create account

ลูกชายไปทำลูกสาวเขาท้อง by nareebun

View this thread on steemit.com
· @nareebun ·
$0.51
ลูกชายไปทำลูกสาวเขาท้อง
![7xn2chebw5.png](https://img.esteem.ws/7xn2chebw5.png)
เครดิตภาพ [ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน](https://sites.google.com/site/1payhakartangkhrrphniwayreiyn/)

สวัสดีทุกท่าน
ครอบครัวสุดใจสวัสดี หายกันไปวันสองวัน วันนี้กลับมาทักทายเพื่อนๆกันหน่อย สำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวมาเล่าเป็นประสบการณ์ชีวิตหรือเป็นกรณีศึกษาให้กับทุกๆคนได้รับรู้ปัญหาที่อาจจะเกิดในครบอครัว เพื่อหาวิธีป้องกัน

![98ivz0uc99.png](https://img.esteem.ws/98ivz0uc99.png)
เครดิตภาพ [wikihow.com](https://th.wikihow.com/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99)

คือเรื่อง "ลูกชายไปทำลูกสาวเขาท้อง" เป็นลูกของน้าสาวที่บ้านต่างจังหวัดไปทำลูกสาวชาวบ้านเขาท้องแล้วทีนี้ก็ประมาณว่าก็ต้องมีการผูกข้อไม้ข้อมือเขาเรียกอะไรนะ ออ! ที่เขาเรียกว่าผูกแขนไว้ก่อน ถ้าไม่ผูกแขนไม่รับผิดชอบก็เอาเรื่องเข้าคุก ทีนี้ประมาณว่าที่บ้านก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนมีฐานะ การหาเงินที่จะต้องดำเนินการผูกข้อไม้ข้อมือประมาณ 20,000 แปลว่าจะต้องเตรียมมการในเรื่องของการจัดการจัดงานด้วยก็ต้องจะต้องเตรียมเงินมากกว่า 20,000 บาทแน่นอน ก็จะต้องหาหยิบยืมญาติพี่น้อง แล้วในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ยากนิดนึง ยืมได้ก็ต้องเหมือนมีอะไรค้ำประกัน งานนี้สุดท้ายก็ต้องจำนำที่นาไปก่อนเลย เอาจริงๆเรื่องนี้มันก็มีกันอยู่เป็นประจำ ในสังคมในครอบครัวสังคมไทยเราอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องยากในการควบคุม เล่าให้ฟังเผื่อว่าใครจะมีวิธีหรือแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น หรือไม่ก็คงต้องซื้อถุงยางอนามัยใส่กระเป๋าให้เลย

![q6ibhzjxpt.png](https://img.esteem.ws/q6ibhzjxpt.png)
เครดิตภาพ [wikihow.com](https://th.wikihow.com/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 184 others
properties (23)
post_id77,700,327
authornareebun
permlinkc03fdf96048b3
categorythai
json_metadata{"links":["https:\/\/sites.google.com\/site\/1payhakartangkhrrphniwayreiyn\/","https:\/\/th.wikihow.com\/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99","https:\/\/th.wikihow.com\/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99"],"image":["https:\/\/img.esteem.ws\/7xn2chebw5.png","https:\/\/img.esteem.ws\/98ivz0uc99.png","https:\/\/img.esteem.ws\/q6ibhzjxpt.png"],"tags":["thai","friendsgroup","family","palnet","esteem"],"app":"esteem\/2.1.0-surfer","format":"markdown+html","community":"esteem.app"}
created2019-07-09 02:39:03
last_update2019-07-09 02:39:03
depth0
children2
net_rshares1,515,810,305,114
last_payout2019-07-16 02:39:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.419 SBD
curator_payout_value0.091 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,949
author_reputation2,015,786,092,003
root_titleลูกชายไปทำลูกสาวเขาท้อง
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight1,000
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (248)
@esteemapp ·
Thanks for using **eSteem**! <br>Your post has been voted as a part of [eSteem encouragement program](https://steemit.com/esteem/@good-karma/encouragement-program-continues-82eafcd10a299). Keep up the good work! Install [Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=app.esteem.mobile), [iOS](https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1451896376&mt=8) Mobile app or [Windows, Mac, Linux](https://github.com/esteemapp/esteem-surfer/releases) Surfer app, if you haven't already!<br>Learn more: https://esteem.app <br>Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq
properties (22)
post_id77,700,523
authoresteemapp
permlinkre-201979t44214935z
categorythai
json_metadata{"tags":["esteem"],"app":"esteem\/2.0-welcome","format":"markdown+html","community":"esteem.app"}
created2019-07-09 02:42:15
last_update2019-07-09 02:42:15
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-07-16 02:42:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length593
author_reputation53,840,751,257,607
root_titleลูกชายไปทำลูกสาวเขาท้อง
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@steemitboard ·
Congratulations @nareebun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@nareebun/voted.png?201907101153"></td><td>You received more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.</td></tr>
</table>

<sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@nareebun) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=nareebun)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) to get one more award and increased upvotes!
properties (22)
post_id77,774,542
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-nareebun-20190710t122056000z
categorythai
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2019-07-10 12:20:54
last_update2019-07-10 12:20:54
depth1
children0
net_rshares0
last_payout1969-12-31 23:59:59
cashout_time2019-07-17 12:20:54
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length845
author_reputation32,359,365,692,962
root_titleลูกชายไปทำลูกสาวเขาท้อง
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000