Scam Alert #11 - iWEX - obdujmy wspólnie tych złodziei!!! by mikesatoshi

View this thread on steempeak.com
· @mikesatoshi ·
$0.10
Scam Alert #11 - iWEX - obdujmy wspólnie tych złodziei!!!
<center><a href='https://d.tube/#!/v/mikesatoshi/lcolay98'><img src='https://ipfs.io/ipfs/QmV8JYyjQpAVReaQLW1LXJ1DoG6dn1hakvFSQtTNLz4dEk'></a></center><hr>

Scam-Alert #11 i strona iWEX czyli scam który przebił wszystkie poprzednie bo daje 200GH/s. NIE WPŁACAMY! DUJEMY ICH!

---------Linki---------
Ref: http://iwex.cc/ref/cryptokoks
Czysty: http://iwex.cc/

Jeżeli ktoś chce się bawić to rejestrujcie się i dujemy ich!

ABSOLUTNIE NIC NIE WPŁACAMY!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli chciałbyś wesprzeć rozwój i działania kanału, możesz przekazać dotację kryptowalutową:
Bitcoin: 1NHgj4vPkTeDojdGmnDZqxJ4dH8x6Ls5o9
Bitcoin Cash: 14aLHFZGyBYf9SWCNom51koXUR3sieYcTE
Bitcoin Gold: GM485zpvroK6KMA1tRw8F9fFEpmz8PvJAT
Ethereum: 0x1aa23EE50A0DF3A6b5a4D6c11BF0Be3B7C2f7212
Litecoin: LUe25ihBRGAB8jwrYZZ7YArzDD4i73t3Cs
Dash: XstCrsRD5wr61xKR9FYpZFSjgeymVF9MDK
Doge: DAZUBdqkobFtMJ4SEWLMx1VZh85UiLMtLT
Golem: 0x1aa23EE50A0DF3A6b5a4D6c11BF0Be3B7C2f7212
o inne zapytaj :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail do kontaktu: cryptokoks@gmail.com
Oficjalny Twitter: https://twitter.com/Mikey_Satoshi
Kanał na DTube: https://d.tube/#!/c/mikesatoshi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli miał(a)byś ochotę zostać moim referentem to serdecznie zapraszam na poniższej strony:

Electroneum (portfel) - kod BFFBFD

Radio w sieci: https://bitrad.io/?ref=148961

Giełdy:
Giełda BitBay (ref): https://auth.bitbay.net/ref/pbmike
CoinExchange: https://www.coinexchange.io/?r=a9e22706
InfinityExchange (XIN): https://infinitycoin.exchange/signup/1Di6frJ6ci5472P
Yobit: https://yobit.io/?bonus=xEKXl
CoinExchange: https://www.coinexchange.io/?r=a9e22706

Koparki online:
EOBOT: https://www.eobot.com/new.aspx?referid=1265871

Darmowe kryptowaluty:
FreeDoge: http://freedoge.co.in/?r=1377432
FreeBitcoin: https://freebitco.in/?r=8851422
Bitsler: https://www.bitsler.com/?ref=pbmike
999Dice: https://www.999dice.com/?154343530

System Coinpot: https://coinpot.co/
Moon Cash: http://moonbitcoin.cash/?ref=A985E11578DC
Bonus Bitcoin: http://bonusbitcoin.co/?ref=D24AD9BAFE20
Moon Litecoin: http://moonliteco.in/?ref=ab1168171c5b
Moon Bitcoin: http://moonbit.co.in/?ref=54605c3d4c37
Moon Doge: http://moondoge.co.in/?ref=6e77eee6f906
Moon Dash: http://moondash.co.in/?ref=2ADDD53B80EA
Bit Fun: http://bitfun.co/?ref=287F9E3B6FDF

Kasa za klikanie reklam:
QoinPro: https://qoinpro.com/e27d0362ab5a8098d8318856fc3c3f6f
BitVerts: http://bitverts.io/?r=11195
CryptoMiningGame: https://cryptomininggame.com/?ref=a7848737536c

<hr><a href='https://d.tube/#!/v/mikesatoshi/lcolay98'> ▶️ DTube</a><br /><a href='https://ipfs.io/ipfs/QmUry8UZKrjtgiLkm765KxiyqiGVo7e9mpeGRu7z7u9Sij'> ▶️ IPFS</a>
👍  , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id46,736,040
authormikesatoshi
permlinklcolay98
categoryscam
json_metadata"{"video": {"info": {"filesize": 158457508, "permlink": "lcolay98", "title": "Scam Alert #11 - iWEX - obdujmy wsp\u00f3lnie tych z\u0142odziei!!!", "spritehash": "QmSHsubrcPDMVoXK6yU5L2EZBoo12PCuvrWRWrbEUQr2h5", "duration": null, "snaphash": "QmNR7N6B7gXyfz5mi6gukseBGmhLBWrzvTMgXeag4aWgrT", "author": "mikesatoshi"}, "content": {"videohash": "QmUry8UZKrjtgiLkm765KxiyqiGVo7e9mpeGRu7z7u9Sij", "video480hash": "QmdnRn3QrVwFSGTh38ttLBA4XmxTS6gC4Gy2oapuopeTga", "description": "Scam-Alert #11 i strona iWEX czyli scam kt\u00f3ry przebi\u0142 wszystkie poprzednie bo daje 200GH/s. NIE WP\u0141ACAMY! DUJEMY ICH!\n\n---------Linki---------\nRef: http://iwex.cc/ref/cryptokoks\nCzysty: http://iwex.cc/\n\nJe\u017celi kto\u015b chce si\u0119 bawi\u0107 to rejestrujcie si\u0119 i dujemy ich!\n\nABSOLUTNIE NIC NIE WP\u0141ACAMY!\n\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\nJe\u017celi chcia\u0142by\u015b wesprze\u0107 rozw\u00f3j i dzia\u0142ania kana\u0142u, mo\u017cesz przekaza\u0107 dotacj\u0119 kryptowalutow\u0105:\nBitcoin: 1NHgj4vPkTeDojdGmnDZqxJ4dH8x6Ls5o9\nBitcoin Cash: 14aLHFZGyBYf9SWCNom51koXUR3sieYcTE\nBitcoin Gold: GM485zpvroK6KMA1tRw8F9fFEpmz8PvJAT\nEthereum: 0x1aa23EE50A0DF3A6b5a4D6c11BF0Be3B7C2f7212\nLitecoin: LUe25ihBRGAB8jwrYZZ7YArzDD4i73t3Cs\nDash: XstCrsRD5wr61xKR9FYpZFSjgeymVF9MDK\nDoge: DAZUBdqkobFtMJ4SEWLMx1VZh85UiLMtLT\nGolem: 0x1aa23EE50A0DF3A6b5a4D6c11BF0Be3B7C2f7212\no inne zapytaj :)\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\nE-mail do kontaktu: cryptokoks@gmail.com\nOficjalny Twitter: https://twitter.com/Mikey_Satoshi\nKana\u0142 na DTube: https://d.tube/#!/c/mikesatoshi\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\nJe\u017celi mia\u0142(a)by\u015b ochot\u0119 zosta\u0107 moim referentem to serdecznie zapraszam na poni\u017cszej strony:\n\nElectroneum (portfel) - kod BFFBFD\n\nRadio w sieci: https://bitrad.io/?ref=148961\n\nGie\u0142dy:\nGie\u0142da BitBay (ref): https://auth.bitbay.net/ref/pbmike\nCoinExchange: https://www.coinexchange.io/?r=a9e22706\nInfinityExchange (XIN): https://infinitycoin.exchange/signup/1Di6frJ6ci5472P\nYobit: https://yobit.io/?bonus=xEKXl\nCoinExchange: https://www.coinexchange.io/?r=a9e22706\n\nKoparki online:\nEOBOT: https://www.eobot.com/new.aspx?referid=1265871\n\nDarmowe kryptowaluty:\nFreeDoge: http://freedoge.co.in/?r=1377432\nFreeBitcoin: https://freebitco.in/?r=8851422\nBitsler: https://www.bitsler.com/?ref=pbmike\n999Dice: https://www.999dice.com/?154343530\n\nSystem Coinpot: https://coinpot.co/\nMoon Cash: http://moonbitcoin.cash/?ref=A985E11578DC\nBonus Bitcoin: http://bonusbitcoin.co/?ref=D24AD9BAFE20\nMoon Litecoin: http://moonliteco.in/?ref=ab1168171c5b\nMoon Bitcoin: http://moonbit.co.in/?ref=54605c3d4c37\nMoon Doge: http://moondoge.co.in/?ref=6e77eee6f906\nMoon Dash: http://moondash.co.in/?ref=2ADDD53B80EA\nBit Fun: http://bitfun.co/?ref=287F9E3B6FDF\n\nKasa za klikanie reklam:\nQoinPro: https://qoinpro.com/e27d0362ab5a8098d8318856fc3c3f6f\nBitVerts: http://bitverts.io/?r=11195\nCryptoMiningGame: https://cryptomininggame.com/?ref=a7848737536c", "tags": ["scam", "pl", "cryptocurrency", "kryptowaluty"]}}, "app": "dtube/0.7", "tags": ["scam", "pl", "cryptocurrency", "kryptowaluty", "dtube"]}"
created2018-05-03 14:17:57
last_update2018-05-03 14:17:57
depth0
children0
net_rshares22,092,126,414
last_payout2018-05-10 14:17:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.082 SBD
curator_payout_value0.013 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length2,890
author_reputation1,033,818,844,975
root_title"Scam Alert #11 - iWEX - obdujmy wspólnie tych złodziei!!!"
beneficiaries
0.
weight2,500
accountdtube
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (12)