create account

Düşmən bizik. by khagani

View this thread on steemit.com
· @khagani · (edited)
$0.80
Düşmən bizik.
İnsan təbiət canlıları arasında ən vəhşi, ən acımasız bir varlıqdır desəm mübaliğə etməmiş olaram. Sivilizasiya formalaşandan bəri insanlar təbiətə qənim kəsiliblər, ağacları məhv etmək olsun, su hövzələrini çirkləndirmək olsun, nə bilim nə olsun. Təbiətin dili və ağzı olsa bizə ikicə dənə babat söz deyərdi. Ki, adam olun da, adam.

<img class="alignnone size-medium wp-image-113" src="https://khagani.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2018/10/2-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /><br/>

<a href="http://www.e-derslik.edu.az/books/12/assets/img/page16/2.jpg">1</a>

Təbiət bumeranqdır, nə versək geri verəcək. Bunu həm yaxşı, həm də pis tərəfdən düşünək. Bir ölkə təbii meşələrini qırıb oduncaq və ya mebel istehsal edir, digər tərəfdən də sosial lahiyələr edərək belə bir devizlə çıxış edir, "hərəyə bir ağac əkək".

<img class="alignnone size-medium wp-image-114" src="https://khagani.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2018/10/photo_2476-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /><br/>

<a href="http://img.mediapress.az/news/2018/06/photo_2476.jpg">2</a>

Biz zatən hərəmizə bir ağac əkmişik. Şəlli, pazlı, payalı. Oğul istəyirəm bu pazı bizdən çıxarsın. Artislik edib, fondlar qurub, gəlin təbiəti qoruyaq deyərkən nə qədər qeyri-səmimi olduğumuzu ortaya qoymuş oluruq. Ona görə də təbiət və onun yaratdığı varlıqlara, bitkilərə, heyvanlara qayğı ilə yanaşmalıyıq ki, bizə paz girməsin. Sonra pazı paz ilə çıxarmaq zorunda qalmayaq.

Cəngəllikdə yaşayan insanlar bizdən daha çox şüurludur. Nöqtə. <br /><center><hr/><em>Posted from my blog with <a href='https://wordpress.org/plugins/steempress/'>SteemPress</a> : https://khagani.000webhostapp.com/2018/10/dusm%c9%99n-bizik </em><hr/></center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 148 others
properties (37)
authorkhagani
permlinkdmnbizik-4mtdqpmg1d
categorytr
json_metadata{"community":"steempress","app":"steemit/0.1","image":["https://khagani.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2018/10/2-300x210.jpg","https://khagani.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2018/10/photo_2476-300x174.jpg"],"tags":["tr","steempress","az","edebiyat","kryptonia"],"original_link":"https://khagani.000webhostapp.com/2018/10/dusm%c9%99n-bizik","links":["http://www.e-derslik.edu.az/books/12/assets/img/page16/2.jpg","http://img.mediapress.az/news/2018/06/photo_2476.jpg","https://wordpress.org/plugins/steempress/","https://khagani.000webhostapp.com/2018/10/dusm%c9%99n-bizik"],"format":"markdown"}
last_update2018-10-28 22:12:03
created2018-10-28 22:11:36
active2018-10-28 22:12:03
last_payout2018-11-04 22:11:36
depth0
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.616 SBD
curator_payout_value0.186 SBD
author_rewards776
net_votes212
root_authorkhagani
root_permlinkdmnbizik-4mtdqpmg1d
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountsteempress
weight1,500
root_title"Düşmən bizik."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,787,402,464,879
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (212)