100 true
post_comment your-acct "re-wilson4life-ulog-2-making-bed-sheets-and-pillow-case-3edbc8205ce3d-20180822t040821374z" "wilson4life" "ulog-2-making-bed-sheets-and-pillow-case-3edbc8205ce3d" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @khiabels ·
$1.08
#ulog 004 - Aunt's Vineyard
![image](https://img.esteem.ws/ceciv258ay.jpg)

Hi there steemit friends and fellow uloggers!
Here's my ulog for today😊

This pictures was taken a while ago in my auntie's house. They invited me and my other relatives to go in their house because to celebrate their town fiesta.

 ![image](https://img.esteem.ws/792xu3kmxv.jpg)
 ![image](https://img.esteem.ws/pxvvcd3g4b.jpg)

And this one caught my attention. I've only seen them in the pictures they sent through chat. But now I was able to see them face to face with my two eyes.

Tho the vines are not that thick, it has a lot of grapes growing in every vines that can amaze you. So I took a lots of pictures of myself together with the grapes.

I look ugly here hahahaπŸ˜‚ Little khiabels is so greedy to eat this bunch of grapes, not minding if she'll look like a hungry monster with a big mouthπŸ˜‚ 

The grapes that I ate was a bit sour and bitter. But some grapes are sweet. Should I plant a grapes too? I want to have my own vineyard!😍

Thanks for reading. H
πŸ‘  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
json_metadata{"links":[],"image":["https://img.esteem.ws/ceciv258ay.jpg","https://img.esteem.ws/792xu3kmxv.jpg","https://img.esteem.ws/pxvvcd3g4b.jpg"],"users":["khiabels"],"tags":["ulog","grapes","kapampangan","fiesta","philippines"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
created2018-05-16 07:40:27
active2018-05-16 07:40:27
last_payout2018-05-23 07:40:27
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.818 SBD
curator_payout_value0.266 SBD
author_rewards270
net_votes19
root_authorkhiabels
root_permlinkulog-004-aunt-s-vineyard-08296624ea804
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"#ulog 004 - Aunt's Vineyard"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation113,163,586,122
promoted0.000 SBD
body_length1,049
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (19)

vote your-acct "khiabels" "ulog-004-aunt-s-vineyard-08296624ea804" 100 true
post_comment your-acct "re-khiabels-ulog-004-aunt-s-vineyard-08296624ea804-20180822t040821376z" "khiabels" "ulog-004-aunt-s-vineyard-08296624ea804" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @khiabels ·
$0.21
#ulog 002 - My new favorite food
Hello Steemit friends ang Uloggers! Here's my ulog for today😊

Yesterday, me and my aunt went to a mall because she said that we'll have a date(hahahaha). And when we arrived at our destination, she asked me where I wanted to eat. I said, "I want to eat in Classic Savory." 

 ![image](https://img.esteem.ws/f29ku848kr.jpg)

Classic Savory is a famous restaurant here in Philippines and it's my favorite restaurant everrrr! Why? because they serve the most delicious foodπŸ’•. I looked at the menu to order a dish I did not ordered before. Then this meal caught my attention. 😍

 ![image](https://img.esteem.ws/sp98zkb80h.jpg)

It's a one chicken together with two fish fillet with cream sause on it and a corn soup and iced tea. It's not expensive tho. But it can make your tummy very fullπŸ˜‚

 ![image](https://img.esteem.ws/t6c3uq6290.jpg)

And tadaaaaaa! My plate is empty! It means that the food I ordered is very yummyπŸ’• Now, I'll considered it as one of my favorite food.

Thank you for reading
@khiabels
πŸ‘  , , , ,
json_metadata{"links":[],"image":["https://img.esteem.ws/f29ku848kr.jpg","https://img.esteem.ws/sp98zkb80h.jpg","https://img.esteem.ws/t6c3uq6290.jpg"],"users":["khiabels"],"tags":["ulog","kapampangan","philippines","classic","savory"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
created2018-05-09 11:09:48
active2018-05-09 11:09:48
last_payout2018-05-16 11:09:48
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.171 SBD
curator_payout_value0.042 SBD
author_rewards57
net_votes4
root_authorkhiabels
root_permlinkulog-002-my-new-favorite-food-e6e640b2b8939
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"#ulog 002 - My new favorite food"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation113,163,586,122
promoted0.000 SBD
body_length1,020
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (5)

vote your-acct "khiabels" "ulog-002-my-new-favorite-food-e6e640b2b8939" 100 true
post_comment your-acct "re-khiabels-ulog-002-my-new-favorite-food-e6e640b2b8939-20180822t040821380z" "khiabels" "ulog-002-my-new-favorite-food-e6e640b2b8939" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @cjsean · (edited)
$2.41
#ulog: Favorite Dish
![image](https://img.esteem.ws/bq928dj3vw.jpg)

Hello dear uloggers and steemian friends.. 
For our Todays lunch I prefered Roasted Chicken. This is my version of roasted chicken. This is one of my favorite and my family loved it too.😊

I want to share to you guys my recipe. So lets start..

INGREDIENTS:

1 Whole Chicken
1 cup soda (sprite or 7 up)
1/2 cup oyster sauce
lemon or Calamansi
Stalk of celery
1 medium belle pepper
1 thumb ginger
4 cloves garlic
2 tsp onion powder
2 tsp garlic powder
Salt and pepper

PREPARATION:

Rub chicken with salt and pepper

 ![image](https://img.esteem.ws/pv9egcpg63.jpg)

Combine all the ingredients and marinate for 4hours or overnight.

 ![image](https://img.esteem.ws/0xq03l13wq.jpg)

Set the turbo oven for 60mins and 225Β°C

 ![image](https://img.esteem.ws/lnb0093jjr.jpg)

After 60 mins. Served hot with a cup of rice.I hope you like it.. until next time..😊
@cjsean
πŸ‘  , , , , , , , , , , , , , , ,
json_metadata{"image":["https://img.esteem.ws/bq928dj3vw.jpg","https://img.esteem.ws/pv9egcpg63.jpg","https://img.esteem.ws/0xq03l13wq.jpg","https://img.esteem.ws/lnb0093jjr.jpg"],"users":["cjsean"],"tags":["ulog","philippines","kapampangan","favorite","recipe"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown","community":"esteem"}
last_update2018-05-08 17:38:00
created2018-05-08 17:33:06
active2018-05-11 05:53:06
last_payout2018-05-15 17:33:06
depth0
children1
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value1.768 SBD
curator_payout_value0.646 SBD
author_rewards586
net_votes16
root_authorcjsean
root_permlinkulog-favorite-dish-27e70291f5e6b
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"#ulog: Favorite Dish"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation337,708,932,392
promoted0.000 SBD
body_length922
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (16)

vote your-acct "cjsean" "ulog-favorite-dish-27e70291f5e6b" 100 true
post_comment your-acct "re-cjsean-ulog-favorite-dish-27e70291f5e6b-20180822t040821383z" "cjsean" "ulog-favorite-dish-27e70291f5e6b" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @allyson19 ·
$1.99
#ulog : Cooking With Kangkong
![image](https://img.esteem.ws/80vehnv3y5.jpg)
*Mayap a abak kekongan*
Good morning to all!

I owe myself some care, I had not been careful lately with my food choices. That's the result of going out often with friends with no other choice to eat but junk. Saying that already makes me feel guilty. Today I am planning to serve vegetables. A kangkong greens is what I have in mind. This bunch has been sitting in the fridge for three days I think so I must consume it quick. 

A good source of fiber and other nutrients. My worry though, my daughter may not eat it. It was quite a struggle for me convincing her but I know she will understand the value and benefits of eating greens. I just need to be extra patient and persistent and not give up. It had been my goal to cook local and cook what grows on trees πŸ˜‹ you get the idea right? 

I chopped the kangkong leaves and stems with a bit of garlic. I am looking at the sauce to the left and right figuring what I will do with them. Adobo? Ginisa? Or plain steamed Kang 
πŸ‘  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
json_metadata{"links":[],"image":["https://img.esteem.ws/80vehnv3y5.jpg"],"tags":["ulog","philippines","kapampangan","culture","food"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
created2018-05-08 00:46:06
active2018-05-08 00:46:06
last_payout2018-05-15 00:46:06
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value1.495 SBD
curator_payout_value0.492 SBD
author_rewards519
net_votes21
root_authorallyson19
root_permlinkulog-cooking-with-kangkong-7c2a0f4f0a66e
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"#ulog : Cooking With Kangkong"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation649,611,407,015
promoted0.000 SBD
body_length1,133
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (21)

vote your-acct "allyson19" "ulog-cooking-with-kangkong-7c2a0f4f0a66e" 100 true
post_comment your-acct "re-allyson19-ulog-cooking-with-kangkong-7c2a0f4f0a66e-20180822t040821385z" "allyson19" "ulog-cooking-with-kangkong-7c2a0f4f0a66e" "" "your reply.." "{}" true

View on official site
· @steempampanga · (edited)
$1.96
#ulog 4: Preparing Breakfast Using Pugon
Hello Uloggers,

Good morning. Like my usual day I am already up around 6:00 AM today. The sky is clear although last night was too humid, early this morning there is a cold breeze. ![image](https://img.esteem.ws/6dx6k5bvlp.jpg)
Boiling water to the left
Grilling catfish *hito* in the middle
Cooking rice to the right

I hope you see the stone oven or what we call *pugon* in our Kapampangan dialect. There are three slots available and the bottom part is where you put the firewood. I can cook simultaneously at least three dishes in one go. That's how I appreciate the practicality of using the pugon. We got plenty of wood no need to spend on gas and hitting three birds in one stone too. I thought I could never learn to cook and much so use a pugon. It's not easy adjusting to my farmlife but I am loving it. Especially now that I got three kids to look after. I need to think of ways on how to use my time wisely
 ![image](https://img.esteem.ws/6u17td4pmp.jpg). 
These are the hito or catfish grilling fast. I love h
πŸ‘  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
json_metadata{"links":[],"image":["https://img.esteem.ws/6dx6k5bvlp.jpg","https://img.esteem.ws/6u17td4pmp.jpg"],"tags":["ulog","philippines","kapampangan","pampanga","farmlife"],"app":"esteem/1.6.0","format":"markdown+html","community":"esteem"}
last_update2018-05-08 09:52:54
created2018-05-08 00:08:42
active2018-05-08 09:52:54
last_payout2018-05-15 00:08:42
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value1.477 SBD
curator_payout_value0.487 SBD
author_rewards519
net_votes24
root_authorsteempampanga
root_permlinkulog-4-preparing-breakfast-using-pugon-98b0d24a56c72
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
root_title"#ulog 4: Preparing Breakfast Using Pugon"
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation457,583,436,587
promoted0.000 SBD
body_length1,519
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (24)

vote your-acct "steempampanga" "ulog-4-preparing-breakfast-using-pugon-98b0d24a56c72" 100 true
post_comment your-acct "re-steempampanga-ulog-4-preparing-breakfast-using-pugon-98b0d24a56c72-20180822t040821388z" "steempampanga" "ulog-4-preparing-breakfast-using-pugon-98b0d24a56c72" "" "your reply.." "{}" true


created by @roadscape