create account

Strimi 2.0 - Update #1 by strimi

View this thread on steemit.com
· @strimi ·
$0.89
Strimi 2.0 - Update #1
Dzień dobry!

Mamy dla Was kilka informacji :) Chwilę temu zostało wdrożona kolejna wersja Strimi, która niesie ze sobą kilka zmian. Jako ciekawostkę dodam, że na samym dole strony, obok daty i nazwy serwisu znajdziecie wersję która obecnie jest wdrożona, w tym momencie mamy 2.0.33 - i tym sposobem będziecie wiedzieć, kiedy zostało coś zmienione, poprawione (zepsute?) ;)

- Zmianie ulegała możliwość głosowania na komentarze, od teraz będzie się pojawiał modal - tak samo jak przy głosowaniu na posty i będziecie mogli wybierać siłę swojego głosu

- Zostały poprawione powiadomienia, od teraz koniec z niedziałającymi linkami + historia powiadomień

- Został poprawiony (ukryty tymczasowo) problem z aktywnością Użytkownika (47 lat wstecz) - ukryliśmy to na ten moment, aby nie drażniło, wiemy gdzie leży przyczyna, ale potrzebujemy jeszcze chwile czasu

- Został poprawiony bug z lokalizacją w profilu użytkownika (pokazywało się puste pole,  gdy nie była wypełniona)

- Zostały wprowadzony zapis do regulaminu, odnośnie fee jakie Strimi pobiera z nagród SteemPower (15% na ten moment, ale będziemy schodzić z tego), plus informacja, że używamy separatory liczbowe stosowane w krajach anglosaskich

- Zostało poprawione wczytywanie komentarzy, które zajmowało czasem 12 sekund (tragedia), od raz powinno być solidnie lepiej

- Zostało poprawione ucinanie tekstu na podstronie treści

- Została poprawiona Strona Główna, Najnowsze i Gorące - były problemy z doczytywaniem treści

- Zmieniliśmy flow dodawania tagów w treściach, od  teraz wszystkie tagi jakie dodacie, będą miały wyłącznie prefix strimi, dla przykładu, dodajcie tag ```auta``` Strimi skonwertuje go na ```strimi-auta``` niedługo zapomnicie o prefiksach, jeszcze chwilka :)

-  Zmieniliśmy flow Stream'a - od teraz każdy jeden wpis, jest dodawany do tagu ```strimi-stream``` a nie jak do tej pory, komentarz pod naszym wpisem. Musieliśmy tak zrobić, aby wprowadzić możliwość obserwacji tagów również w Stream

- A teraz to co Misie lubią najbardziej ;) Dodaliśmy już opcje pobierania nagród, czyli to na co Wszyscy czekacie :) Wystarczy, że wejdziecie na swój profil, do zakładki transfer. Jeśli zobaczycie poniższy screen, to oznacza że pora odebrać tokeny ;)

![Strimi](https://i.imgur.com/L2rTML3.jpg)

**Z tego miejsca mamy do Was ogromną prośbę!** 
Bądźcie cierpliwy, budujcie i kreujcie swoje profile i reputację, wszystko przyjdzie z czasem.  Nie od razu moc Waszego głosu będzie duża ale z każdym jednym dniem będzie coraz lepiej :) 

Zachęcam Wam do śledzenia naszych profilów, aby nigdy Wam nic nie uciekło
- @strimi
- @mowilimi  (czyli mnie ;))
- @dimmu 
- @vaxx 

Widzimy się w komentarzach :)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id28,173,675
authorstrimi
permlinkstrimi-strimi-20-update-1-20180126t073919012z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "strimi_metadata": "{\"title\":\"Strimi 2.0 - Update #1\",\"body\":\"Dzie\u0144 dobry!\\n\\nMamy dla Was kilka informacji :) Chwil\u0119 temu zosta\u0142o wdro\u017cona kolejna wersja Strimi, kt\u00f3ra niesie ze sob\u0105 kilka zmian. Jako ciekawostk\u0119 dodam, \u017ce na samym dole strony, obok daty i nazwy serwisu znajdziecie wersj\u0119 kt\u00f3ra obecnie jest wdro\u017cona, w tym momencie mamy 2.0.33 - i tym sposobem b\u0119dziecie wiedzie\u0107, kiedy zosta\u0142o co\u015b zmienione, poprawione (zepsute?) ;)\\n\\n- Zmianie ulega\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 g\u0142osowania na komentarze, od teraz b\u0119dzie si\u0119 pojawia\u0142 modal - tak samo jak przy g\u0142osowaniu na posty i b\u0119dziecie mogli wybiera\u0107 si\u0142\u0119 swojego g\u0142osu\\n\\n- Zosta\u0142y poprawione powiadomienia, od teraz koniec z niedzia\u0142aj\u0105cymi linkami + historia powiadomie\u0144\\n\\n- Zosta\u0142 poprawiony (ukryty tymczasowo) problem z aktywno\u015bci\u0105 U\u017cytkownika (47 lat wstecz) - ukryli\u015bmy to na ten moment, aby nie dra\u017cni\u0142o, wiemy gdzie le\u017cy przyczyna, ale potrzebujemy jeszcze chwile czasu\\n\\n- Zosta\u0142 poprawiony bug z lokalizacj\u0105 w profilu u\u017cytkownika (pokazywa\u0142o si\u0119 puste pole, gdy nie by\u0142a wype\u0142niona)\\n\\n- Zosta\u0142y wprowadzony zapis do regulaminu, odno\u015bnie fee jakie Strimi pobiera z nagr\u00f3d SteemPower (15% na ten moment, ale b\u0119dziemy schodzi\u0107 z tego), plus informacja, \u017ce u\u017cywamy separatory liczbowe stosowane w krajach anglosaskich\\n\\n- Zosta\u0142o poprawione wczytywanie komentarzy, kt\u00f3re zajmowa\u0142o czasem 12 sekund (tragedia), od raz powinno by\u0107 solidnie lepiej\\n\\n- Zosta\u0142o poprawione ucinanie tekstu na podstronie tre\u015bci\\n\\n- Zosta\u0142a poprawiona Strona G\u0142\u00f3wna, Najnowsze i Gor\u0105ce - by\u0142y problemy z doczytywaniem tre\u015bci\\n\\n- Zmienili\u015bmy flow dodawania tag\u00f3w w tre\u015bciach, od teraz wszystkie tagi jakie dodacie, b\u0119d\u0105 mia\u0142y wy\u0142\u0105cznie prefix strimi, dla przyk\u0142adu, dodajcie tag ```auta``` Strimi skonwertuje go na ```strimi-auta``` nied\u0142ugo zapomnicie o prefiksach, jeszcze chwilka :)\\n\\n- Zmienili\u015bmy flow Stream'a - od teraz ka\u017cdy jeden wpis, jest dodawany do tagu ```strimi-stream``` a nie jak do tej pory, komentarz pod naszym wpisem. Musieli\u015bmy tak zrobi\u0107, aby wprowadzi\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 obserwacji tag\u00f3w r\u00f3wnie\u017c w Stream\\n\\n- A teraz to co Misie lubi\u0105 najbardziej ;) Dodali\u015bmy ju\u017c opcje pobierania nagr\u00f3d, czyli to na co Wszyscy czekacie :) Wystarczy, \u017ce wejdziecie na sw\u00f3j profil, do zak\u0142adki transfer. Je\u015bli zobaczycie poni\u017cszy screen, to oznacza \u017ce pora odebra\u0107 tokeny ;)\\n\\n![Strimi](https://i.imgur.com/L2rTML3.jpg)\\n\\n**Z tego miejsca mamy do Was ogromn\u0105 pro\u015bb\u0119!** \\nB\u0105d\u017acie cierpliwy, budujcie i kreujcie swoje profile i reputacj\u0119, wszystko przyjdzie z czasem. Nie od razu moc Waszego g\u0142osu b\u0119dzie du\u017ca ale z ka\u017cdym jednym dniem b\u0119dzie coraz lepiej :) \\n\\nZach\u0119cam Wam do \u015bledzenia naszych profil\u00f3w, aby nigdy Wam nic nie uciek\u0142o\\n- @strimi\\n- @mowilimi (czyli mnie ;))\\n- @dimmu \\n- @vaxx \\n\\nWidzimy si\u0119 w komentarzach :)\",\"type\":{\"type\":\"text\"}}", "tags": ["strimi", "strimi-pl", "strimi-dev"]}"
created2018-01-26 07:39:24
last_update2018-01-26 07:39:24
depth0
children24
net_rshares112,651,485,074
last_payout2018-02-02 07:39:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.688 SBD
curator_payout_value0.206 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length2,673
author_reputation2,596,835,529,332
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (36)
@jocieprosza ·
Co do#stream to dalej po kliknięciu na tag nie widać wpisów że streamu.
Chciałbym rozpocząć parę zabaw w streamie np spacer dookoła ziemii, basen piwa czy inne forumowe odliczanki. Dla mnie to jak działało to ma Mirko na wykopie jest idealną wersją. @mowilimi @strimi bedzie to zmierzało w tym kierunku czy niekoniecznie?

A i przy okazji, jak wygląda sytuacja posta po oflagowaniu go? Działa jak downvote? 
properties (22)
post_id28,178,857
authorjocieprosza
permlinkinne-forumowe-odliczanki-dla-mnie-to-jak-dziaao-to-ma-mirko-na-wykopie-jest-idealn-wersj-mowilimi-strimi-bedzie-to-zmierzao-w-tym-kierunku-czy-niekonieczniea-i-przy-okazji-jak-wyglda-sytuacja-posta-po-oflagowaniu-go-dziaa-jak-downvote-20180126t081320506z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 08:13:21
last_update2018-01-26 08:13:21
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-02-02 08:13:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length407
author_reputation121,463,123,321
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Właśnie Stream do tego zmierza, aby móc obserwować już niedługo tagi.

Co do DV sprawa wygląda tak, że z posta jest zabierana nagroda w wysokości siły głosu danego użytkownika któy zagłosowało, a konkretnie oflagował dany posty. Więc dla przykładu, jeśli posta ma np. $10 a ktoś z silą głosu $1 oflaguje post, to nagroda będzie pomniejszona o $1, czyli do $9. Ale poniżej 0 nie da się zejść :)
properties (22)
post_id28,182,884
authormowilimi
permlinknagroda-w-wysokoci-siy-gosu-danego-uytkownika-kty-zagosowao-a-konkretnie-oflagowa-dany-posty-wic-dla-przykadu-jeli-posta-ma-np-10-a-kto-z-sil-gosu-1-oflaguje-post-to-nagroda-bdzie-pomniejszona-o-1-czyli-do-9-ale-poniej-0-nie-da-si-zej-20180126t083810493z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 08:38:09
last_update2018-01-26 08:38:09
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 08:38:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length393
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@m-b-b ·
> Jeśli zobaczycie poniższy screen, to oznacza że pora odebrać tokeny ;)

A w jaki sposób się "odbiera" te nagrody?
properties (22)
post_id28,182,105
authorm-b-b
permlinkstrimi-jeli-zobaczycie-poniszy-screen-to-oznacza-e-pora-odebra-tokeny-a-w-jaki-sposb-si-odbiera-te-nagrody-20180126t083326083z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 08:33:27
last_update2018-01-26 08:33:27
depth1
children10
net_rshares0
last_payout2018-02-02 08:33:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length115
author_reputation274,719,121,412
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Jeśli będziesz miał jakąś nagrodę, to pojawi Ci się taki ładny box :) Trzeba obserwować od czasu do czasu. Jak się pojawi, to wystarczy kliknąć i już :)
properties (22)
post_id28,182,369
authormowilimi
permlinkstrimi-jeli-bdziesz-mia-jak-nagrod-to-pojawi-ci-si-taki-adny-box-trzeba-obserwowa-od-czasu-do-czasu-jak-si-pojawi-to-wystarczy-klikn-i-ju-20180126t083503827z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 08:35:03
last_update2018-01-26 08:35:03
depth2
children9
net_rshares0
last_payout2018-02-02 08:35:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length152
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@m-b-b ·
Mam, ale przy kliknięciu nic się nie dzieje xD. Mam wybrać jedną z dwóch nagród, czy jak?
properties (22)
post_id28,183,474
authorm-b-b
permlinkstrimi-mam-ale-przy-klikniciu-nic-si-nie-dzieje-xd-mam-wybra-jedn-z-dwch-nagrd-czy-jak-20180126t084130931z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 08:41:33
last_update2018-01-26 08:41:33
depth3
children8
net_rshares0
last_payout2018-02-02 08:41:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length89
author_reputation274,719,121,412
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@sgtace ·
#strimi4life

Napierdalać artykuły! Generujmy content! :D Sprawmy że serwis ożyje!
properties (22)
post_id28,192,885
authorsgtace
permlinkstrimi-strimi4lifenapierdala-artykuy-generujmy-content-d-sprawmy-e-serwis-oyje-20180126t093836657z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 09:38:36
last_update2018-01-26 09:38:36
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 09:38:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length82
author_reputation3,763,184,883
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@marcinkabzinski ·
Same dobre wieści z rana :) Działajcie, rozwijajcie się, to jest jeden z nielicznych projektów za jakie bardzo mocno trzymam kciuki !
properties (22)
post_id28,211,167
authormarcinkabzinski
permlinkstrimi-same-dobre-wieci-z-rana-dziaajcie-rozwijajcie-si-to-jest-jeden-z-nielicznych-projektw-za-jakie-bardzo-mocno-trzymam-kciuki-20180126t112423995z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 11:24:24
last_update2018-01-26 11:24:24
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-02-02 11:24:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length133
author_reputation1,939,893,008
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Dziękujemy! :)
properties (22)
post_id28,211,958
authormowilimi
permlinkstrimi-dzikujemy-20180126t112900304z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 11:29:00
last_update2018-01-26 11:29:00
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 11:29:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@edismooth ·
Fajnie widzieć jak serwis rozwija się z dnia na dzień :) Widzę, że szybko reagujecie na zgłoszone błędy, co jest rzadkością w innych serwisach.
Liczę, że z czasem poprawki w wersji mobilnej też się pojawią (chodzi głównie o width: 760px dla .post-single .short-content.strimi-post-other).
properties (22)
post_id28,211,421
authoredismooth
permlinkis-rozwija-si-z-dnia-na-dzie-widz-e-szybko-reagujecie-na-zgoszone-bdy-co-jest-rzadkoci-w-innych-serwisachlicz-e-z-czasem-poprawki-w-wersji-mobilnej-te-si-pojawi-chodzi-gwnie-o-width-760px-dla-post-single-short-contentstrimi-post-other-20180126t112555596z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 11:25:54
last_update2018-01-26 11:25:54
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-02-02 11:25:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length288
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Staramy się jak możemy w miarę możliwości. Mobilna wersja jest do poprawki w niektórych kwestiach, też będzie zrobiona ale jeszcze chwilkę trzeba poczekać :)
properties (22)
post_id28,212,146
authormowilimi
permlinkstrimi-staramy-si-jak-moemy-w-miar-moliwoci-mobilna-wersja-jest-do-poprawki-w-niektrych-kwestiach-te-bdzie-zrobiona-ale-jeszcze-chwilk-trzeba-poczeka-20180126t113005921z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 11:30:06
last_update2018-01-26 11:30:06
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 11:30:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length157
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@metalnewspl ·
Nie od razu Rzym zbudowano. Najważniejsze nie odpuszczać. Powodzenia. :)
properties (22)
post_id28,212,106
authormetalnewspl
permlinkstrimi-nie-od-razu-rzym-zbudowano-najwaniejsze-nie-odpuszcza-powodzenia-20180126t112952496z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 11:29:51
last_update2018-01-26 11:29:51
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-02-02 11:29:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length72
author_reputation2,486,311,596
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Wiadomka! ;)
👍  
properties (23)
post_id28,212,247
authormowilimi
permlinkstrimi-wiadomka-20180126t113038531z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 11:30:39
last_update2018-01-26 11:30:39
depth2
children0
net_rshares605,251,648
last_payout2018-02-02 11:30:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length12
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (1)
@the-red-t ·
Szkoda że wszystkie poprzednie wpisy ze stream'u zniknęły. Nawet linki do nich nie działają już.
properties (22)
post_id28,225,039
authorthe-red-t
permlinkstrimi-szkoda-e-wszystkie-poprzednie-wpisy-ze-streamu-znikny-nawet-linki-do-nich-nie-dziaaj-ju-20180126t124055499z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 12:40:54
last_update2018-01-26 12:40:54
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2018-02-02 12:40:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length96
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@mowilimi ·
Tylko chwilowo :)
properties (22)
post_id28,227,820
authormowilimi
permlinkstrimi-tylko-chwilowo-20180126t125558173z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 12:55:57
last_update2018-01-26 12:55:57
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 12:55:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length17
author_reputation176,017,381,328
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
@saunter ·
Ehh, czyli nie będzie można sobie shitpostować na streamie :/ 
Reszta zmian i poprawek na duży +
properties (22)
post_id28,237,905
authorsaunter
permlinkre-strimi-strimi-strimi-20-update-1-20180126t134948502z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "steemit/0.1", "tags": ["strimi"]}"
created2018-01-26 13:49:48
last_update2018-01-26 13:49:48
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 13:49:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length96
author_reputation8,190,932,242,152
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@eternit ·
A kiedy obrazki w komentarzach i ogólnie jakieś opcje edycji? :)
properties (22)
post_id28,272,199
authoreternit
permlinkstrimi-a-kiedy-obrazki-w-komentarzach-i-oglnie-jakie-opcje-edycji-20180126t165742536z
categorystrimi
json_metadata"{"app": "strimi/2.0", "format": "html", "tags": ""}"
created2018-01-26 16:57:39
last_update2018-01-26 16:57:39
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2018-02-02 16:57:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length64
author_reputation0
root_title"Strimi 2.0 - Update #1"
beneficiaries
0.
accountstrimi
weight1,500
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0