create account

Strimi 2.0 - Czas się przywitać :) by mowilimi

View this thread on steemit.com
· @mowilimi ·
$53.24
Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)
Dzień dobry,
długo zwlekałem z tym wpisem, ale nadszedł już ten czas, aby już w pełni oficjalnie się przedstawić. Zasiądźcie więc wygodnie w swoich fotelach z kubkiem dobrej herbaty. Naszą podróż czas zacząć :)

Jestem Kamil aka @mowilimi, a to jest Kuba aka @vaxx oraz Piotr aka @dimmu - razem tworzymy @strimi - a czym jest Strimi? Już Wam opowiadam.

![Strimi](https://i.imgur.com/JMYu6VJ.jpg)

Strimi narodziło się spontanicznie, miało być alternatywą dla innego serwisu. Jednak nie spodziewałem się, że mój pomysł poszybuje aż tak wysoko i finalnie osiądzie tutaj, czyli w blockchainie Steem. Po ponad roku walki z czasem, zmęczeniem i mnóstwem wyrzeczeń, narodziło się Strimi 2.0, Strimi które możecie już obecnie zobaczyć na https://strimi.pl/

Pierwsza wersja serwisu zakładała w teorii to samo co obecna - prawie. Jak wiemy, prawie, robi wielką różnice. Obecna wersja Strimi opiera się w pełni o blockchain Steem (czyli dokładnie o to samo co steemit czy busy), jednak nie jest to kolejny zwykły interfejs dla Steem. Znajdziecie na nim wiele przydatnych narzędzi i funkcji, których brakuje na steemit czy busy. Jednak za nim Wam opowiem  jak to wszystko tutaj działa, należy zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię. 

![Strimi](https://imgur.com/10ceyy0.jpg)

Obecne Strimi (jak i poprzednie) jest agregatorem linków. Linków czyli treści ciekawych, przydatnych, inspirujących ale i ważnych z Waszego punktu widzenia. Możecie dodać praktycznie wszytko co sobie wymarzycie: inspirujący filmy (np. z vimeo) lub grafikę, a nawet Wasz autorski tekst - jeśli tylko będziecie mieli taką ochotę. Strimi ma rozwijać, nie ograniczać. Zatem jeśli tylko coś jest linkiem, może zostać dodane na Strimi.

Szanujemy czyjąś pracę i trud i bardzo byśmy chcieli wynagradzać Wszystkich za ich wysiłek. Dlatego chcemy Wam pokazć inne możliwości dzielenia się ze światem. 

Wyobraźcie sobie sytuację, wktórej dodajcie link do grafiki na Strimi. Każdy Użytkownik na Strimi widzi jej źródło, wymiary i wagę. Klikając w źródło zostaje przekierowany do strony, z której owa treść pochodzi. Jeśli autor tej treści dostrzeże Strimi, istnieje spora szansa, że również założy konto. Co za tym idzie, będzie dzielił się osobiście swoimi pracami z Użytkownikami. 

![Strimi](https://imgur.com/YAxrtaO.jpg)

To oznacza bardzo wysoką wartość dla nas wszystkich, siłą rzeczy autor również zostanie wynagrodzony przez innych Użytkowników. I takim sposobem, możemy przyciągać wiele osób, które tworzą - nie tylko przez pisanie.

![Strimi](https://imgur.com/sQcZcvt.jpg)

Serwis oferuje bardzo wiele możliwości, jednak warto cały czas pamiętać, że jest to wersja beta, więc nie unikniemy na tym etapie błędów które mogą się pojawić - jednak warto zaznaczyć, że z każdym dniem jest coraz mniej.

### **Część Techniczna**

Zdajemy sobie w pełni sprawę, że inne interfejsy bazują praktycznie na tekstach, zaś inni Użytkownicy przywiązują wagę w większości do tekstów.  Zatem jak działa dodawania treści?

Strimi zawsze dodaje pierwszy tag ```#strimi``` do każdej treści, nie ma znaczenie jej typ. Jest to główny tag serwisu i nie ma możliwość jego zmiany.

Na Strimi są cztery typy treści:
- Link
- Tekst
- Komentarz
- Wpis

**Link** - tak jak już wcześniej wspomniałem, może to być link do vimeo, youtube czy instagrama, możliwości macie wiele. Podczas dodawania, podajemy tytuł, opis, tagi oraz wybór nagrody. Do każdego tagu który wpiszecie, serwis automatycznie dopisuje prefix strimi - z tego miejsca bardzo Was proszę, wpisujcie tagi ale zachowujcie tylko strukturę typu ```#muzyka``` czy ```#film``` etc całą resztę załatwi za Was Strimi. Więc jeśli wpiszecie tag ```#muzyka``` finalnie Strimi zamieni go na tag ```strimi-muzyka``` i tak zrobi z każdym jednym tagiem. W późniejszym etapie, nie będzie już widać prefixów. 

Tutaj warto się zatrzymać na chwilę. Strimi ```podpowiada``` tagi z chwilą gdy dodajcie komentarz czy inną treść (możecie zobaczyć wyżej na screenach),  jedynie musicie wpisywać tag, zaczynają od ```#``` hashtagu :) To samo się dzieje podczas wpisywania użytkowników, jednak w tym przypadku należy zacząć od ```@``` i dalej wpisując nazwę Użytkownika. 

![Strimi](https://imgur.com/pjEdeSH.jpg)

**Tekst** 
Dodawanie tekstu działa tak samo jak i na steemit, busy itd. jedyna różnica jest taka, że wpisując dwa tagi (dla przykładu) podczas dodawania tekstu, ich finalna wersja będzie wyglądała tak: ```#strimi``` ```#strimi-muzyka``` ```#strimi-film``` ```#muzyka``` ```#film``` jest to celowo zrobione, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby teksty pojawiały się wszędzie.

**Komentarz**
O komentarzach za dużo pisać nie trzeba myślę, dodam jedynie, że Strimi również w nich podpowiada i nazwy tagów jak i użytkowników.
 
**Wpis**
Wpis można dodać na tzw. naszym **Live Stream** https://strimi.pl/stream jest to forma mikrobloga :) W praktyce każdy jeden dodany wpis, jest to komentarz do naszego postu, więc nie musicie się martwić o swoją "tablicę" i nawałem postów. Co 7 dni zmieniamy jego link (dodajemy nowy post) o czym informuje Was na samej górze liczba - obecnie jest to nasz drugi post, więc widnieje **#2** docelowo, będzie można filtrować również tam treści via najlepsze, komentowane itd.

![Strimi](https://imgur.com/COqCzgH.jpg)

### **Powiadomienia**

Jak pewnie zauważyliście, Strimi również posiada powiadomienia w czasie rzeczywistym aby nic Wam nie umknęło :) Obecnie dostaniecie powiadomienie jeśli:

- ktoś zaczął Was obserwować
- ktoś skomentował Waszą treść
- ktoś odpowiedział na Wasz komentarz 
- ktoś zagłosował na Waszą treść - obecnie wyłączone
- ktoś zagłosował na Wasz komentarz - obecnie wyłączone

### **Obserwacja Tagów**

W tym tygodniu istnieje spora szansa, że już wdrożymy możliwość obserwacji dowolnego tagu jaki sobie wybierzecie. Co za tym idzie, będziecie dostawać powiadomienia, jeśli ktokolwiek dodał nową treść do tagu jaki obserwujcie :) Oczywiście w czasie rzeczywistym.

### **Co oznaczają ikonki przy awatarze?**

Zaczynając od prawej
- Wasz avatar
- Wasze aktualne SteemPower
- Wasz aktualny Bandwith 
- Powiadomienia

![Strimi](https://imgur.com/Hb7FT6E.jpg)

### **...i wiele innych**

Serdecznie zapraszam i zachęcam Was do testowania Strimi, powyżej wymieniłem tylko najbardziej istotne różnice i mechanizmy. 

Zachęcam również do przeczytanie ostatniego wywiadu ze mną na łamach AntyWeb antyweb.pl/strimi-pl-nowy-serwis-oparty-na-blockchain/ a mamy również jego autora tutaj @royhawk :)

Zapewne macie kilka pytań, więc śmiało pytajcie!

Pozdrawiam Was serdecznie!
Kamil aka @mowilimi 

#strimiMusisz 
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 100 others
properties (23)
post_id27,417,239
authormowilimi
permlinkstrimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t031942302z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "strimi_metadata": "{\"title\":\"Strimi 2.0 - Czas si\u0119 przywita\u0107 :)\",\"body\":\"Dzie\u0144 dobry,\\nd\u0142ugo zwleka\u0142em z tym wpisem, ale nadszed\u0142 ju\u017c ten czas, aby ju\u017c w pe\u0142ni oficjalnie si\u0119 przedstawi\u0107. Zasi\u0105d\u017acie wi\u0119c wygodnie w swoich fotelach z kubkiem dobrej herbaty. Nasz\u0105 podr\u00f3\u017c czas zacz\u0105\u0107 :)\\n\\nJestem Kamil aka @mowilimi, a to jest Kuba aka @vaxx oraz Piotr aka @dimmu - razem tworzymy @strimi - a czym jest Strimi? Ju\u017c Wam opowiadam.\\n\\n![Strimi](https://i.imgur.com/JMYu6VJ.jpg)\\n\\nStrimi narodzi\u0142o si\u0119 spontanicznie, mia\u0142o by\u0107 alternatyw\u0105 dla innego serwisu. Jednak nie spodziewa\u0142em si\u0119, \u017ce m\u00f3j pomys\u0142 poszybuje a\u017c tak wysoko i finalnie osi\u0105dzie tutaj, czyli w blockchainie Steem. Po ponad roku walki z czasem, zm\u0119czeniem i mn\u00f3stwem wyrzecze\u0144, narodzi\u0142o si\u0119 Strimi 2.0, Strimi kt\u00f3re mo\u017cecie ju\u017c obecnie zobaczy\u0107 na https://strimi.pl/\\n\\nPierwsza wersja serwisu zak\u0142ada\u0142a w teorii to samo co obecna - prawie. Jak wiemy, prawie, robi wielk\u0105 r\u00f3\u017cnice. Obecna wersja Strimi opiera si\u0119 w pe\u0142ni o blockchain Steem (czyli dok\u0142adnie o to samo co steemit czy busy), jednak nie jest to kolejny zwyk\u0142y interfejs dla Steem. Znajdziecie na nim wiele przydatnych narz\u0119dzi i funkcji, kt\u00f3rych brakuje na steemit czy busy. Jednak za nim Wam opowiem jak to wszystko tutaj dzia\u0142a, nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na bardzo istotn\u0105 kwesti\u0119. \\n\\n![Strimi](https://imgur.com/10ceyy0.jpg)\\n\\nObecne Strimi (jak i poprzednie) jest agregatorem link\u00f3w. Link\u00f3w czyli tre\u015bci ciekawych, przydatnych, inspiruj\u0105cych ale i wa\u017cnych z Waszego punktu widzenia. Mo\u017cecie doda\u0107 praktycznie wszytko co sobie wymarzycie: inspiruj\u0105cy filmy (np. z vimeo) lub grafik\u0119, a nawet Wasz autorski tekst - je\u015bli tylko b\u0119dziecie mieli tak\u0105 ochot\u0119. Strimi ma rozwija\u0107, nie ogranicza\u0107. Zatem je\u015bli tylko co\u015b jest linkiem, mo\u017ce zosta\u0107 dodane na Strimi.\\n\\nSzanujemy czyj\u0105\u015b prac\u0119 i trud i bardzo by\u015bmy chcieli wynagradza\u0107 Wszystkich za ich wysi\u0142ek. Dlatego chcemy Wam pokaz\u0107 inne mo\u017cliwo\u015bci dzielenia si\u0119 ze \u015bwiatem. \\n\\nWyobra\u017acie sobie sytuacj\u0119, wkt\u00f3rej dodajcie link do grafiki na Strimi. Ka\u017cdy U\u017cytkownik na Strimi widzi jej \u017ar\u00f3d\u0142o, wymiary i wag\u0119. Klikaj\u0105c w \u017ar\u00f3d\u0142o zostaje przekierowany do strony, z kt\u00f3rej owa tre\u015b\u0107 pochodzi. Je\u015bli autor tej tre\u015bci dostrze\u017ce Strimi, istnieje spora szansa, \u017ce r\u00f3wnie\u017c za\u0142o\u017cy konto. Co za tym idzie, b\u0119dzie dzieli\u0142 si\u0119 osobi\u015bcie swoimi pracami z U\u017cytkownikami. \\n\\n![Strimi](https://imgur.com/YAxrtaO.jpg)\\n\\nTo oznacza bardzo wysok\u0105 warto\u015b\u0107 dla nas wszystkich, si\u0142\u0105 rzeczy autor r\u00f3wnie\u017c zostanie wynagrodzony przez innych U\u017cytkownik\u00f3w. I takim sposobem, mo\u017cemy przyci\u0105ga\u0107 wiele os\u00f3b, kt\u00f3re tworz\u0105 - nie tylko przez pisanie.\\n\\n![Strimi](https://imgur.com/sQcZcvt.jpg)\\n\\nSerwis oferuje bardzo wiele mo\u017cliwo\u015bci, jednak warto ca\u0142y czas pami\u0119ta\u0107, \u017ce jest to wersja beta, wi\u0119c nie unikniemy na tym etapie b\u0142\u0119d\u00f3w kt\u00f3re mog\u0105 si\u0119 pojawi\u0107 - jednak warto zaznaczy\u0107, \u017ce z ka\u017cdym dniem jest coraz mniej.\\n\\n### **Cz\u0119\u015b\u0107 Techniczna**\\n\\nZdajemy sobie w pe\u0142ni spraw\u0119, \u017ce inne interfejsy bazuj\u0105 praktycznie na tekstach, za\u015b inni U\u017cytkownicy przywi\u0105zuj\u0105 wag\u0119 w wi\u0119kszo\u015bci do tekst\u00f3w. Zatem jak dzia\u0142a dodawania tre\u015bci?\\n\\nStrimi zawsze dodaje pierwszy tag ```#strimi``` do ka\u017cdej tre\u015bci, nie ma znaczenie jej typ. Jest to g\u0142\u00f3wny tag serwisu i nie ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jego zmiany.\\n\\nNa Strimi s\u0105 cztery typy tre\u015bci:\\n- Link\\n- Tekst\\n- Komentarz\\n- Wpis\\n\\n**Link** - tak jak ju\u017c wcze\u015bniej wspomnia\u0142em, mo\u017ce to by\u0107 link do vimeo, youtube czy instagrama, mo\u017cliwo\u015bci macie wiele. Podczas dodawania, podajemy tytu\u0142, opis, tagi oraz wyb\u00f3r nagrody. Do ka\u017cdego tagu kt\u00f3ry wpiszecie, serwis automatycznie dopisuje prefix strimi - z tego miejsca bardzo Was prosz\u0119, wpisujcie tagi ale zachowujcie tylko struktur\u0119 typu ```#muzyka``` czy ```#film``` etc ca\u0142\u0105 reszt\u0119 za\u0142atwi za Was Strimi. Wi\u0119c je\u015bli wpiszecie tag ```#muzyka``` finalnie Strimi zamieni go na tag ```strimi-muzyka``` i tak zrobi z ka\u017cdym jednym tagiem. W p\u00f3\u017aniejszym etapie, nie b\u0119dzie ju\u017c wida\u0107 prefix\u00f3w. \\n\\nTutaj warto si\u0119 zatrzyma\u0107 na chwil\u0119. Strimi ```podpowiada``` tagi z chwil\u0105 gdy dodajcie komentarz czy inn\u0105 tre\u015b\u0107 (mo\u017cecie zobaczy\u0107 wy\u017cej na screenach), jedynie musicie wpisywa\u0107 tag, zaczynaj\u0105 od ```#``` hashtagu :) To samo si\u0119 dzieje podczas wpisywania u\u017cytkownik\u00f3w, jednak w tym przypadku nale\u017cy zacz\u0105\u0107 od ```@``` i dalej wpisuj\u0105c nazw\u0119 U\u017cytkownika. \\n\\n![Strimi](https://imgur.com/pjEdeSH.jpg)\\n\\n**Tekst** \\nDodawanie tekstu dzia\u0142a tak samo jak i na steemit, busy itd. jedyna r\u00f3\u017cnica jest taka, \u017ce wpisuj\u0105c dwa tagi (dla przyk\u0142adu) podczas dodawania tekstu, ich finalna wersja b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142a tak: ```#strimi``` ```#strimi-muzyka``` ```#strimi-film``` ```#muzyka``` ```#film``` jest to celowo zrobione, poniewa\u017c nic nie stoi na przeszkodzie, aby teksty pojawia\u0142y si\u0119 wsz\u0119dzie.\\n\\n**Komentarz**\\nO komentarzach za du\u017co pisa\u0107 nie trzeba my\u015bl\u0119, dodam jedynie, \u017ce Strimi r\u00f3wnie\u017c w nich podpowiada i nazwy tag\u00f3w jak i u\u017cytkownik\u00f3w.\\n \\n**Wpis**\\nWpis mo\u017cna doda\u0107 na tzw. naszym **Live Stream** https://strimi.pl/stream jest to forma mikrobloga :) W praktyce ka\u017cdy jeden dodany wpis, jest to komentarz do naszego postu, wi\u0119c nie musicie si\u0119 martwi\u0107 o swoj\u0105 \\\"tablic\u0119\\\" i nawa\u0142em post\u00f3w. Co 7 dni zmieniamy jego link (dodajemy nowy post) o czym informuje Was na samej g\u00f3rze liczba - obecnie jest to nasz drugi post, wi\u0119c widnieje **#2** docelowo, b\u0119dzie mo\u017cna filtrowa\u0107 r\u00f3wnie\u017c tam tre\u015bci via najlepsze, komentowane itd.\\n\\n![Strimi](https://imgur.com/COqCzgH.jpg)\\n\\n### **Powiadomienia**\\n\\nJak pewnie zauwa\u017cyli\u015bcie, Strimi r\u00f3wnie\u017c posiada powiadomienia w czasie rzeczywistym aby nic Wam nie umkn\u0119\u0142o :) Obecnie dostaniecie powiadomienie je\u015bli:\\n\\n- kto\u015b zacz\u0105\u0142 Was obserwowa\u0107\\n- kto\u015b skomentowa\u0142 Wasz\u0105 tre\u015b\u0107\\n- kto\u015b odpowiedzia\u0142 na Wasz komentarz \\n- kto\u015b zag\u0142osowa\u0142 na Wasz\u0105 tre\u015b\u0107 - obecnie wy\u0142\u0105czone\\n- kto\u015b zag\u0142osowa\u0142 na Wasz komentarz - obecnie wy\u0142\u0105czone\\n\\n### **Obserwacja Tag\u00f3w**\\n\\nW tym tygodniu istnieje spora szansa, \u017ce ju\u017c wdro\u017cymy mo\u017cliwo\u015b\u0107 obserwacji dowolnego tagu jaki sobie wybierzecie. Co za tym idzie, b\u0119dziecie dostawa\u0107 powiadomienia, je\u015bli ktokolwiek doda\u0142 now\u0105 tre\u015b\u0107 do tagu jaki obserwujcie :) Oczywi\u015bcie w czasie rzeczywistym.\\n\\n### **Co oznaczaj\u0105 ikonki przy awatarze?**\\n\\nZaczynaj\u0105c od prawej\\n- Wasz avatar\\n- Wasze aktualne SteemPower\\n- Wasz aktualny Bandwith \\n- Powiadomienia\\n\\n![Strimi](https://imgur.com/Hb7FT6E.jpg)\\n\\n### **...i wiele innych**\\n\\nSerdecznie zapraszam i zach\u0119cam Was do testowania Strimi, powy\u017cej wymieni\u0142em tylko najbardziej istotne r\u00f3\u017cnice i mechanizmy. \\n\\nZach\u0119cam r\u00f3wnie\u017c do przeczytanie ostatniego wywiadu ze mn\u0105 na \u0142amach AntyWeb antyweb.pl/strimi-pl-nowy-serwis-oparty-na-blockchain/ a mamy r\u00f3wnie\u017c jego autora tutaj @royhawk :)\\n\\nZapewne macie kilka pyta\u0144, wi\u0119c \u015bmia\u0142o pytajcie!\\n\\nPozdrawiam Was serdecznie!\\nKamil aka @mowilimi \\n\\n#strimiMusisz \",\"type\":{\"type\":\"text\"}}", "tags": ["strimi", "strimi-pl", "strimi-steemit", "strimi-steem", "strimi-polish", "steemit", "steem", "polish", "strimi-text"]}"
created2018-01-23 03:19:45
last_update2018-01-23 03:19:45
depth0
children121
net_rshares5,360,247,834,547
last_payout2018-01-30 03:19:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value38.962 SBD
curator_payout_value14.279 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length6,559
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (164)
@mowilimi ·
Bym zapomniał! 
[A tak wygląda ten post na Strimi](https://strimi.pl/strimi/@mowilimi/strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t031942302z)
👍  ,
properties (23)
post_id27,419,375
authormowilimi
permlinkstrimi-bym-zapomnia-a-tak-wyglda-ten-post-na-strimihttpsstrimiplstrimimowilimistrimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t031942302z-20180123t033410618z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 03:34:12
last_update2018-01-23 03:34:12
depth1
children0
net_rshares1,956,617,121
last_payout2018-01-30 03:34:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length140
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (2)
@saunter ·
Świetna robota :) Gratulacje!
properties (22)
post_id27,423,255
authorsaunter
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t035845596z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 03:58:51
last_update2018-01-23 03:58:51
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 03:58:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length29
author_reputation9,872,893,322,408
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@mowilimi ·
Dzięki! :)
properties (22)
post_id27,464,156
authormowilimi
permlinkstrimi-dziki-20180123t083249752z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 08:32:48
last_update2018-01-23 08:32:48
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 08:32:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length10
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@jasiu ·
$0.10
obserwacja tagów bardzo fajny pomysł
👍  , , ,
properties (23)
post_id27,440,236
authorjasiu
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t055017712z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "busy/2.2.0", "community": "busy", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 05:50:15
last_update2018-01-23 05:50:15
depth1
children3
net_rshares11,511,591,866
last_payout2018-01-30 05:50:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.096 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length36
author_reputation3,485,155,998,247
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (4)
@mys ·
Nareszcie. Tego mi brakuje w konkurencyjnych serwisach
👍  
properties (23)
post_id27,442,724
authormys
permlinkre-jasiu-re-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t060758691z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 06:07:57
last_update2018-01-23 06:07:57
depth2
children0
net_rshares564,950,431
last_payout2018-01-30 06:07:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length54
author_reputation14,197,838,187,567
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@mowilimi ·
Dzięki!
properties (22)
post_id27,454,808
authormowilimi
permlinkstrimi-dziki-20180123t073042330z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 07:30:42
last_update2018-01-23 07:30:42
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 07:30:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length7
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@avantar ·
To jest jedna z rzeczy, których nie rozumiem na steemit. Jest w ogóle szansa, że zostanie wprowadzone śledzenie tagów?
properties (22)
post_id27,714,916
authoravantar
permlinkre-jasiu-re-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180124t095432719z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-24 09:54:33
last_update2018-01-24 09:54:33
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-31 09:54:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length118
author_reputation64,235,894,740
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@amdy ·
Yeah! znalazłem się na screenie. Cóż za wyróżnienie :)
properties (22)
post_id27,451,730
authoramdy
permlinkstrimi-yeah-znalazem-si-na-screenie-c-za-wyrnienie-20180123t070918802z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 07:09:21
last_update2018-01-23 07:09:21
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 07:09:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length54
author_reputation2,531,240,049
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
No trudno ;)
👍  
properties (23)
post_id27,454,655
authormowilimi
permlinkstrimi-no-trudno-20180123t072950221z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 07:29:51
last_update2018-01-23 07:29:51
depth2
children0
net_rshares442,313,746
last_payout2018-01-30 07:29:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length12
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@mateoaka ·
Cześć śmieszki. No to po raz kolejny trzymam kciuki za strimi ;) Jak wynajdę jakieś błędy to będę krzyczeć!
properties (22)
post_id27,466,042
authormateoaka
permlinkstrimi-cze-mieszki-no-to-po-raz-kolejny-trzymam-kciuki-za-strimi-jak-wynajd-jakie-bdy-to-bd-krzycze-20180123t084503164z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 08:45:03
last_update2018-01-23 08:45:03
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 08:45:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length107
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Dzień dobry! Ciszę się, że udało się zalogować ;) Dziękujemy! :)
👍  
properties (23)
post_id27,466,184
authormowilimi
permlinkstrimi-dzie-dobry-cisz-si-e-udao-si-zalogowa-dzikujemy-20180123t084602195z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 08:46:03
last_update2018-01-23 08:46:03
depth2
children0
net_rshares597,719,154
last_payout2018-01-30 08:46:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length64
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@mys ·
> "tags":["strimi","strimi-pl","strimi-steemit","strimi-steem","strimi-polish","steemit","steem","polish","strimi-text"]

9 tagów jest dozwolone? Ostatnio była jakaś afera, bo jakiś serwis dodawał szósty tag na Steem.
properties (22)
post_id27,467,874
authormys
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t090042479z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 08:57:42
last_update2018-01-23 08:57:42
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 08:57:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length217
author_reputation14,197,838,187,567
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@mowilimi ·
Skoro steemd zezwala na taką ilość to nie widzę w tym problemu.
properties (22)
post_id27,468,213
authormowilimi
permlinkstrimi-skoro-steemd-zezwala-na-tak-ilo-to-nie-widz-w-tym-problemu-20180123t090005283z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 09:00:06
last_update2018-01-23 09:00:06
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 09:00:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length63
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@bargolis ·
$0.10
W okienku logowania brakuje informacji że do logowania wystarczy użyć login i hasło (posting key) naszego konta Steem. Taka informacja była by pomocna dla mniej obeznanych.
👍  , , , , ,
properties (23)
post_id27,468,414
authorbargolis
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t090123089z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 09:01:24
last_update2018-01-23 09:01:24
depth1
children11
net_rshares9,368,642,803
last_payout2018-01-30 09:01:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.088 SBD
curator_payout_value0.011 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length172
author_reputation1,438,062,554,098
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (6)
@mowilimi ·
Możesz użyć głównego hasła (które zostanie zamienione na posting key) lub samego posting key. Propozycja do przemyślenia :)
properties (22)
post_id27,470,581
authormowilimi
permlinkstrimi-moesz-uy-gwnego-hasa-ktre-zostanie-zamienione-na-posting-key-lub-samego-posting-key-propozycja-do-przemylenia-20180123t091548943z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 09:15:48
last_update2018-01-23 09:15:48
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 09:15:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length123
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@avantar ·
Jakbym zobaczył wcześniej Twój komentarz, to bym sobie jakieś 30 minut zaoszczędził na przypominaniu hasła. Zalogowany byłem na steemit, ale hasła nie pamiętałem, a zmienić się nie dało ;)
properties (22)
post_id27,496,405
authoravantar
permlinkstrimi-jakbym-zobaczy-wczeniej-twj-komentarz-to-bym-sobie-jakie-30-minut-zaoszczdzi-na-przypominaniu-hasa-zalogowany-byem-na-steemit-ale-hasa-nie-pamitaem-a-zmieni-si-nie-dao-20180123t120131402z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:01:30
last_update2018-01-23 12:01:30
depth2
children4
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:01:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length188
author_reputation64,235,894,740
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@nicniezgrublem ·
Zadbaj o to, bo jak zgubisz hasło, to nie odzyskasz go - nie ma technicznej możliwości dokonać takiej operacji ;)
properties (22)
post_id27,500,315
authornicniezgrublem
permlinkstrimi-zadbaj-o-to-bo-jak-zgubisz-haso-to-nie-odzyskasz-go-nie-ma-technicznej-moliwoci-dokona-takiej-operacji-20180123t122435382z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:24:36
last_update2018-01-23 12:24:36
depth3
children3
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:24:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length113
author_reputation4,158,042,163,744
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@steelman ·
Mi zabrakło informacji w jaki sposób jest steem używany, czy np. tagi #strimi można tez obserwować na steem czy tylko na strimi i czy zawartość konta SBD, steem czy steem power jest ta sama tu i tu.
properties (22)
post_id27,499,374
authorsteelman
permlinkre-bargolis-re-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t121911739z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 12:19:09
last_update2018-01-23 12:19:09
depth2
children3
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:19:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length198
author_reputation588,843,655,355
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@nicniezgrublem ·
Wszystko jest w blockchainie i konto jest to samo, więc tak - możesz sobie przeglądać tag strimi również na innych frontach (steemit, busy), SP i wszelkie inne rzeczy są te same tu i tam.
properties (22)
post_id27,500,531
authornicniezgrublem
permlinkstrimi-wszystko-jest-w-blockchainie-i-konto-jest-to-samo-wic-tak-moesz-sobie-przeglda-tag-strimi-rwnie-na-innych-frontach-steemit-busy-sp-i-wszelkie-inne-rzeczy-s-te-same-tu-i-tam-20180123t122541599z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:25:45
last_update2018-01-23 12:25:45
depth3
children2
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:25:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length187
author_reputation4,158,042,163,744
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@eternit ·
Zgadzam się. Sam nie umiałem się zalogować. Takie info byłoby pomocne dla świeżaków.
properties (22)
post_id27,583,022
authoreternit
permlinkstrimi-zgadzam-si-sam-nie-umiaem-si-zalogowa-takie-info-byoby-pomocne-dla-wieakw-20180123t201159341z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 20:12:00
last_update2018-01-23 20:12:00
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 20:12:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length84
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@bomdia ·
:)
Mnie się tam podoba.
Właśnie wywiad w Antyweb skierował mnie na tę stronę, bo sam się interesuję technologią BC i chciałem zrozumieć jak to tutaj działa :)
properties (22)
post_id27,471,168
authorbomdia
permlinkstrimi-mnie-si-tam-podobawanie-wywiad-w-antyweb-skierowa-mnie-na-t-stron-bo-sam-si-interesuj-technologi-bc-i-chciaem-zrozumie-jak-to-tutaj-dziaa-20180123t092004638z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 09:20:06
last_update2018-01-23 09:20:06
depth1
children4
net_rshares0
last_payout2018-01-30 09:20:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length158
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Witamy w naszych skromnych progach :)
properties (22)
post_id27,471,536
authormowilimi
permlinkstrimi-witamy-w-naszych-skromnych-progach-20180123t092238247z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 09:22:39
last_update2018-01-23 09:22:39
depth2
children3
net_rshares0
last_payout2018-01-30 09:22:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length37
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@bomdia ·
Szefie :)
To od razu zgłaszam błąd.
Pojawił mi się notif, że mój post został skomentowany, klikam w info i wywala błąd:

Url: https://strimi.pl//@/#comment-single-0
Error:
Oops! An Error Occurred
The server returned a "404 Not Found".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
properties (22)
post_id27,472,688
authorbomdia
permlinkmiplcomment-single-0erroroops-an-error-occurredthe-server-returned-a-404-not-foundsomething-is-broken-please-let-us-know-what-you-were-doing-when-this-error-occurred-we-will-fix-it-as-soon-as-possible-sorry-for-any-inconvenience-caused-20180123t093014280z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 09:30:15
last_update2018-01-23 09:30:15
depth3
children2
net_rshares0
last_payout2018-01-30 09:30:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length392
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@gustoo ·
No i git, na dniach potestuje sobie steemita. Gratuluje przede wszystkim wytrwałości i ukończenia projektu, bo wiem jak to z tym bywa.
properties (22)
post_id27,473,180
authorgustoo
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t093340600z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 09:33:39
last_update2018-01-23 09:33:39
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 09:33:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length134
author_reputation838,172,356,364
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@mowilimi ·
Dziękujemy! :)
properties (22)
post_id27,475,097
authormowilimi
permlinkstrimi-dzikujemy-20180123t094651035z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 09:46:51
last_update2018-01-23 09:46:51
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 09:46:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@ugryzh ·
No i gitara :)
properties (22)
post_id27,474,778
authorugryzh
permlinkstrimi-no-i-gitara-20180123t094433671z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 09:44:36
last_update2018-01-23 09:44:36
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 09:44:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14
author_reputation1,642,689,781
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Dzięki kolego! :D
👍  
properties (23)
post_id27,474,981
authormowilimi
permlinkstrimi-dziki-kolego-d-20180123t094600305z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 09:46:00
last_update2018-01-23 09:46:00
depth2
children0
net_rshares162,843,313
last_payout2018-01-30 09:46:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length17
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@fraktale ·
Używam jest czytelnie i dużo dodatkowych bardzo przydatnych opcji ,zapowiada się super jest jednak błędów wyszukiwanie tagów jakoś dziwnie działa jest bardzo mało wyników  może coś mam źle ustawione.Nie działało mi też mute a to bardzo przydatna opcja do wygaszania spamerów.Całość bardzo mi się podoba i trzymam kciuki za dalszy rozwój.
properties (22)
post_id27,484,004
authorfraktale
permlinki-super-jest-jednak-bdw-wyszukiwanie-tagw-jako-dziwnie-dziaa-jest-bardzo-mao-wynikw-moe-co-mam-le-ustawionenie-dziaao-mi-te-mute-a-to-bardzo-przydatna-opcja-do-wygaszania-spamerwcao-bardzo-mi-si-podoba-i-trzymam-kciuki-za-dalszy-rozwj-20180123t104415186z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 10:44:15
last_update2018-01-23 10:44:15
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 10:44:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length337
author_reputation2,368,342,150,776
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Bardzo dziękujemy i doceniamy :) Wiele jeszcze jest pracy ale walczymy dalej :)
properties (22)
post_id27,489,180
authormowilimi
permlinkstrimi-bardzo-dzikujemy-i-doceniamy-wiele-jeszcze-jest-pracy-ale-walczymy-dalej-20180123t111604545z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 11:16:06
last_update2018-01-23 11:16:06
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 11:16:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length79
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@apiekarczyk ·
$0.17
Zavotowane, zresteemowane. Gratulacje!
👍  , , ,
properties (23)
post_id27,488,710
authorapiekarczyk
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t111305709z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 11:13:06
last_update2018-01-23 11:13:06
depth1
children1
net_rshares15,579,865,357
last_payout2018-01-30 11:13:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.166 SBD
curator_payout_value0.005 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length38
author_reputation1,529,130,125,449
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (4)
@mowilimi ·
$0.12
Bardzo dziękujemy! :)
👍  ,
properties (23)
post_id27,489,015
authormowilimi
permlinkstrimi-bardzo-dzikujemy-20180123t111502585z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 11:15:03
last_update2018-01-23 11:15:03
depth2
children0
net_rshares12,582,584,813
last_payout2018-01-30 11:15:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.101 SBD
curator_payout_value0.023 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length21
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (2)
@grecki-bazar-ewy ·
Super! Będę testować :)
properties (22)
post_id27,498,971
authorgrecki-bazar-ewy
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t121650244z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 12:16:51
last_update2018-01-23 12:16:51
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:16:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length23
author_reputation19,498,445,997,580
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@mowilimi ·
Zapraszamy :)
properties (22)
post_id27,499,265
authormowilimi
permlinkstrimi-zapraszamy-20180123t121832237z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:18:33
last_update2018-01-23 12:18:33
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:18:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length13
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@avantar ·
Dzień dobry wszystkim!
properties (22)
post_id27,499,780
authoravantar
permlinkstrimi-dzie-dobry-wszystkim-20180123t122140492z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:21:39
last_update2018-01-23 12:21:39
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:21:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length22
author_reputation64,235,894,740
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@fulgjon ·
Cześć. A będzie można przeglądać tagi przez rss?
properties (22)
post_id27,500,296
authorfulgjon
permlinkstrimi-cze-a-bdzie-mona-przeglda-tagi-przez-rss-20180123t122431807z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:24:33
last_update2018-01-23 12:24:33
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:24:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length48
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Przyznam szczerze, że obecnie o rss wcale nie myślimy, mamy obecnie inne priorytety :(
properties (22)
post_id27,500,704
authormowilimi
permlinkstrimi-przyznam-szczerze-e-obecnie-o-rss-wcale-nie-mylimy-mamy-obecnie-inne-priorytety-20180123t122640932z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:26:39
last_update2018-01-23 12:26:39
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:26:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length86
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@steemitboard ·
Congratulations @mowilimi! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

[![](https://steemitimages.com/70x80/http://steemitboard.com/notifications/votes.png)](http://steemitboard.com/@mowilimi) Award for the number of upvotes
[![](https://steemitimages.com/70x80/http://steemitboard.com/notifications/voted.png)](http://steemitboard.com/@mowilimi) Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click [here](https://steemit.com/@steemitboard)

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word `STOP`

> By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how [here](https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/http-i-cubeupload-com-7ciqeo-png)!
properties (22)
post_id27,500,564
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-mowilimi-20180123t122556000z
categorystrimi
json_metadata"{"image": ["https://steemitboard.com/img/notifications.png"]}"
created2018-01-23 12:25:54
last_update2018-01-23 12:25:54
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 12:25:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length849
author_reputation30,276,879,411,446
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@nicniezgrublem ·
$0.76
@mowilimi warto byłoby gdzieś w regulaminie, albo nawet bardziej na wierzchu napisać coś o prowizji, która idzie na konto strimi :) To dość ważne moim zdaniem, a nie doszukałem się oficjalnej informacji o tym.
👍  , , ,
properties (23)
post_id27,502,224
authornicniezgrublem
permlinkstrimi-mowilimi-warto-byoby-gdzie-w-regulaminie-albo-nawet-bardziej-na-wierzchu-napisa-co-o-prowizji-ktra-idzie-na-konto-strimi-to-do-wane-moim-zdaniem-a-nie-doszukaem-si-oficjalnej-informacji-o-tym-20180123t123510946z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:35:12
last_update2018-01-23 12:35:12
depth1
children9
net_rshares77,110,966,142
last_payout2018-01-30 12:35:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.552 SBD
curator_payout_value0.208 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length209
author_reputation4,158,042,163,744
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (4)
@mowilimi ·
$0.68
Dodam taką informację w FAQ który przygotuje asap. Obecne fee wynosi 15% z nagrody SteemPower. Jest to najmniejsze fee biorąc pod uwagę inne interfejsy, a które będziemy i tak zmniejszać z przypływam Użytkowników na Strimi :)
👍  ,
properties (23)
post_id27,502,835
authormowilimi
permlinkstrimi-dodam-tak-informacj-w-faq-ktry-przygotuje-asap-obecne-fee-wynosi-15-z-nagrody-steempower-jest-to-najmniejsze-fee-biorc-pod-uwag-inne-interfejsy-a-ktre-bdziemy-i-tak-zmniejsza-z-przypywam-uytkownikw-na-strimi-20180123t123834277z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:38:33
last_update2018-01-23 12:38:33
depth2
children6
net_rshares71,886,013,085
last_payout2018-01-30 12:38:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.648 SBD
curator_payout_value0.035 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length225
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (2)
@nicniezgrublem ·
Ja rozumiem, pamiętaj tylko, że będziesz miał użytkowników przepływających z wykopu i aferę szybciej niż się obejrzysz ;)
👍  
properties (23)
post_id27,505,226
authornicniezgrublem
permlinkstrimi-ja-rozumiem-pamitaj-tylko-e-bdziesz-mia-uytkownikw-przepywajcych-z-wykopu-i-afer-szybciej-ni-si-obejrzysz-20180123t125147002z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 12:51:48
last_update2018-01-23 12:51:48
depth3
children1
net_rshares1,170,327,338
last_payout2018-01-30 12:51:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length121
author_reputation4,158,042,163,744
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@hass ·
A takie busy też bierze fee? Nigdzie nie widzę takiej informacji u nich. 
properties (22)
post_id27,597,129
authorhass
permlinkre-mowilimi-strimi-dodam-tak-informacj-w-faq-ktry-przygotuje-asap-obecne-fee-wynosi-15-z-nagrody-steempower-jest-to-najmniejsze-fee-biorc-pod-uwag-inne-interfejsy-a-ktre-bdziemy-i-tak-zmniejsza-z-przypywam-uytkownikw-na-strimi-20180123t213541717z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "busy/2.3.0", "community": "busy", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 21:35:42
last_update2018-01-23 21:35:42
depth3
children3
net_rshares0
last_payout2018-01-30 21:35:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length73
author_reputation79,229,860,066
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@fraktale ·
o ciekawe info, trochę czar pryska przez ten brak informacji
ale bardziej mnie osłabił nagły wysyp linków które gdzieś indziej przenoszą
może dałoby się filtrować jakoś w ustawieniach konta, Filtrowanie tagów też dobra rzecz.

a czy steemit.com bierze prowizje?
properties (22)
post_id28,015,834
authorfraktale
permlinkre-nicniezgrublem-strimi-mowilimi-warto-byoby-gdzie-w-regulaminie-albo-nawet-bardziej-na-wierzchu-napisa-co-o-prowizji-ktra-idzie-na-konto-strimi-to-do-wane-moim-zdaniem-a-nie-doszukaem-si-oficjalnej-informacji-o-tym-20180125t150935277z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-25 15:09:39
last_update2018-01-25 15:09:39
depth2
children1
net_rshares0
last_payout2018-02-01 15:09:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length261
author_reputation2,368,342,150,776
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@juniorjpdj ·
busy nie bierze prowizji :P
👍  
properties (23)
post_id28,778,929
authorjuniorjpdj
permlinkre-fraktale-re-nicniezgrublem-strimi-mowilimi-warto-byoby-gdzie-w-regulaminie-albo-nawet-bardziej-na-wierzchu-napisa-co-o-prowizji-ktra-idzie-na-konto-strimi-to-do-wane-moim-zdaniem-a-nie-doszukaem-si-oficjalnej-informacji-o-tym-20180128t210918674z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "busy/2.3.0", "community": "busy", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-28 21:09:18
last_update2018-01-28 21:09:18
depth3
children0
net_rshares1,125,020,862
last_payout2018-02-04 21:09:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length27
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@kmlody84 ·
Bardzo ciekawie się to zapowiada. 
properties (22)
post_id27,508,703
authorkmlody84
permlinkstrimi-bardzo-ciekawie-si-to-zapowiada-20180123t130954642z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 13:09:54
last_update2018-01-23 13:09:54
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 13:09:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length34
author_reputation13,455,160,694
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Dziękujemy! :)
👍  
properties (23)
post_id27,509,567
authormowilimi
permlinkstrimi-dzikujemy-20180123t131441094z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 13:14:42
last_update2018-01-23 13:14:42
depth2
children0
net_rshares605,252,009
last_payout2018-01-30 13:14:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@kawior ·
Zastanawia mnie pewna kwestia, dotyczy ona ogólnie steemit.
Co jeśli ktoś doda zdjęcie, poda źródło, ale autor i tak nie życzy sobie aby umieszczać jego fotografię na innych stronach?

Takiej treści nie da się usunąć, prawda? 
Poza tym często jest tak że można udostępniać pewne rzeczy, ale nie w celach zarobkowych... a czy to jest celem zarobkowym?
properties (22)
post_id27,510,951
authorkawior
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t132158970z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 13:22:06
last_update2018-01-23 13:22:06
depth1
children4
net_rshares0
last_payout2018-01-30 13:22:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length350
author_reputation207,332,157,348
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@mowilimi ·
Treści nie da się usunąć to prawda, za to możemy ją ukryć na Strimi jako administracja w skrajnych przypadkach :)
properties (22)
post_id27,514,330
authormowilimi
permlinkstrimi-treci-nie-da-si-usun-to-prawda-za-to-moemy-j-ukry-na-strimi-jako-administracja-w-skrajnych-przypadkach-20180123t134031971z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 13:40:33
last_update2018-01-23 13:40:33
depth2
children3
net_rshares0
last_payout2018-01-30 13:40:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length113
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@kawior ·
Ok, ale pozostaną na steemit
properties (22)
post_id27,514,442
authorkawior
permlinkstrimi-ok-ale-pozostan-na-steemit-20180123t134059562z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 13:41:06
last_update2018-01-23 13:41:06
depth3
children2
net_rshares0
last_payout2018-01-30 13:41:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length28
author_reputation207,332,157,348
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@dreszczyk ·
$0.04
Siema. Nie ogarniam jeszcze za bardzo jak to wszystko działa, ale pomyślałem o przeniesieniu @DzienDobryBot wykopowego tutaj. Czy to możliwe? Jest tu jakieś API?
👍  , ,
properties (23)
post_id27,512,966
authordreszczyk
permlinkstrimi-siema-nie-ogarniam-jeszcze-za-bardzo-jak-to-wszystko-dziaa-ale-pomylaem-o-przeniesieniu-dziendobrybot-wykopowego-tutaj-czy-to-moliwe-jest-tu-jakie-api-20180123t133240258z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 13:33:03
last_update2018-01-23 13:33:03
depth1
children2
net_rshares3,790,798,020
last_payout2018-01-30 13:33:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.035 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length161
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (3)
@mowilimi ·
Mamy swoje api jeszcze nie publiczne na ten moment. 
properties (22)
post_id27,513,720
authormowilimi
permlinkstrimi-mamy-swoje-api-jeszcze-nie-publiczne-na-ten-moment-20180123t133720677z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 13:37:21
last_update2018-01-23 13:37:21
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 13:37:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length52
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@artur9010 ·
W sumie to możesz wykorzystać którąś z dostępnych libek do steemu (to się w ogóle odmienia?) jak chociażby tą: https://github.com/steemit/steem-js
properties (22)
post_id27,775,217
authorartur9010
permlinkre-dreszczyk-strimi-siema-nie-ogarniam-jeszcze-za-bardzo-jak-to-wszystko-dziaa-ale-pomylaem-o-przeniesieniu-dziendobrybot-wykopowego-tutaj-czy-to-moliwe-jest-tu-jakie-api-20180124t151820790z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "links": ["https://github.com/steemit/steem-js"], "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-24 15:18:21
last_update2018-01-24 15:18:21
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-31 15:18:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length146
author_reputation70,433,257,992
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@czesiek ·
$0.04
Hello world! W koncu mi odpalili konto po 6 dniach czekania..(od wpisu o strimi na antywebie)
👍  ,
properties (23)
post_id27,533,800
authorczesiek
permlinkstrimi-hello-world-w-koncu-mi-odpalili-konto-po-6-dniach-czekaniaod-wpisu-o-strimi-na-antywebie-20180123t152604748z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 15:26:00
last_update2018-01-23 15:26:00
depth1
children2
net_rshares3,730,337,768
last_payout2018-01-30 15:26:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.035 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length93
author_reputation17,828,348,345
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (2)
@big.zee ·
U mnie trwało też koło tego - widać standardowy czas oczekiwania :)
👍  
properties (23)
post_id27,589,900
authorbig.zee
permlinkstrimi-u-mnie-trwao-te-koo-tego-wida-standardowy-czas-oczekiwania-20180123t205219323z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 20:52:15
last_update2018-01-23 20:52:15
depth2
children1
net_rshares614,468,948
last_payout2018-01-30 20:52:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length67
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@czesiek ·
W mailu bylo info ze zazwyczaj zajmuje to dzien czy dwa, wiec juz sie balem ze na starcie mnie tu nie chca, ale jak widac nie bylem jedyny..;)
properties (22)
post_id27,623,370
authorczesiek
permlinkstrimi-w-mailu-bylo-info-ze-zazwyczaj-zajmuje-to-dzien-czy-dwa-wiec-juz-sie-balem-ze-na-starcie-mnie-tu-nie-chca-ale-jak-widac-nie-bylem-jedyny-20180124t002115298z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-24 00:21:18
last_update2018-01-24 00:21:18
depth3
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-31 00:21:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length142
author_reputation17,828,348,345
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@anka ·
$0.04
Jak tylko kupię lapeczka z sensownym systemem to zarejestruję się na Strimi.
👍  ,
properties (23)
post_id27,535,446
authoranka
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180123t153540389z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 15:35:18
last_update2018-01-23 15:35:18
depth1
children5
net_rshares4,211,033,652
last_payout2018-01-30 15:35:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.040 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length76
author_reputation3,066,667,330,713
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (2)
@czesiek ·
Linux czy osx?:D
properties (22)
post_id27,536,049
authorczesiek
permlinkstrimi-linux-czy-osxd-20180123t153850723z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 15:38:51
last_update2018-01-23 15:38:51
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 15:38:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length16
author_reputation17,828,348,345
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@vaxx ·
Mając konto na Steemit automatycznie masz konto na Strimi :)
👍  
properties (23)
post_id27,539,685
authorvaxx
permlinkstrimi-majc-konto-na-steemit-automatycznie-masz-konto-na-strimi-20180123t155842676z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 15:58:42
last_update2018-01-23 15:58:42
depth2
children3
net_rshares516,152,297
last_payout2018-01-30 15:58:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length60
author_reputation2,733,170,135
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@anka ·
$0.03
Ja "nie widzę" strimi, busy itp, kiedy klikam w strimi to mam tak: ![](https://steemitimages.com/DQmeRUeSdJH4DmrdypeqWjecws9695SRe6TMK1uCQXmMK5v/image.png)
bo mam stary system i dopóki nie będzie lepszy, nowy, to nic z tego. Mogę mieć konta wszędzie i tak ich nie zobaczę :(
👍  
properties (23)
post_id27,571,364
authoranka
permlinkre-vaxx-strimi-majc-konto-na-steemit-automatycznie-masz-konto-na-strimi-20180123t190103877z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "image": ["https://steemitimages.com/DQmeRUeSdJH4DmrdypeqWjecws9695SRe6TMK1uCQXmMK5v/image.png"], "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-23 19:00:03
last_update2018-01-23 19:00:03
depth3
children2
net_rshares3,671,595,159
last_payout2018-01-30 19:00:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.028 SBD
curator_payout_value0.005 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length274
author_reputation3,066,667,330,713
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@jocieprosza ·
Jedna uwaga @mowilimi , odnośnie #metadata 
wysłałem ten post sobie na Kindla i trafił jako "Untitled from strimi.pl" natomiast w <title>Strimi 2.0 - Czas się przywitać :) • Strimi.pl</title> więc nie wiem z czego to wynika
properties (22)
post_id27,548,970
authorjocieprosza
permlinkstrimi-jedna-uwaga-mowilimi-odnonie-metadata-wysaem-ten-post-sobie-na-kindla-i-trafi-jako-untitled-from-strimipl-natomiast-w-titlestrimi-20-czas-si-przywita-strimipltitle-wic-nie-wiem-z-czego-to-wynika-20180123t164956622z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 16:49:54
last_update2018-01-23 16:49:54
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 16:49:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length223
author_reputation3,004,538,530,204
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@koras ·
Uszanowanko i dobra robota. Dziś zostało zaakceptowane moje konto na Steemit, więc również dzisiaj zaczyna się moja przygoda ze Strimi. Miałem wrażenie, że to będzie po prostu kolejna nakładka na Steemit, ale okazuje się, że Strimi to znacznie więcej i bardzo mnie to cieszy. Opcja dodawania samych linków jest świetna.
👍  
properties (23)
post_id27,556,611
authorkoras
permlinkto-na-steemit-wic-rwnie-dzisiaj-zaczyna-si-moja-przygoda-ze-strimi-miaem-wraenie-e-to-bdzie-po-prostu-kolejna-nakadka-na-steemit-ale-okazuje-si-e-strimi-to-znacznie-wicej-i-bardzo-mnie-to-cieszy-opcja-dodawania-samych-linkw-jest-wietna-20180123t173306041z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 17:33:06
last_update2018-01-23 17:33:06
depth1
children0
net_rshares614,468,852
last_payout2018-01-30 17:33:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length319
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@lobozmarcin ·
Dobra robota. Dzięki
properties (22)
post_id27,566,126
authorlobozmarcin
permlinkstrimi-dobra-robota-dziki-20180123t182901470z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 18:29:03
last_update2018-01-23 18:29:03
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 18:29:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length20
author_reputation20,054,979,492
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mielnik666 ·
W końcu jakaś dobra alternatywa dla wykopu. Życzę powodzenia ! Na pewno się uda. 
properties (22)
post_id27,566,212
authormielnik666
permlinkstrimi-w-kocu-jaka-dobra-alternatywa-dla-wykopu-ycz-powodzenia-na-pewno-si-uda-20180123t182922886z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 18:29:27
last_update2018-01-23 18:29:27
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 18:29:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length81
author_reputation14,677,992,676
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@lobozmarcin ·
Jest możliwość usunięcia własnego postu?
properties (22)
post_id27,570,201
authorlobozmarcin
permlinkstrimi-jest-moliwo-usunicia-wasnego-postu-20180123t185301089z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 18:53:03
last_update2018-01-23 18:53:03
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 18:53:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length40
author_reputation20,054,979,492
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@fractalnode ·
zdaje się że musisz to zrobić w ciągu 7 dni, post zniknie ze strony, ale zostanie w blockchain
properties (22)
post_id27,709,704
authorfractalnode
permlinkre-lobozmarcin-strimi-jest-moliwo-usunicia-wasnego-postu-20180124t092244100z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-24 09:22:45
last_update2018-01-24 09:22:45
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-31 09:22:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length94
author_reputation5,411,695,265,464
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@kamilowski ·
Podoba mi się, że w przeciwieństwie do steemit można agregować wszystko a nie tylko autorskie treści. Być może w końcu będzie to realna alternatywa dla wykopu :)
👍  ,
properties (23)
post_id27,576,057
authorkamilowski
permlinkstrimi-podoba-mi-si-e-w-przeciwiestwie-do-steemit-mona-agregowa-wszystko-a-nie-tylko-autorskie-treci-by-moe-w-kocu-bdzie-to-realna-alternatywa-dla-wykopu-20180123t192848918z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 19:28:48
last_update2018-01-23 19:28:48
depth1
children2
net_rshares723,786,959
last_payout2018-01-30 19:28:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length161
author_reputation15,135,612,484
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (2)
@twardowski ·
Również podzielam to zdanie. Tworzenie afer, np. o to, że ktoś, pisząc artykuł, zaczerpnął trzy zdania z innej strony w internecie, albo za użycie kilku przetłumaczonych z anglojęzycznych stron, budziło moje wątpliwości. Oczywiście, Steemit tego nie zabrania, jednak polska społeczność zdecydowanie przesadza z tworzeniem, tak ostrych, społecznych norm, w tym serwisie. Duży plus dla Strimi! Przy okazji pozdrawiam @mowilimi  i starych użytkowników, pierwszej wersji, tu Legenda ;-) Cieszę się, że wszystko poszło w tym kierunku i strona szczęśliwie ewoluowała.
👍  ,
👎  
properties (23)
post_id27,607,922
authortwardowski
permlinksadza-z-tworzeniem-tak-ostrych-spoecznych-norm-w-tym-serwisie-duy-plus-dla-strimi-przy-okazji-pozdrawiam-mowilimi-i-starych-uytkownikw-pierwszej-wersji-tu-legenda-ciesz-si-e-wszystko-poszo-w-tym-kierunku-i-strona-szczliwie-ewoluowaa-20180123t224212421z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 22:43:09
last_update2018-01-23 22:43:09
depth2
children1
net_rshares344,901,398
last_payout2018-01-30 22:43:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length561
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (3)
@mowilimi ·
Pamiętam Cię! Witam serdecznie ponownie! :)
👍  
properties (23)
post_id27,608,900
authormowilimi
permlinkstrimi-pamitam-ci-witam-serdecznie-ponownie-20180123t224907835z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 22:49:12
last_update2018-01-23 22:49:12
depth3
children0
net_rshares580,702,500
last_payout2018-01-30 22:49:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length43
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@mateoaka ·
$0.03
Ej Misie Pysie, czy ktoś wytłumaczy mi o co chodzi z tymi pieniędzmi, potencjalnymi wpłatami, prowizjami i Steemit? Ja myślałem, że to kopia wypoku, a tu takie cuda jakieś ;)
👍  
properties (23)
post_id27,595,683
authormateoaka
permlinkstrimi-ej-misie-pysie-czy-kto-wytumaczy-mi-o-co-chodzi-z-tymi-pienidzmi-potencjalnymi-wpatami-prowizjami-i-steemit-ja-mylaem-e-to-kopia-wypoku-a-tu-takie-cuda-jakie-20180123t212700668z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 21:27:00
last_update2018-01-23 21:27:00
depth1
children1
net_rshares2,766,950,505
last_payout2018-01-30 21:27:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.023 SBD
curator_payout_value0.005 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length174
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@lipszczak ·
Steemit to frontend blockchainu STEEM. Wszystkie posty, komentarze, upvoty itd to są transakcje wpisywane w bloki. Sieć z każdym blokiem produkuje nowe STEEM, które są rozdzielane między użytkownikami. To ile zostanie Tobie przydzielone zależy od tego ile głosów Ty dostaniesz, oraz jak silne będą to głosy. Siła zależy od ilości STEEM Power w portfelu. Na koniec wszyatkie te STEEMy możesz sprzesać na giełdzie kryptowalut i zrobić z nich USD albo PLNy nawet.
properties (22)
post_id27,766,317
authorlipszczak
permlinkre-mateoaka-strimi-ej-misie-pysie-czy-kto-wytumaczy-mi-o-co-chodzi-z-tymi-pienidzmi-potencjalnymi-wpatami-prowizjami-i-steemit-ja-mylaem-e-to-kopia-wypoku-a-tu-takie-cuda-jakie-20180124t143122434z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "busy/2.3.0", "community": "busy", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-24 14:31:24
last_update2018-01-24 14:31:24
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-31 14:31:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length460
author_reputation2,215,927,542,723
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@metalnewspl ·
Jesteśmy i my. :) Miło, że weryfikacja trwała zaledwie 2 dni. Mam nadzieję, że uda nam się dostarczać ciekawych materiałów, ciekawostek i informacji ze świata metalu i rocka.

PS @dimmu od Dimmu Borgir? :)
properties (22)
post_id27,598,049
authormetalnewspl
permlinkstrimi-jestemy-i-my-mio-e-weryfikacja-trwaa-zaledwie-2-dni-mam-nadziej-e-uda-nam-si-dostarcza-ciekawych-materiaw-ciekawostek-i-informacji-ze-wiata-metalu-i-rockaps-dimmu-od-dimmu-borgir-20180123t214114660z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 21:41:15
last_update2018-01-23 21:41:15
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-30 21:41:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length205
author_reputation2,486,311,596
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Witamy na Strimi! :)
👍  
properties (23)
post_id27,611,061
authormowilimi
permlinkstrimi-witamy-na-strimi-20180123t230221752z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 23:02:24
last_update2018-01-23 23:02:24
depth2
children0
net_rshares614,468,678
last_payout2018-01-30 23:02:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length20
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@twardowski ·
Jestem zmuszony, od razu zgłosić kilka błędów. Po kliknięciu obserwuj przy użytkowniku, znaczek zmienia się na „obserwujesz”, jednak po odświeżeniu strony wraca do stanu pierwotnego — „obserwuj”. Drugi to chyba już wspomniana aktywność, która pokazuje status „48 lat temu”. Pozdrawiam @mowilimi.
👍  
👎  
properties (23)
post_id27,610,720
authortwardowski
permlinkkilka-bdw-po-klikniciu-obserwuj-przy-uytkowniku-znaczek-zmienia-si-na-obserwujesz-jednak-po-odwieeniu-strony-wraca-do-stanu-pierwotnego-obserwuj-drugi-to-chyba-ju-wspomniana-aktywno-ktra-pokazuje-status-48-lat-temu-pozdrawiam-mowilimi-20180123t225924953z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 23:00:21
last_update2018-01-23 23:00:21
depth1
children1
net_rshares166,586,473
last_payout2018-01-30 23:00:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length295
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (2)
@mowilimi ·
W prawym dolnym rogu ekranu, masz ikonkę "buga". Bardzo bym prosił zgłaszać wszystko tam - wtedy nic nie ucieknie :) Z góry dzięki!
properties (22)
post_id27,611,217
authormowilimi
permlinkstrimi-w-prawym-dolnym-rogu-ekranu-masz-ikonk-buga-bardzo-bym-prosi-zgasza-wszystko-tam-wtedy-nic-nie-ucieknie-z-gry-dziki-20180123t230321476z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-23 23:03:24
last_update2018-01-23 23:03:24
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-30 23:03:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length131
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@ugryzh ·
@mowilimi jaki jest link do dodawania? bo na andku mam pustą belkę na górze :P
properties (22)
post_id27,639,958
authorugryzh
permlinkstrimi-mowilimi-jaki-jest-link-do-dodawania-bo-na-andku-mam-pust-belk-na-grze-p-20180124t020856908z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-24 02:08:57
last_update2018-01-24 02:08:57
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-31 02:08:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length78
author_reputation1,642,689,781
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
[link](https://strimi.pl/post-submit)
👍  
properties (23)
post_id27,720,351
authormowilimi
permlinkstrimi-linkhttpsstrimiplpost-submit-20180124t102508803z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-24 10:25:09
last_update2018-01-24 10:25:09
depth2
children0
net_rshares319,541,596
last_payout2018-01-31 10:25:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length37
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@kishak ·
Można coś usprawnić :-)
Na przykład gdy piszę te słowa nie mam podglądu jak ten komentarz będzie wyglądał po naciśnięciu przycisku "Opublikuj".
Podobnie jest z wpisami do mikrobloga.

Fajnie by było mieć podgląd.
properties (22)
post_id27,702,830
authorkishak
permlinkstrimi-mona-co-usprawni-na-przykad-gdy-pisz-te-sowa-nie-mam-podgldu-jak-ten-komentarz-bdzie-wyglda-po-naciniciu-przycisku-opublikujpodobnie-jest-z-wpisami-do-mikroblogafajnie-by-byo-mie-podgld-20180124t084153745z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-24 08:41:54
last_update2018-01-24 08:41:54
depth1
children2
net_rshares0
last_payout2018-01-31 08:41:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length212
author_reputation10,128,743,088
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@juniorjpdj ·
@artur9010 dodał taką funkcję ostatnio w postaci userscripta, pewnie zaraz ci wklei jak go oznacze ;D
albo zajrzyj na jego profil, w ostatnich bedzie mial
👍  
properties (23)
post_id28,780,559
authorjuniorjpdj
permlinkre-kishak-strimi-mona-co-usprawni-na-przykad-gdy-pisz-te-sowa-nie-mam-podgldu-jak-ten-komentarz-bdzie-wyglda-po-naciniciu-przycisku-opublikujpodobnie-jest-z-wpisami-do-mikroblogafajnie-by-byo-mie-podgld-20180128t211850161z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "busy/2.3.0", "community": "busy", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-28 21:18:51
last_update2018-01-28 21:18:51
depth2
children0
net_rshares1,149,128,451
last_payout2018-02-04 21:18:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length154
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@artur9010 ·
Uh, wszędzie mnie znajdą...
https://strimi.pl/strimi/@artur9010/strimi-strimi-nam-nie-dao-podgldu-komentarzy-daje-wam-go-ja-xd-20180127t211713066z

@kishak @juniorjpdj 
properties (22)
post_id28,780,915
authorartur9010
permlinkstrimi-uh-wszdzie-mnie-znajdhttpsstrimiplstrimiartur9010strimi-strimi-nam-nie-dao-podgldu-komentarzy-daje-wam-go-ja-xd-20180127t211713066zkishak-juniorjpdj-20180128t212059679z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-28 21:21:00
last_update2018-01-28 21:21:00
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-04 21:21:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length168
author_reputation70,433,257,992
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@m-b-b ·
Będzie tryb nocny?
properties (22)
post_id27,719,135
authorm-b-b
permlinkstrimi-bdzie-tryb-nocny-20180124t101825490z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-24 10:18:27
last_update2018-01-24 10:18:27
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-01-31 10:18:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length18
author_reputation274,719,121,412
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Będzie :)
properties (22)
post_id27,720,231
authormowilimi
permlinkstrimi-bdzie-20180124t102427876z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-24 10:24:30
last_update2018-01-24 10:24:30
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-01-31 10:24:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length9
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@skipi1111 ·
Michał Białek nie ma jajek lennyface

Można tu obrażać moderacje od upośledzonych ? :)
👍  
properties (23)
post_id27,771,930
authorskipi1111
permlinkstrimi-micha-biaek-nie-ma-jajek-lennyfacemona-tu-obraa-moderacje-od-upoledzonych-20180124t150037066z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-24 15:00:39
last_update2018-01-24 15:00:39
depth1
children1
net_rshares592,961,554
last_payout2018-01-31 15:00:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length86
author_reputation8,128,305,161
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@mowilimi ·
Nikogo nie można obrażać, co raz zostanie dodane nikt nie jest w stanie tego usunąć (wszystkie dane są przechowywane jawnie w blockchainie). Więc warto mieć tego świadomość. Więc przemyśl następnym razem treść, za nim ją dodasz :)
👍  
properties (23)
post_id27,772,865
authormowilimi
permlinkstrimi-nikogo-nie-mona-obraa-co-raz-zostanie-dodane-nikt-nie-jest-w-stanie-tego-usun-wszystkie-dane-s-przechowywane-jawnie-w-blockchainie-wic-warto-mie-tego-wiadomo-wic-przemyl-nastpnym-razem-tre-za-nim-j-dodasz-20180124t150540319z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-24 15:05:39
last_update2018-01-24 15:05:39
depth2
children0
net_rshares528,090,554
last_payout2018-01-31 15:05:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length230
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@artur9010 ·
@mowilimi Jest szansa na logowanie przez SteemConnect w przyszłości :)?
properties (22)
post_id27,778,734
authorartur9010
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180124t153736894z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "busy/2.3.0", "community": "busy", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-24 15:37:42
last_update2018-01-24 15:37:42
depth1
children5
net_rshares0
last_payout2018-01-31 15:37:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length71
author_reputation70,433,257,992
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@mowilimi-dev ·
Używamy swojej autoryzacji więc SC totalnie nie jest nam potrzebny :)
properties (22)
post_id27,779,682
authormowilimi-dev
permlinkstrimi-uywamy-swojej-autoryzacji-wic-sc-totalnie-nie-jest-nam-potrzebny-20180124t154243161z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-24 15:42:42
last_update2018-01-24 15:42:42
depth2
children4
net_rshares0
last_payout2018-01-31 15:42:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length69
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@artur9010 ·
Dobra, zaczynam testować. Całkiem przyjemny ten wasz frontendzik.
Jak narazie, jedyne co mi się nie spodobało to fakt że wyświetlana jest ikonka "miejsca zamieszkania" (lokalizacji?) w profilu nawet gdy nie jest ona podana. Ot takie niedopatrzenie.
properties (22)
post_id28,059,900
authorartur9010
permlinktrimi-dobra-zaczynam-testowa-cakiem-przyjemny-ten-wasz-frontendzikjak-narazie-jedyne-co-mi-sinie-spodobao-to-fakt-e-wywietlana-jest-ikonka-miejsca-zamieszkania-lokalizacji-w-profilu-nawet-gdy-nie-jest-ona-podana-ot-takie-niedopatrzenie-20180125t191916959z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-25 19:19:18
last_update2018-01-25 19:19:18
depth3
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-01 19:19:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length248
author_reputation70,433,257,992
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@juniorjpdj ·
A jeśli nalegałbym na SteemConnect? Nie koniecznie chciałbym podawać swoje dane logowania do całego blockchaina waszym serwerom :/
Chyba, że rozwiązaliście to inaczej?
👍  
properties (23)
post_id28,780,707
authorjuniorjpdj
permlinkre-mowilimi-dev-strimi-uywamy-swojej-autoryzacji-wic-sc-totalnie-nie-jest-nam-potrzebny-20180128t211943242z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "busy/2.3.0", "community": "busy", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-28 21:19:42
last_update2018-01-28 21:19:42
depth3
children2
net_rshares1,173,236,041
last_payout2018-02-04 21:19:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length167
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@erpeg ·
Czy wiesz, że..

Nie da się opublikować komentarza/posta na wykopie w którego treści znajduje się tekst "strimi.pl"? xD

"Treść zawiera zablokowane linki" :D
👍  
properties (23)
post_id27,867,518
authorerpeg
permlinkstrimi-czy-wiesz-enie-da-si-opublikowa-komentarzaposta-na-wykopie-w-ktrego-treci-znajduje-si-tekst-strimipl-xdtre-zawiera-zablokowane-linki-d-20180125t003617235z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-25 00:36:21
last_update2018-01-25 00:36:21
depth1
children1
net_rshares525,369,302
last_payout2018-02-01 00:36:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length157
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@mowilimi ·
Wiesz ;)
properties (22)
post_id27,963,785
authormowilimi
permlinkstrimi-wiesz-20180125t103053933z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-25 10:30:54
last_update2018-01-25 10:30:54
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-01 10:30:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length8
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mechaniorz ·
Linki nofollow, już się bałem że może zostać wykorzystane przez złych SEOwców :)
properties (22)
post_id27,967,637
authormechaniorz
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180125t105421726z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-25 10:54:21
last_update2018-01-25 10:54:21
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-01 10:54:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length80
author_reputation1,057,899,579
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@cruxer ·
No i fajna, bardzo fajna inicjatywa. Ale dlaczego pół głównej to przywitania różnych użytkowników?
properties (22)
post_id28,090,417
authorcruxer
permlinkstrimi-no-i-fajna-bardzo-fajna-inicjatywa-ale-dlaczego-p-gwnej-to-przywitania-rnych-uytkownikw-20180125t222550506z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-25 22:25:51
last_update2018-01-25 22:25:51
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-02-01 22:25:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length99
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Dlatego, że tak na prawdę serwis funkcjonuje w pełni od trzech dni i dołączyło sporo nowych osób :)
properties (22)
post_id28,284,182
authormowilimi
permlinkstrimi-dlatego-e-tak-na-prawd-serwis-funkcjonuje-w-peni-od-trzech-dni-i-doczyo-sporo-nowych-osb-20180126t180900069z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 18:09:06
last_update2018-01-26 18:09:06
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 18:09:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length99
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@theravikin ·
Szacun za portal. Zawsze podziwiałem ludzi tworzących web apki, bo dla mnie to jest dziedzina niezgłębiona - ograniczam się do zrobienia php'a który uruchamia skrypt i zwraca wynik, więc wszystko ponad to wywołuje efekt "wow" ;'D
properties (22)
post_id28,097,194
authortheravikin
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180125t231022577z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-25 23:10:21
last_update2018-01-25 23:10:21
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-02-01 23:10:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length229
author_reputation337,114,767,755
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@mowilimi ·
Dzięki wielkie! :)
properties (22)
post_id28,283,978
authormowilimi
permlinkstrimi-dziki-wielkie-20180126t180747553z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 18:07:51
last_update2018-01-26 18:07:51
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 18:07:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length18
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@abc.love.steemit · (edited)
$0.02
Gratuluję pomysłu. Doceniam włożoną pracę, mam nadzieję, że ładnie zaowocuje.

Liczę na to, że w przyszłości zrobicie film - tutorial - jak używać Strimi.
Myślę, że byłoby to bardzo przydatne dla nowych na Strimi. 
Jeśli macie zamiar być z tym na rynku międzynarodowym, to mógłbym może pomóc z tłumaczeniem na angielski i/lub zrobieniem tutoriala video po angielsku.

Super inicjatywa.

Pozdrawiam serdecznie :)

Piotr
@abc.love.steemit

PS: dam resteem - mam 2400 followersów - może ktoś zobaczy i dołączy.
👍  
properties (23)
post_id28,192,908
authorabc.love.steemit
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180126t093909199z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "users": ["abc.love.steemit"], "community": "busy", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-26 09:38:45
last_update2018-01-26 09:43:12
depth1
children4
net_rshares3,125,959,573
last_payout2018-02-02 09:38:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.018 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length507
author_reputation5,207,948,328,595
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@mowilimi ·
Dzięki! :)
properties (22)
post_id28,215,430
authormowilimi
permlinkstrimi-dziki-20180126t114922330z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 11:49:21
last_update2018-01-26 11:49:21
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 11:49:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length10
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@vit0 ·
Hej jeżeli masz followersów na steemit to oni już tutaj są :) wszystko jest w blockchainie. Strimi to tylko "parser" + dodatkowe funkcje, o których pisze wyżej @mowilimi 
👍  
properties (23)
post_id28,217,251
authorvit0
permlinkstrimi-hej-jeeli-masz-followersw-na-steemit-to-oni-ju-tutaj-s-wszystko-jest-w-blockchainie-strimi-to-tylko-parser-dodatkowe-funkcje-o-ktrych-pisze-wyej-mowilimi-20180126t115908806z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 11:59:09
last_update2018-01-26 11:59:09
depth2
children2
net_rshares61,398,706
last_payout2018-02-02 11:59:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length170
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@abc.love.steemit ·
Hej.

Tak, ale może ktoś zobaczy nazwę Strimi i zacznie korzystać z tego interface.
properties (22)
post_id28,230,357
authorabc.love.steemit
permlinkre-vit0-strimi-hej-jeeli-masz-followersw-na-steemit-to-oni-ju-tutaj-s-wszystko-jest-w-blockchainie-strimi-to-tylko-parser-dodatkowe-funkcje-o-ktrych-pisze-wyej-mowilimi-20180126t130951315z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-26 13:10:00
last_update2018-01-26 13:10:00
depth3
children1
net_rshares0
last_payout2018-02-02 13:10:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length83
author_reputation5,207,948,328,595
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@tymcio ·
Zapowiada się naprawdę ciekawie, zobaczymy jak będzie w pewnym czasie :)
properties (22)
post_id28,464,130
authortymcio
permlinkstrimi-zapowiada-si-naprawd-ciekawie-zobaczymy-jak-bdzie-w-pewnym-czasie-20180127t132400175z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-27 13:24:00
last_update2018-01-27 13:24:00
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-03 13:24:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length72
author_reputation20,209,499,381
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@tymcio ·
Ale od razu pytanie - gdzie można zgłaszać ewentualne błędy, bo jeszcze jednak kurcze jest ich sporo (ciągle wywala angielską treść, niejednokrotnie wczytuje się w nieskończoność albo nie wczytuje wcale...) ? 
properties (22)
post_id28,469,312
authortymcio
permlinkstrimi-ale-od-razu-pytanie-gdzie-mona-zgasza-ewentualne-bdy-bo-jeszcze-jednak-kurcze-jest-ich-sporo-cigle-wywala-angielsk-tre-niejednokrotnie-wczytuje-si-w-nieskoczono-albo-nie-wczytuje-wcale-20180127t135208667z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-27 13:52:06
last_update2018-01-27 13:52:06
depth1
children2
net_rshares0
last_payout2018-02-03 13:52:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length209
author_reputation20,209,499,381
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@juniorjpdj ·
Na dole z prawej strony jest ikonka "buga"
👍  
properties (23)
post_id28,780,794
authorjuniorjpdj
permlinkre-tymcio-strimi-ale-od-razu-pytanie-gdzie-mona-zgasza-ewentualne-bdy-bo-jeszcze-jednak-kurcze-jest-ich-sporo-cigle-wywala-angielsk-tre-niejednokrotnie-wczytuje-si-w-nieskoczono-albo-nie-wczytuje-wcale-20180128t212014835z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "busy/2.3.0", "community": "busy", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-28 21:20:15
last_update2018-01-28 21:20:15
depth2
children1
net_rshares1,197,343,631
last_payout2018-02-04 21:20:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length42
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@tymcio ·
Tak :) Dowiedziałem się już z innego wątku.
properties (22)
post_id28,781,631
authortymcio
permlinkstrimi-tak-dowiedziaem-si-ju-z-innego-wtku-20180128t212543231z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-28 21:25:39
last_update2018-01-28 21:25:39
depth3
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-04 21:25:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length43
author_reputation20,209,499,381
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@beleg ·
Dobry projekt i ciekawa opcja z powiadomieniami ponieważ na steemit bardzo mi brakuje tej funkcji  ;)
properties (22)
post_id28,483,287
authorbeleg
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180127t150530662z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-27 15:05:36
last_update2018-01-27 15:05:36
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-03 15:05:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length101
author_reputation1,405,328,253,928
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@gradzio ·
Bede testował !!!super
properties (22)
post_id28,513,263
authorgradzio
permlinkre-mowilimi-strimi-strimi-20-czas-si-przywita-20180127t174901430z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-27 17:49:03
last_update2018-01-27 17:49:03
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-03 17:49:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length22
author_reputation2,768,357,811,826
root_title"Strimi 2.0 - Czas się przywitać :)"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000