create account

Tik - Tak by transom

View this thread on steemit.com
· @transom ·
$0.62
Tik - Tak
Tik - Tak, tik-tak , stroj času neúprosně čistí steemit od pisálků. Aspoň těch v česky.Od té doba co čistící komando likviduje bostované články, ubývá pisatelů geometrickou řadou. Dřív tu bylo aspoň 30 článků za den, nyní stěží do 10. Vím to. Když už mi prázdná hlava nedovoluje napsat článek,tak aspoň dávám hlasy. 10 denně.Poslední dny mam problém těch 10 hlasů najít a umístit.![lupa.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmUd54tfLbS14wKcMrGUnBWsLKLCqCUdcDGZcVccjGxhnV/lupa.jpg)

Asi vidina zisku která se rozplynula odradila lidi od psaní.Těch nula-nula nic co dostávali za článek bez botů jim za námahu asi nestojí.Nějak si neuvědomují ,že články jsou tu od toho, aby pobavili, poučili a měli aspoň nějakou úroveň.
Každé zboží má svého kupce, tak i článek si najde své příznivce. Tedy autor.
![cent.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmUQnRhLQkMKL7C271kuH8aktrDX14WBufnx1mXVq5AgvV/cent.jpg)
Povíte mi někdo jak je to se sílou hlasu? Když dám 100% hlas jednomu dá mu to méně jak stejné procento druhému. Dávám od 5 do 10 centů. Nerozumím tomu co to určuje.

Věřím, že mi to objasníte.

DE Tick ​​- So, tick - so, die Zeitmaschine reinigt unermüdlich den Steemit von Schriftgelehrten. Zumindest die auf Tschechisch. Früher gab es mindestens 30 Artikel pro Tag, heute sind es kaum noch 10. Ich weiß. Wenn der leere Kopf mir nicht mehr erlaubt, einen Artikel zu schreiben, stimme ich zumindest. 10 pro Tag. In den letzten Tagen habe ich ein Problem, diese 10 Stimmen zu finden und zu platzieren!

Vielleicht hat die Vision vom Profit, die die Leute davon abgehalten hat, zu schreiben, die Leute davon abgehalten, nichts zu schreiben, was sie für einen Artikel ohne Schuhe erhalten haben.
Jedes Produkt hat seinen eigenen Käufer, sodass der Artikel seine Fans findet. Also der Autor.
! [Cent.jpg] (https://cdn.steemitimages.com/DQmUQnRhLQkMKL7C271kuH8aktrDX14WBufnx1mXVq5AgvV/cent.jpg)
Kann mir jemand sagen, wie es mit der Stimme ist? Wenn ich einem eine 100% -ige Stimme gebe, gibt es ihm weniger als den gleichen Prozentsatz für den anderen. Ich gebe 5 bis 10 Cent. Ich verstehe nicht, was es bestimmt.

Ich glaube, Sie werden es mir klar machen.

EN Tick ​​- So, tick - so, the time machine relentlessly cleans the steemite from scribes. At least those in the Czech.From the time when the cleaning squad liquidates bostovane cells, writers are decreasing geometric series. There used to be at least 30 articles a day, barely 10 now. I know. When the empty head no longer allows me to write an article, at least I vote. 10 a day.Last days I have a problem to find and place those 10 votes!

Perhaps the vision of profit that melted away discouraged people from writing. Reward zero-zero nothing they received for an article without shoes probably worth their effort.
Each product has its own buyer, so the article will find its fans. So the author.
! [cent.jpg] (https://cdn.steemitimages.com/DQmUQnRhLQkMKL7C271kuH8aktrDX14WBufnx1mXVq5AgvV/cent.jpg)
Can anyone tell me how it is with the voice? When I give 100% vote to one, it gives him less than the same percentage to the other. I give from 5 to 10 cents. I don't understand what it determines.

I believe you will make it clear to me.
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 154 others
👎  
properties (23)
post_id81,069,750
authortransom
permlinktik-tak
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky","money","deutsch","english"],"image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmUd54tfLbS14wKcMrGUnBWsLKLCqCUdcDGZcVccjGxhnV\/lupa.jpg","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmUQnRhLQkMKL7C271kuH8aktrDX14WBufnx1mXVq5AgvV\/cent.jpg"],"app":"steemit\/0.1","format":"markdown"}
created2019-10-21 09:38:36
last_update2019-10-21 09:38:36
depth0
children18
net_rshares3,079,190,978,824
last_payout2019-10-28 09:38:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.339 SBD
curator_payout_value0.279 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length3,199
author_reputation1,954,839,523,397
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (219)
@upvotebank ·
<center>UpvoteBank</center> | <center>Your upvote bank</center>
------------ | -------------
![__2.jpg](https://steemitimages.com/DQmfDxvv4NLs3knYT7B2mHgE5ArnkheNmDSLydKKTfBwokj/__2.jpg) | This post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click [here](https://steemit.com/steemit/@upvotebank/gzsr5aw6)
properties (22)
post_id81,069,757
authorupvotebank
permlink20191021t093848133z
categorycesky
json_metadata{"tags":["comment"],"app":"steemjs\/comment"}
created2019-10-21 09:38:48
last_update2019-10-21 09:38:48
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-28 09:38:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length354
author_reputation34,320,654,044,759
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@godfish ·
Viz https://steemit.com/cesky/@godfish/steemit-po-cesku-iii-hlasy-a-ohlasy, zejména druhá polovina článku.
properties (22)
post_id81,070,647
authorgodfish
permlinkre-transom-pzpz7x
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.18.0"}
created2019-10-21 10:16:45
last_update2019-10-21 10:16:45
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-28 10:16:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length107
author_reputation18,384,187,657,301
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@steemitboard ·
Congratulations @transom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@transom/voted.png?201910211026"></td><td>You received more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.</td></tr>
</table>

<sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@transom) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=transom)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>**Do not miss the last post from @steemitboard:**
<table><tr><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest-commemorative-badge-refactored"><img src="https://steemitimages.com/64x128/https://files.steempeak.com/file/steempeak/arcange/YqQV5Tbj-image.png"></a></td><td><a href="https://steemit.com/steemfest/@steemitboard/steemfest-commemorative-badge-refactored">SteemFest⁴ commemorative badge refactored</a></td></tr></table>

> You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how [here](https://steemit.com/steemitboard/@steemitboard/http-i-cubeupload-com-7ciqeo-png)!
properties (22)
post_id81,071,373
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-transom-20191021t104617000z
categorycesky
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2019-10-21 10:46:15
last_update2019-10-21 10:46:15
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-28 10:46:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length1,272
author_reputation34,496,717,943,814
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@krakonos ·
!trdo
!BEER
👍  ,
properties (23)
post_id81,079,871
authorkrakonos
permlinkre-transom-tik-tak-20191021t163225719z
categorycesky
json_metadata{"community":"busy","app":"busy\/2.5.6","format":"markdown","tags":["cesky"],"users":[],"links":[]}
created2019-10-21 16:32:27
last_update2019-10-21 16:32:27
depth1
children1
net_rshares1,740,693,658
last_payout2019-10-28 16:32:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length11
author_reputation33,368,242,522,829
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (2)
@trendotoken ·
Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive <b>0.17978400</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) & @krakonos will get <b>0.11985600</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation in 3 Days from Post Created Date!

<b>"Call [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO), Your Comment Worth Something!"</b>
---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
post_id81,079,877
authortrendotoken
permlinkre-krakonos-re-transom-tik-tak-20191021t163242841z
categorycesky
json_metadata{"tags":["comments-scot","trendo-bot"],"app":"comments-scot\/1.1","format":"markdown"}
created2019-10-21 16:32:42
last_update2019-10-21 16:32:42
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-28 16:32:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length624
author_reputation4,233,179,328,088
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@beerlover ·
<div class='pull-right'>https://cdn.steemitimages.com/DQmaHThyECGhEx8tSfHZbiMFRNYjJ35K92cDgiJjkzBUaJo/One%20sip%20of%20BEER%20for%20you.gif<p><sup><a href='https://steem-engine.com/?p=market&t=BEER'>View or trade </a> <code>BEER</code>.</sup></p></div><center><br><br> <p> Hey @transom, here is a little bit of <code>BEER</code> for you. Enjoy it!</p> </center>
properties (22)
post_id81,079,876
authorbeerlover
permlinkre-tik-tak-20191021t163239z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-10-21 16:32:42
last_update2019-10-21 16:32:42
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-28 16:32:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length362
author_reputation10,992,870,481,217
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@xlisto ·
Sílu (hodnotu) hlasu a mnoho dalšího snadno zjistíš na https://steemworld.org/@transom 
 <BR/><BR/>
properties (22)
post_id81,080,823
authorxlisto
permlinkre-give-beer-1571678119452
categorycesky
json_metadata{}
created2019-10-21 17:15:18
last_update2019-10-21 17:15:18
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-28 17:15:18
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length99
author_reputation5,566,158,327,775
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@bucipuci ·
V #cesky píše v podstatě pořád stejný počet autorů. Jen omezili svou tvorbu na jede, dva články denně :-)
properties (22)
post_id81,081,343
authorbucipuci
permlinkpzqjkg
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-21 17:36:21
last_update2019-10-21 17:36:21
depth1
children5
net_rshares0
last_payout2019-10-28 17:36:21
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length105
author_reputation14,640,488,087,369
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petrvl ·
já spíš týdně :D
properties (22)
post_id81,096,799
authorpetrvl
permlinkre-bucipuci-pzrogi
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.18.0"}
created2019-10-22 08:19:33
last_update2019-10-22 08:19:33
depth2
children4
net_rshares0
last_payout2019-10-29 08:19:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length16
author_reputation132,841,366,171,065
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@bucipuci ·
O to hutnější je máš :-)
!BEER
👍  
properties (23)
post_id81,098,326
authorbucipuci
permlinkpzrs2o
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky","palnet"],"app":"palnet\/0.1","canonical_url":"undefined\/@bucipuci\/pzrs2o"}
created2019-10-22 09:37:36
last_update2019-10-22 09:37:36
depth3
children2
net_rshares0
last_payout2019-10-29 09:37:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length30
author_reputation14,640,488,087,369
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@beerlover ·
<div class='pull-right'>https://cdn.steemitimages.com/DQmaHThyECGhEx8tSfHZbiMFRNYjJ35K92cDgiJjkzBUaJo/One%20sip%20of%20BEER%20for%20you.gif<p><sup><a href='https://steem-engine.com/?p=market&t=BEER'>View or trade </a> <code>BEER</code>.</sup></p></div><center><br><br> <p> Hey @petrvl, here is a little bit of <code>BEER</code> for you. Enjoy it!</p> </center>
properties (22)
post_id81,098,331
authorbeerlover
permlinkre-re-bucipuci-pzrogi-20191022t093749z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-10-22 09:37:51
last_update2019-10-22 09:37:51
depth3
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-29 09:37:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length361
author_reputation10,992,870,481,217
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@jjprac ·
!trdo
!BEER
👍  ,
properties (23)
post_id81,083,331
authorjjprac
permlinkpzqo4q
categorycesky
json_metadata{"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-21 19:14:54
last_update2019-10-21 19:14:54
depth1
children1
net_rshares1,741,479,741
last_payout2019-10-28 19:14:54
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length11
author_reputation60,410,316,504,517
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (2)
@trendotoken ·
Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive <b>0.36261000</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) & @jjprac will get <b>0.24174000</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation in 3 Days from Post Created Date!

<b>"Call [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO), Your Comment Worth Something!"</b>
---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
post_id81,083,335
authortrendotoken
permlinkre-jjprac-pzqo4q-20191021t191504143z
categorycesky
json_metadata{"tags":["comments-scot","trendo-bot"],"app":"comments-scot\/1.1","format":"markdown"}
created2019-10-21 19:15:03
last_update2019-10-21 19:15:03
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-28 19:15:03
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length620
author_reputation4,233,179,328,088
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@beerlover ·
<div class='pull-right'>https://cdn.steemitimages.com/DQmaHThyECGhEx8tSfHZbiMFRNYjJ35K92cDgiJjkzBUaJo/One%20sip%20of%20BEER%20for%20you.gif<p><sup><a href='https://steem-engine.com/?p=market&t=BEER'>View or trade </a> <code>BEER</code>.</sup></p></div><center><br><br> <p> Hey @transom, here is a little bit of <code>BEER</code> for you. Enjoy it!</p> </center>
properties (22)
post_id81,083,349
authorbeerlover
permlinkre-tik-tak-20191021t191526z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-10-21 19:15:30
last_update2019-10-21 19:15:30
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-28 19:15:30
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length362
author_reputation10,992,870,481,217
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@rosalinde ·
Ja to tolik nestuduji ale mozna mas pravdu.
properties (22)
post_id81,100,236
authorrosalinde
permlinkpzrwsz
categorycesky
json_metadata{"app":"steemit\/0.1"}
created2019-10-22 11:19:45
last_update2019-10-22 11:19:45
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-29 11:19:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length43
author_reputation1,498,150,886,337
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@trendotoken ·
Congratulations @transom, your post successfully recieved <b>0.542394</b> [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) from below listed TRENDO callers:<br>

>	<sup>@krakonos earned : **0.119856** [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation<br>@jjprac earned : **0.24174** [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) curation</sup> 

---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
post_id81,155,343
authortrendotoken
permlinkre-transom-tik-tak-20191024t101812662z
categorycesky
json_metadata{"tags":["trdo","trendo-bot"],"app":"comments-scot\/1.1","format":"markdown"}
created2019-10-24 10:18:42
last_update2019-10-24 10:18:42
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-10-31 10:18:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length577
author_reputation4,233,179,328,088
root_title"Tik - Tak"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000