create account

HERŞEY SENDE MEVCUT... by avina

View this thread on steemit.com
· @avina ·
$1.15
HERŞEY SENDE MEVCUT...
<div class='text-justify'>

![images (91).jpeg](https://cdn.steemitimages.com/DQme4APFQQfViVCrWwcBjSAXEuiHptZ1qzoBr59mH9PTVm2/images%20(91).jpeg)
[Kynk](http://ozelali.net/muzakerede-guclu-olmak/)

**Başkasının bize verdiği söz, bize ait değildir**. İnsanın karar ve söz aşaması tamamıyla kendine ait eylemdir. Başkasının sözüyle hareket etmek, kendi itibarını zedelemekten başka bir şey değildir.

**Yalın ayak yürüdüğün yollarda ayaklarına güvenirsin, ama ayakkabı ile yürürsen su aldığı zaman ayakkabıdan şikayetçi olma çünkü ona güvenen sensin**. Herhangi bir durumda örneğin borç ödeyeceğimiz vakit gelecek olan paraya  (bize verilen söze) göre hareket ederiz ve çoğunlukla esnek davranmak aklımıza gelmez. Ödeme günü geldiği vakit söz veren sözünü yerine getirmediğinde kimse ona "ne oldu ödeme alamadın mı?" diye sormaz, kişinin ona verdiği söze bağlı kalarak hakkında bir kanaat oluşturur. Söylediklerimle alakalı bir çok atasözü veya özlü söz bulmak mümkün lakin ben fazla yazı kalabalığı yapmak istemiyorum. 

İnsanın itibarıda pişmanlıklarıda kendi elinde olan bir durumdur. İnsanın kendi kararlarını vermesi yanlış durumlarda dahi, başkasının yaşattığı pişmanlıklardan daha az bir psikolojik etkisi olur ve tecrübe edinmesi açısından büyük artısı olur. Hayat bizim, karar bizim, sonuç bizim...

Okumaya zaman ayırdığınız için ve destekleriniz için sonsuz teşekkürler... 
</div>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 212 others
properties (37)
authoravina
permlinkhersey-sende-mevcut
categorytr
json_metadata{"tags":["tr","az","edebiyat","kryptonia","life"],"image":["https://cdn.steemitimages.com/DQme4APFQQfViVCrWwcBjSAXEuiHptZ1qzoBr59mH9PTVm2/images%20(91).jpeg"],"links":["http://ozelali.net/muzakerede-guclu-olmak/"],"app":"steemit/0.1","format":"markdown"}
last_update2018-11-06 20:59:06
created2018-11-06 20:59:06
active2018-11-10 01:02:09
last_payout2018-11-13 20:59:06
depth0
children10
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.912 SBD
curator_payout_value0.242 SBD
author_rewards1,237
net_votes274
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation4,081,154,223,973
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (276)
@drotto ·
<p>This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @avina.</p>
properties (36)
authordrotto
permlinkre-avina-hersey-sende-mevcut-20181106t211329556z
categorytr
json_metadata{"tags":["tr"],"app":"drotto/0.0.5pre2"}
last_update2018-11-06 21:13:30
created2018-11-06 21:13:30
active2018-11-06 21:13:30
last_payout2018-11-13 21:13:30
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation375,452,143,977
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@curationkiwi ·
title
You got voted by @curationkiwi thanks to avina! This bot is managed by [Kiwibot](https://goo.gl/Xn7gE3) and run by [Rishi556](https://bit.ly/2ycINKH), you can check both of them out there. To receive maximum rewards, you must be a member of [KiwiBot](https://goo.gl/Xn7gE3). To receive free upvotes for yourself (even if you are not a member) you can join the KiwiBot Discord [linked here](https://discord.gg/9cCHf8G) and use the command !upvote (post name) in #curationkiwi.
properties (36)
authorcurationkiwi
permlinkre-hersey-sende-mevcut
categorytr
json_metadata{"app":"Discord"}
last_update2018-11-06 22:50:00
created2018-11-06 22:50:00
active2018-11-06 22:50:00
last_payout2018-11-13 22:50:00
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation137,830,181,445
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@minnowsupport ·
<p>Congratulations!  This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by avina from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows.  Please find us at the <a href="https://discord.gg/HYj4yvw"> Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel</a>.  It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.</p> <p>If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=102530.639667%20VESTS">50SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=205303.639667%20VESTS">100SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=514303.639667%20VESTS">250SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=1025303.639667%20VESTS">500SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=2053030.639667%20VESTS">1000SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=10253030.639667%20VESTS">5000SP</a>. <br><strong>Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.</strong></p>
properties (36)
authorminnowsupport
permlinkre-hersey-sende-mevcut-20181106t224959z
categorytr
json_metadata"{"app": "beem/0.20.9"}"
last_update2018-11-06 22:50:15
created2018-11-06 22:50:15
active2018-11-06 22:50:15
last_payout2018-11-13 22:50:15
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation84,236,993,947,060
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@coolbot ·
re-avina-hersey-sende-mevcut-20181106t232216470z
How Cool!

You got a 33.33% upvote from @coolbot courtesy of @avina!

Help us grow, [delegate today!](https://steembottracker.com/delegation.html?delegatee=coolbot&amount)
properties (36)
authorcoolbot
permlinkre-avina-hersey-sende-mevcut-20181106t232216470z
categorytr
json_metadata{"app":"postpromoter/1.8.7"}
last_update2018-11-06 23:22:15
created2018-11-06 23:22:15
active2018-11-06 23:22:15
last_payout2018-11-13 23:22:15
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation4,202,085,725
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@kryptoniabot ·
Comment from kryptonia.io
Congratulations @avina ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 300 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on [Kryptonia](https://kryptonia.io).*Join free here [Kryptonia Account](https://kryptonia.io/?ref=5O6BMYON8P) 
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: [10SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=20161%20VESTS) , [50SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=100803%20VESTS) , [100SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=201606%20VESTS) , [500SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=1008030%20VESTS) , [1000SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=2016060%20VESTS)

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.
properties (36)
authorkryptoniabot
permlinkre-avina-hersey-sende-mevcut-20181107t202659997z
categorytr
json_metadata{"tags":["kryptonia","superiorcoin"]}
last_update2018-11-07 20:27:00
created2018-11-07 20:27:00
active2018-11-07 20:27:00
last_payout2018-11-14 20:27:00
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation2,540,419,300,414
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@honestbot ·
re-avina-hersey-sende-mevcut-20181109t223209593z
You just received a 11.25% upvote from @honestbot, courtesy of @avina!
![WaveSmall.gif](https://steemitimages.com/DQmaHNChXJe14nWPwWdsrXEG2M3jSBRpDpF4cwq1ERhS3d4/WaveSmall.gif)
properties (36)
authorhonestbot
permlinkre-avina-hersey-sende-mevcut-20181109t223209593z
categorytr
json_metadata{"app":"postpromoter/1.8.6"}
last_update2018-11-09 22:32:09
created2018-11-09 22:32:09
active2018-11-09 22:32:09
last_payout2018-11-16 22:32:09
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation-53,997,566,354
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@lost-ninja ·
re-avina-hersey-sende-mevcut-20181109t223232853z
You have been defended with a 13.11% upvote!
I was summoned by @avina.
properties (36)
authorlost-ninja
permlinkre-avina-hersey-sende-mevcut-20181109t223232853z
categorytr
json_metadata{"app":"postpromoter/1.9.2"}
last_update2018-11-09 22:32:33
created2018-11-09 22:32:33
active2018-11-09 22:32:33
last_payout2018-11-16 22:32:33
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation139,574,080,832
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@oceanwhale ·
re-avina-hersey-sende-mevcut-20181109t223641517z
You got a 2.41% upvote from @oceanwhale courtesy of @avina! Earn 100% earning payout by delegating SP to <a href="/@oceanwhale">@oceanwhale</a>. Visit <a title="This link will take you away from steemit.com" href="http://www.oceanwhalebot.com" rel="noopener">www.OceanWhaleBot.com</a> for details!
properties (36)
authoroceanwhale
permlinkre-avina-hersey-sende-mevcut-20181109t223641517z
categorytr
json_metadata{"app":"postpromoter/2.1.1"}
last_update2018-11-09 22:36:42
created2018-11-09 22:36:42
active2018-11-09 22:36:42
last_payout2018-11-16 22:36:42
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation2,798,750,606,526
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@dailyupvotes ·
re-avina-hersey-sende-mevcut-20181109t225339086z
You got a 6.34% upvote from @dailyupvotes courtesy of @avina!

To support this service please vote for @chitty as a witness.
properties (36)
authordailyupvotes
permlinkre-avina-hersey-sende-mevcut-20181109t225339086z
categorytr
json_metadata{"app":"postpromoter/2.1.0"}
last_update2018-11-09 22:53:39
created2018-11-09 22:53:39
active2018-11-09 22:53:39
last_payout2018-11-16 22:53:39
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation745,984,276,423
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@minnowvotes ·
re-avina-hersey-sende-mevcut-20181110t010209880z
You got a 2.04% upvote from @minnowvotes courtesy of @avina!
properties (36)
authorminnowvotes
permlinkre-avina-hersey-sende-mevcut-20181110t010209880z
categorytr
json_metadata{"app":"postpromoter/2.1.1"}
last_update2018-11-10 01:02:09
created2018-11-10 01:02:09
active2018-11-10 01:02:09
last_payout2018-11-17 01:02:12
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authoravina
root_permlinkhersey-sende-mevcut
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"HERŞEY SENDE MEVCUT..."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation113,261,951,497
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]