create account

Payız əkinçiliyi. Dəmyə. by khagani

View this thread on steemit.com
· @khagani · (edited)
$0.90
Payız əkinçiliyi. Dəmyə.
Biz kənd adamıyıq, bizim çörəyimiz daşdan və kəsəkdən çıxır. Elə də asan həyat tərzi keçirmirik. Günlər, aylar burda bir az daha uzun keçir, təbiətlə təmas insanı daim cavan saxlayır deyirlər ha, yalandı. Təbiət insanı elə günə qoyur ki, gəl görəsən. Yaz əkirsən, yay biçirsən, payız gəlir yığırsan, guya qış gələndə də yeyəcəksən, olmur. Qış sərt gəlir, donur gedir hamısı. Bu da kənd həyatı.

 

<img class="alignnone size-medium wp-image-99" src="https://khagani.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-15-at-22.38.45-225x300.jpeg" alt="" width="225" height="300" /><br/>

Bizim yerlər dağ yerləri olduğu üçün əkinçilik əsasən payızda aparılır, buna dəmyə əkinçiliyi deyilir. Yəni suvarılmayan əkinçilik. Taxıl və arpa əsasən payız aylarında həyata keçirilir. Fikirlərimizi açıq ifadə etsək, elə də yüksək məhsuldarlıq olmur, sadəcə baş qatırıq. Aldım qoz, satdım qoz.

Mal-qara üçün ot-ələf olsun deyə başımızı qatırıq. Biz də kənd insanıyıq deyə bilək, o əppəyə and içək. <br /><center><hr/><em>Posted from my blog with <a href='https://wordpress.org/plugins/steempress/'>SteemPress</a> : https://khagani.000webhostapp.com/2018/10/payiz-%c9%99kinciliyi-d%c9%99my%c9%99 </em><hr/></center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
properties (37)
authorkhagani
permlinkpayzkiniliyidmy-xumquezbm8
categorytr
json_metadata{"community":"steempress","app":"steemit/0.1","image":["https://khagani.000webhostapp.com/wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-15-at-22.38.45-225x300.jpeg"],"tags":["tr","steempress","az","edebiyat","kryptonia"],"original_link":"https://khagani.000webhostapp.com/2018/10/payiz-%c9%99kinciliyi-d%c9%99my%c9%99","links":["https://wordpress.org/plugins/steempress/","https://khagani.000webhostapp.com/2018/10/payiz-%c9%99kinciliyi-d%c9%99my%c9%99"],"format":"markdown"}
last_update2018-10-25 20:04:39
created2018-10-25 20:03:42
active2018-10-31 09:22:03
last_payout2018-11-01 20:03:42
depth0
children2
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.670 SBD
curator_payout_value0.233 SBD
author_rewards850
net_votes53
root_authorkhagani
root_permlinkpayzkiniliyidmy-xumquezbm8
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries
0.
accountsteempress
weight1,500
root_title"Payız əkinçiliyi. Dəmyə."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation1,772,160,423,483
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
author_curate_reward""
vote details (53)
@kryptoniabot ·
Comment from kryptonia.io
Congratulations @khagani ! You received a 11% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 200 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on [Kryptonia](https://kryptonia.io).*Join free here [Kryptonia Account](https://kryptonia.io/?ref=5O6BMYON8P) 
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: [10SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=20174%20VESTS) , [50SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=100872%20VESTS) , [100SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=201745%20VESTS) , [500SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=1008724%20VESTS) , [1000SP](https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=kryptoniabot&vesting_shares=2017449%20VESTS)

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.
properties (36)
authorkryptoniabot
permlinkre-khagani-payzkiniliyidmy-xumquezbm8-20181026t004508994z
categorytr
json_metadata{"tags":["kryptonia","superiorcoin"]}
last_update2018-10-26 00:45:09
created2018-10-26 00:45:09
active2018-10-26 00:45:09
last_payout2018-11-02 00:45:09
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authorkhagani
root_permlinkpayzkiniliyidmy-xumquezbm8
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Payız əkinçiliyi. Dəmyə."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation2,540,419,300,414
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]
@minnowsupport ·
<p>Congratulations!  This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by khagani from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows.  Please find us at the <a href="https://discord.gg/HYj4yvw"> Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel</a>.  It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.</p> <p>If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=102530.639667%20VESTS">50SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=205303.639667%20VESTS">100SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=514303.639667%20VESTS">250SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=1025303.639667%20VESTS">500SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=2053030.639667%20VESTS">1000SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=minnowsupport&amp;vesting_shares=10253030.639667%20VESTS">5000SP</a>. <br><strong>Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.</strong></p>
properties (36)
authorminnowsupport
permlinkre-payzkiniliyidmy-xumquezbm8-20181031t092203z
categorytr
json_metadata"{"app": "beem/0.19.55"}"
last_update2018-10-31 09:22:03
created2018-10-31 09:22:03
active2018-10-31 09:22:03
last_payout2018-11-07 09:22:03
depth1
children0
net_rshares0
vote_rshares0
children_abs_rshares0
cashout_time1969-12-31 23:59:59
max_cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_vote_weight0
reward_weight10,000
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
author_rewards0
net_votes0
root_authorkhagani
root_permlinkpayzkiniliyidmy-xumquezbm8
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
allow_repliestrue
allow_votestrue
allow_curation_rewardstrue
beneficiaries[]
root_title"Payız əkinçiliyi. Dəmyə."
pending_payout_value0.000 SBD
total_pending_payout_value0.000 STEEM
author_reputation83,870,368,859,287
promoted0.000 SBD
body_length0
reblogged_by[]