Tx 45d2b14087af0392b354a6971d9f0fa85fa97565@36729719

Included in block 36,729,719 at 2019-09-25 11:59:06 (UTC)


Raw transaction

ref_block_num29,540
ref_block_prefix1,596,678,693
expiration2019-09-25 12:09:03
operations
0.
0.vote
1.
voterplentyofphish
authorthatkevin
permlinkspanish-mindset-20190919t225241514z
weight-10,000
extensions[]
signatures
0.1f5e9f31da651bd34d35d3e47673493c389f0e418aad1c325af26d4ef46423d693106afbb07217792d5b59fde87cdeeb9acbe2ff754e0ab2fb8ae921e3f9b8d514
transaction_id45d2b14087af0392b354a6971d9f0fa85fa97565
block_num36,729,719
transaction_num15