create account

McAfee upravil price predikciu by cryptoinvestsvk

View this thread on steemit.com
· @cryptoinvestsvk ·
$21.02
McAfee upravil price predikciu
<center>

[![](https://img.3speakcontent.online/wanhqzif/post.png)](https://3speak.online/watch?v=cryptoinvestsvk/wanhqzif)

▶️ [Watch on 3Speak](https://3speak.online/watch?v=cryptoinvestsvk/wanhqzif)

</center>

---

Ak sa vám moje videá páčia a chcete ma podporiť budem Vám vďačný

Bitcoin adresa 1BxBkKLJFryqEh9UDWJfgM8RRbtbvhF1eU
Litecoin adresa (LTC): LLBwfcxYaxrR9nv52opeHQHPQV47eKx9C4 
Ethereum adresa (ETH): 0xDC9EB8652c5127F24685fa0129945A4F45BB51cF 
ERC 20 Tokeny: 0x2767E4bbC37B6Bf113DdeeAc5367d9E6e595c6Ec 

## TRADING FUTURES PLATFORMY (využitie páky) ##

BITMEX: Trading burza. Vynikajúca na day trading Link: https://www.bitmex.com/register/wB3IS9 

Bybit (konkurent bitmexu...teda skôr deribitu) tak tuna je reg.link. Najprv bonus 10$ ale viete vyťažiť ešte 50$ pri depozite 0.2btc https://www.bybit.com/app/register?re...

Trading altcoinov cez paku Delta burza https://www.delta.exchange/referral?code=OBKKSZ

DERIBIT burza (Futures trading aj Option trading) https://www.deribit.com/reg-4332.3972...

## Vstupné brány do Krypta A Crypto karty  ##

BitPanda: Europska “Coinbase” – využitím linku budete odmenený 10eurami pri prvom nákupe
https://www.bitpanda.com/?ref=9429627...

Wirex karta: https://wirexapp.com/r/cryptoinvestsvk


## LINKY NA BURZU ## 

BINANCE :(čínska burza) najvačšia v azií. Vynikajúca burza na nákup zaujímavých mincí Kod na registráciu: https://www.binance.com/?ref=15932578 

KUCOIN: nová alternatívna burza zo stále sa zvyšujúcim záujmom registrácií a mincí Link na registráciu: https://www.kucoin.com/#/?r=22MRM 

BitPanda: Europska “Coinbase” – využitím linku budete odmenený 10eurami pri prvom nákupe
https://www.bitpanda.com/?ref=9429627...
Liquid burza https://www.liquid.com?affiliate=zHI2...

## Decentralizované burzy ##

Nash burza https://nash.io/referrals?code=NmHV9g

Binance Dex https://www.binance.org/en/

Idex burza https://idex.market/eth/idex


## KRYPTO ZADARMO! ##

PRESEARCH vyhľadávač: Zarabaj na surfovaní na nete: Link na vyhľadávač (Beta): https://presearch.org/signup?rid=116668 

BRAVEvyhľadávač: https://brave.com/cry996 

Publish0x – získaj tokeny za písanie AJ čítanie článkov https://www.publish0x.com?a=KGRb470aBL


FAUCETER: BTC  
https://freebitco.in/?r=15265273 

Cointiply free bitcoin http://cointiply.com/r/6RZxl

BTC faucet https://www.bestchange.com/?p=3BXu1wr...

Pi Network mining (Mobilná app)
https://minepi.com/cryptoinvestsvk
Použij invitation code - cryptoinvestsvk

Ak si chce niekto staviť na totálne hoc aký šport cez BTC... tuna je top stránka ktorú používam už rok. A naj na tpm je že ked riešiš BTC tak neriešiš KYC  Aspon zatiaľ teda
Sportsbet.io https://partners_click.sportsbet.io/?serial=1773&creative_id=1&anid=

## automaticky trading bots a arbitráž ##

3Commas trading Bot: 10% zľava pri registrácií cez link Link: https://3commas.io/?c=tc61684 

TradeSanta bot: https://tradesanta.com/en/site/set-re...

Cryptohopper: https://www.cryptohopper.com/?atid=3379


## Krypto bankomatové Katry ##

Wirex karta: https://wirexapp.com/r/cryptoinvestsvk

Crypterium crypto karta: (Pri využití linku a spraveni KYC 5$ bonus) 
https://crypterium.app.link/mnMelYQUMZ

Crypto.com karta a bonus 50$: https://referral.crypto.com/signup?_b...
Refferal code: w6naj981fa

Source:
McAffee upravil predikciu https://bitcoinist.com/mcafees-2-million-bitcoin-prediction/

Kumulácia je zjavná https://cryptobriefing.com/recession-btc-china-cryptocurrency/

Long na CME zaznamenávajú pump https://eng.ambcrypto.com/bitcoin-futures-volume-of-cme-soars-institutional-investors-going-long/

Amazon prijíma crypto https://u.today/you-can-now-pay-with-bitcoin-ethereum-or-litecoin-on-amazon

Bitcoin lepší ako zlato..?? https://www.newsbtc.com/2019/10/21/bitcoin-fixes-this-fake-gold-bars-could-turn-investors-toward-digital-counterpart/
https://www.reuters.com/article/us-gold-swiss-fakes-exclusive-idUSKCN1VI0DD

---

▶️ [3Speak](https://3speak.online/watch?v=cryptoinvestsvk/wanhqzif)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 20 others
👎  
properties (23)
post_id81,093,188
authorcryptoinvestsvk
permlinkwanhqzif
categorythreespeak
json_metadata"{"tags":["threespeak","bitcoin","blockchain","news","czsk","palnet"],"app":"3speak\/0.2.1","video":{"info":{"title":"McAfee upravil price predikciu","author":"cryptoinvestsvk","permlink":"wanhqzif","duration":901.024,"filesize":78959690,"file":"poScohBEKFVTnrgEOoBVUkPHjzBdgUAbapQwPUAbDiEPhunWjYUymMOBlUaVFDbk.mp4","spritehash":"QmSi8pbdzgESJEuaeFMUtEv8NRTCA1gipRMvS9WHfo7HVz","snaphash":"QmSi8pbdzgESJEuaeFMUtEv8NRTCA1gipRMvS9WHfo7HVz"},"content":{"description":"Ak sa v\u00e1m moje vide\u00e1 p\u00e1\u010dia a chcete ma podpori\u0165 budem V\u00e1m v\u010fa\u010dn\u00fd\n\nBitcoin adresa 1BxBkKLJFryqEh9UDWJfgM8RRbtbvhF1eU\nLitecoin adresa (LTC): LLBwfcxYaxrR9nv52opeHQHPQV47eKx9C4 \nEthereum adresa (ETH): 0xDC9EB8652c5127F24685fa0129945A4F45BB51cF \nERC 20 Tokeny: 0x2767E4bbC37B6Bf113DdeeAc5367d9E6e595c6Ec \n\n## TRADING FUTURES PLATFORMY (vyu\u017eitie p\u00e1ky) ##\n\nBITMEX: Trading burza. Vynikaj\u00faca na day trading Link: https:\/\/www.bitmex.com\/register\/wB3IS9 \n\nBybit (konkurent bitmexu...teda sk\u00f4r deribitu) tak tuna je reg.link. Najprv bonus 10$ ale viete vy\u0165a\u017ei\u0165 e\u0161te 50$ pri depozite 0.2btc https:\/\/www.bybit.com\/app\/register?re...\n\nTrading altcoinov cez paku Delta burza https:\/\/www.delta.exchange\/referral?code=OBKKSZ\n\nDERIBIT burza (Futures trading aj Option trading) https:\/\/www.deribit.com\/reg-4332.3972...\n\n## Vstupn\u00e9 br\u00e1ny do Krypta A Crypto karty ##\n\nBitPanda: Europska \u201cCoinbase\u201d \u2013 vyu\u017eit\u00edm linku budete odmenen\u00fd 10eurami pri prvom n\u00e1kupe\nhttps:\/\/www.bitpanda.com\/?ref=9429627...\n\nWirex karta: https:\/\/wirexapp.com\/r\/cryptoinvestsvk\n\n\n## LINKY NA BURZU ## \n\nBINANCE :(\u010d\u00ednska burza) najva\u010d\u0161ia v azi\u00ed. Vynikaj\u00faca burza na n\u00e1kup zauj\u00edmav\u00fdch minc\u00ed Kod na registr\u00e1ciu: https:\/\/www.binance.com\/?ref=15932578 \n\nKUCOIN: nov\u00e1 alternat\u00edvna burza zo st\u00e1le sa zvy\u0161uj\u00facim z\u00e1ujmom registr\u00e1ci\u00ed a minc\u00ed Link na registr\u00e1ciu: https:\/\/www.kucoin.com\/#\/?r=22MRM \n\nBitPanda: Europska \u201cCoinbase\u201d \u2013 vyu\u017eit\u00edm linku budete odmenen\u00fd 10eurami pri prvom n\u00e1kupe\nhttps:\/\/www.bitpanda.com\/?ref=9429627...\nLiquid burza https:\/\/www.liquid.com?affiliate=zHI2...\n\n## Decentralizovan\u00e9 burzy ##\n\nNash burza https:\/\/nash.io\/referrals?code=NmHV9g\n\nBinance Dex https:\/\/www.binance.org\/en\/\n\nIdex burza https:\/\/idex.market\/eth\/idex\n\n\n## KRYPTO ZADARMO! ##\n\nPRESEARCH vyh\u013ead\u00e1va\u010d: Zarabaj na surfovan\u00ed na nete: Link na vyh\u013ead\u00e1va\u010d (Beta): https:\/\/presearch.org\/signup?rid=116668 \n\nBRAVEvyh\u013ead\u00e1va\u010d: https:\/\/brave.com\/cry996 \n\nPublish0x \u2013 z\u00edskaj tokeny za p\u00edsanie AJ \u010d\u00edtanie \u010dl\u00e1nkov https:\/\/www.publish0x.com?a=KGRb470aBL\n\n\nFAUCETER: BTC \nhttps:\/\/freebitco.in\/?r=15265273 \n\nCointiply free bitcoin http:\/\/cointiply.com\/r\/6RZxl\n\nBTC faucet https:\/\/www.bestchange.com\/?p=3BXu1wr...\n\nPi Network mining (Mobiln\u00e1 app)\nhttps:\/\/minepi.com\/cryptoinvestsvk\nPou\u017eij invitation code - cryptoinvestsvk\n\nAk si chce niekto stavi\u0165 na tot\u00e1lne hoc ak\u00fd \u0161port cez BTC... tuna je top str\u00e1nka ktor\u00fa pou\u017e\u00edvam u\u017e rok. A naj na tpm je \u017ee ked rie\u0161i\u0161 BTC tak nerie\u0161i\u0161 KYC Aspon zatia\u013e teda\nSportsbet.io https:\/\/partners_click.sportsbet.io\/?serial=1773&creative_id=1&anid=\n\n## automaticky trading bots a arbitr\u00e1\u017e ##\n\n3Commas trading Bot: 10% z\u013eava pri registr\u00e1ci\u00ed cez link Link: https:\/\/3commas.io\/?c=tc61684 \n\nTradeSanta bot: https:\/\/tradesanta.com\/en\/site\/set-re...\n\nCryptohopper: https:\/\/www.cryptohopper.com\/?atid=3379\n\n\n## Krypto bankomatov\u00e9 Katry ##\n\nWirex karta: https:\/\/wirexapp.com\/r\/cryptoinvestsvk\n\nCrypterium crypto karta: (Pri vyu\u017eit\u00ed linku a spraveni KYC 5$ bonus) \nhttps:\/\/crypterium.app.link\/mnMelYQUMZ\n\nCrypto.com karta a bonus 50$: https:\/\/referral.crypto.com\/signup?_b...\nRefferal code: w6naj981fa\n\nSource:\nMcAffee upravil predikciu https:\/\/bitcoinist.com\/mcafees-2-million-bitcoin-prediction\/\n\nKumul\u00e1cia je zjavn\u00e1 https:\/\/cryptobriefing.com\/recession-btc-china-cryptocurrency\/\n\nLong na CME zaznamen\u00e1vaj\u00fa pump https:\/\/eng.ambcrypto.com\/bitcoin-futures-volume-of-cme-soars-institutional-investors-going-long\/\n\nAmazon prij\u00edma crypto https:\/\/u.today\/you-can-now-pay-with-bitcoin-ethereum-or-litecoin-on-amazon\n\nBitcoin lep\u0161\u00ed ako zlato..?? https:\/\/www.newsbtc.com\/2019\/10\/21\/bitcoin-fixes-this-fake-gold-bars-could-turn-investors-toward-digital-counterpart\/\nhttps:\/\/www.reuters.com\/article\/us-gold-swiss-fakes-exclusive-idUSKCN1VI0DD","tags":["threespeak","bitcoin","blockchain","news","czsk"]}}}"
created2019-10-22 04:49:39
last_update2019-10-22 04:49:39
depth0
children12
net_rshares68,090,252,731,172
last_payout2019-10-29 04:49:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value10.669 SBD
curator_payout_value10.353 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length3,966
author_reputation189,089,174,848,964
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries
0.
accountnull
weight300
max_accepted_payout100,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (85)
@steemer-sayu907 ·
@tipu curate 2
properties (22)
post_id81,093,277
authorsteemer-sayu907
permlinkre-cryptoinvestsvk-wanhqzif-20191022t045441966z
categorythreespeak
json_metadata{"community":"busy","app":"busy\/2.5.6","format":"markdown","tags":["threespeak"],"users":["tipu"],"links":["\/@tipu"]}
created2019-10-22 04:54:45
last_update2019-10-22 04:54:45
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2019-10-29 04:54:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length14
author_reputation55,947,125,487,021
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@tipu ·
<a href="https://tipu.online/curator?steemer-sayu907" target="_blank">Upvoted &#128076;</a> (Mana: 10/20)
properties (22)
post_id81,093,290
authortipu
permlinkre-re-cryptoinvestsvk-wanhqzif-20191022t045441966z-20191022t045506
categorythreespeak
json_metadata{}
created2019-10-22 04:55:06
last_update2019-10-22 04:55:06
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-29 04:55:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length105
author_reputation43,763,405,635,383
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@pet.society ·
@tipu curate
👍  
properties (23)
post_id81,093,324
authorpet.society
permlinkre-wanhqzif-20191022t045759z
categorythreespeak
json_metadata{"app":"rewarding\/0.1.5"}
created2019-10-22 04:58:00
last_update2019-10-22 04:58:00
depth1
children1
net_rshares55,805,090,603
last_payout2019-10-29 04:58:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length12
author_reputation22,559,700,688,435
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@cryptoinvestsvk ·
Hahhaha hej veľký rebel je to :) Všetci len dúfajme, že mu táto predikcia výjde :D. Ale ak ano tak by sa stal bohom cryptosveta :D
👍  
properties (23)
post_id81,095,090
authorcryptoinvestsvk
permlinkpzrjwc
categorythreespeak
json_metadata{"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-22 06:41:00
last_update2019-10-22 06:41:00
depth2
children0
net_rshares507,603,925
last_payout2019-10-29 06:41:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length130
author_reputation189,089,174,848,964
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@ahmanik47 ·
Coinmarketcop always doing daily update all cryptocurrency. And everyday i check this site and look always BTC Stying number 1.i hope who are always want to exchange cryptocurrency he should looking this site and get actual update.. 
**Thanks for your update watching full video and subscribed your channel hope you subscribe my channel bro if you dont mind**

![](https://d1vof77qrk4l5q.cloudfront.net/img/da35b6f42dd1492890783cc8ddb33a738afd1f45.png)

Posted using [Partiko Android](https://partiko.app/referral/ahmanik47)
👍  ,
properties (23)
post_id81,093,567
authorahmanik47
permlinkahmanik47-re-cryptoinvestsvk-wanhqzif-20191022t051717231z
categorythreespeak
json_metadata{"app":"partiko","client":"android"}
created2019-10-22 05:17:18
last_update2019-10-22 05:17:18
depth1
children2
net_rshares82,762,513,807
last_payout2019-10-29 05:17:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length524
author_reputation15,369,745,159,352
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (2)
@cryptoinvestsvk ·
Thank you very much. And ofcource I will check it out
👍  
properties (23)
post_id81,095,046
authorcryptoinvestsvk
permlinkpzrjsh
categorythreespeak
json_metadata{"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-22 06:38:42
last_update2019-10-22 06:38:42
depth2
children1
net_rshares475,107,138
last_payout2019-10-29 06:38:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length53
author_reputation189,089,174,848,964
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@ahmanik47 ·
Well done, always keep with you
properties (22)
post_id81,095,295
authorahmanik47
permlinkre-cryptoinvestsvk-20191022t125228671z
categorythreespeak
json_metadata{"tags":["esteem"],"app":"esteem\/2.2.2-mobile","format":"markdown+html","community":"esteem.app"}
created2019-10-22 06:52:30
last_update2019-10-22 06:52:30
depth3
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-29 06:52:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length31
author_reputation15,369,745,159,352
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight300
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@ritxi ·
$0.26
properties (23)
post_id81,094,260
authorritxi
permlinkpzrhvu
categorythreespeak
json_metadata{"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-22 05:57:30
last_update2019-10-22 05:57:30
depth1
children1
net_rshares1,334,924,460,452
last_payout2019-10-29 05:57:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.130 SBD
curator_payout_value0.129 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length47
author_reputation22,733,518,989,206
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (15)
@cryptoinvestsvk ·
$0.25
Hahhaha hej veľký rebel je to :) Všetci len dúfajme, že mu táto predikcia výjde :D. Ale ak ano tak by sa stal bohom cryptosveta :D
👍  , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id81,095,099
authorcryptoinvestsvk
permlinkpzrjx8
categorythreespeak
json_metadata{"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-22 06:41:33
last_update2019-10-22 06:41:33
depth2
children0
net_rshares1,277,259,564,273
last_payout2019-10-29 06:41:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.124 SBD
curator_payout_value0.123 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length130
author_reputation189,089,174,848,964
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (13)
@kuky43 ·
$0.26
ja mu taky fandim a i kdybi to bylo o neco mene tak at si tu jeho chloubu mezi nohama nechá. super video
👍  , , , , , , , , , , , ,
properties (23)
post_id81,098,369
authorkuky43
permlinkk21nrdmi
categorythreespeak
json_metadata{}
created2019-10-22 09:40:21
last_update2019-10-22 09:40:21
depth1
children0
net_rshares1,326,537,813,608
last_payout2019-10-29 09:40:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.129 SBD
curator_payout_value0.128 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length104
author_reputation468,933,340,012
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (13)
@matt9 ·
Predikcie na bitcoin sú top :DD...aj ja dám jeden do konca roka 2020 80000$...samozrejme ak sa náhodov nič prevratné neudeje v globalnej ekonomike 
👍  , , , , , , , , , , , ,
👎  ,
properties (23)
post_id81,111,504
authormatt9
permlinkk2287hv3
categorythreespeak
json_metadata{}
created2019-10-22 19:12:45
last_update2019-10-22 19:12:45
depth1
children0
net_rshares-578,438,023
last_payout2019-10-29 19:12:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length147
author_reputation664,082,785,063
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (15)
@georgecri80 ·
👍😃
properties (22)
post_id81,154,789
authorgeorgecri80
permlinkpzvi79
categorythreespeak
json_metadata{"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-24 09:54:48
last_update2019-10-24 09:54:48
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-31 09:54:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length2
author_reputation38,705,954,145
root_title"McAfee upravil price predikciu"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0